from scroll to scrolling


scrolltoscrolling

“from scroll to scrolling (Cathedral notes on the evolution of text)”

dv 2016, pencil on paper, A3

kathedraal strijkt neer te Linter


nkdee_linter_2016

DE KREET

(mededeling van de Kathedraal-Moeder)

“Hedenochtend 10u50 is het Kathedraalbeeld met haar Attributen in de nieuwe ambtswoning van de huidige Kathedraalauteur (dv) geïnstalleerd & voltrok zich in een Oogwenk de Inwijding van de Nieuwe Kathedraal van de Erotische Ellende te Drieslinter. Drieslinter, & bij uitbreiding de fusiegemeente Linter ( sinds 1977 bestaande uit de dorpskernen Drieslinter, Melkwezer, Neerhespen, Neerlinter, Orsmaal-Gussenhoven, Overhespen & Wommersom), is dus voortaan het nieuwe Centrum van het Gekende Universum.”

collectie (vert. v. Michaux – Collection)


Collection

lac occulte
des phoques anhydres
des fesses de mica
le confessional plombé
des vierges trempées dans des draps de lit
un aigle loué pour la saison
une pie nettoyeuse de pavés
les lézards ensevelis dans un éclat sans borne
la vermine qui abonde dans le sens du noir d’ivoire
la morve fidèle au nez
l’âsthme qui vit dans les cages d’escaliers
araignée, sale petite femme dans ton assiete de corde
les os pilés sont à refaire
la baignoire de la Reine s’offrait au plus offrant
dehors la poule au pot et maintenant laissez entrer mes gens

(H. Michaux, > Qui je fus 1927)

Collectie

verborgen meer
der anhydride robben
der mica billen
loodbeslagen biechtstoel
doorweekte maagden in de beddelakens
een arend ingehuurd voor het seizoen
een ekster schoonmaakster van keien
hagedissen begraven in grenzeloze schittering
een zwarte streep wemelend ongedierte in ’t ivoor
snot trouw aan de neus
spin, kleine vieze vrouw in je bord van touw
de stapels been moeten opnieuw gedaan
de badkuip van de Koningin bood zich aan de meest biedende aan
buiten de kip in de pot & laat nu mijn volk maar binnen

(vert. dv, 17/10/16)

EST003


est003

elle chantait au champ noir


elle chantait

“elle chantait au champ noir”
dv, 2016, water color on paper, A3

EST002


est002

exercises sous-titrées 002
dv 2016, pencil on paper, A3

est002-notice

 [EST002 – notice sur H. Michaux]

moment (127)


le-demi-homme-herman

“le demi-homme herman” dv,10/10/16, pencil on paper, A5

(voor cb)

“treden tel ik niet & ga de trap niet op of af, versteen.
koude omlijnt mij & uit het git te snerpen komt
de straal van licht die steen doorboort, perforeert.
korrels ik ruisen in het suikerzoete briesje, liedjes

zing ik niet & waar geen vocht is daar ben ik & waar
de stad verdwijnt sta ik, mijn tuin is echt het gras is
slecht, de weg loopt door tot aan mijn dood, er is
geen kleur er is het wit & er is het zwart, ik tel tot

nul & één & één & twee & één & één & nul. de lijn
is recht, mijn neus is krom het is geheel terecht
dat ik nu al half verdwijn, ik stem voor piet ik wil
mijn tulpen in april het gras moet kort & plat

de grond zit vol met wormen.” herman ziet het
niet hoe in het wit zijn wit met jouw afwezigheid
de wolken maakt, jij bent er niet & treden tel ik (niet).

la salutante


lasalutante

“la salutante”

dv, 2016, ink & watercolor on paper, A5

les ordures


lesordures

“les ordures”
dv, 2016, ink & watercolor on paper, A5

moment (126)


beeld: CB, 2016, zie Pimpelmeest

beeld: CB, 2016, zie Pimpelmeest

(voor cb)

het woord wordt wakker, beeld verhaalt een lijntje
lichaam wiegend op een fiets, schoudertje bloot (aan
mij komt geen dood) & vlug de lens krijgt lippen, likt
& slurpt & slikt & spuwt fotonen ter fixatie het kader

in. hans beschildert uitgezogen eierschelpen, velimir
verdeelt de tijd & georg wil de kleuren horen zwart is
hard & geel is veel & rood volmaakt & rond & groot. ik
smeer met paul de sliertenbodem algenduister uit. angst

glibbert tussen tenen! grijpend naar de blote enkels (op
je voetzool betastte ik mijn plan, mijn plan werd lijf
met sidderpret & glinsteroog & welvend zweet & spier
& sleutelmelodie), – stil nu kinders, stil! start de ochtend-

spraak: de dauw schenkt duizendmaal de zonnegloed &
daphne is mijn buurvrouw, okeren godin & maagd & hoer
want hoort hoe heilig zij verkouden haar oktober zingt.

les hommes agglutinés


leshommes2

“les hommes agglutinés mourants”
dv 2016, ink & felt on paper, A2

leshommes3[“les hommes…”, details]

leshommes4

exercises sous-titrées 001 – aantekeningen bij Michaux 001


[pied à terre - quelques lettres sortants de la Cathédrale]
“pied à terre – quelques lettres sortants de la Cathédrale” – dv 2016, pencil on paper,  A3

est001-notice
‘aantekeningen bij Michaux 001’– dv 2016, pencil on paper, A5

over intuïtie, Beuys & het maken van vlekken (1)


een NKdeE CR&D schrijfsel over Joseph Beuys, de duale  modi in de organisatie van ons sociaal gedrag en de vlek als aleatorisch aanspreekpunt voor directe waarneming/grafische creatie

Beuys - Intuition

INTUITIE / EXTREME WAARNEMING / WAARNEMING VAN HET EXTREME / WAARBIJ HET DENKEN AAN / ZIJN BEGIN IS / DE COUPE KUNSTMATIG VOEREN / EXPERIMENT (GRENZEN / IN HET GEGEVENE / ACTIEF BINNENSTAAN (13,5×29,2cm – Beuys 1965)

****
**
*

 

noot vooraf: de grijze gedeeltes van onderstaande tekst vormen (soms dubieuze) aanzetten tot nieuwe groeisels in  de Neo-Kathedraalse Leer en kunnen worden overgeslagen door ketterse lezers, zalig zij hun lot.

Oscillatie

In 2015 verscheen bij Surkamp Verlag onder de titel ‘Mysterien für alle’ een collectie ‘Kleinste Aufzeichnungen’ van Joseph Beuys   (ISBN 978-3-518-22492-2). De aantekeningen die redacteur Steffen Popp plukte uit het door Eva Beuys uitgegeven documentatieboekDas Geheimnis der Knospe zarter Hülle’ (2000) vormen eigenlijk een goede introductie tot de rijke denkwereld van de Duitse kunstlegende.

De aantekeningen, gekribbeld op eender welk papier dat voorhanden was, variëren van schematische weergave van ideeën tot lyrische stukjes (visuele) poëzie. Het is  het werk van een creatief bezeten werker die de gedachtebewegingen waaraan hij onderhevig is, snel wil vastleggen voor ze hem ontglippen.

Woorden in beweging dus, een schamele reflectie op papier van de realiteit van het denken. “Das Wort Gestalt Schaffende Geistrealität” (p. 14-15). Voor elk van die diepzinnige kribbels krijg je in het boek het origineel papiertje met daarnaast een minutieuze transcriptie. Gelukkig maar want het handschrift van Beuys is bijwijlen ronduit onleesbaar.

Eens je enkele van die blaadjes hebt doorgenomen, kom je als lezer tot de vaststelling dat je de gedachten kan volgen.  De woorden roepen associaties op en zo wordt er een richting aangereikt. Geen conclusies, wel flarden, prikkels, tekens op de weg waardoor je de gedachte kan ‘meedenken’. De woorden vormen geen sluitende redeneringen waar je het mee eens of oneens kan zijn, ze spreken je directer aan, je volgt intuïtief de voor je geopende weg.

Dit boek ‘lezen’, er door bladeren is, voor mij althans, een enorm stimulerende ervaring. Ik neem deze ‘kortste aantekeningen’ dan ook graag als uitgangspunt voor een serietje schrijfsels over ‘intuïtie’ e. a.

Je kan de notities van Beuys een lyrische weergave noemen van wat hij niet kon weergeven in essays of andere media omdat elke andere weergave sowieso een reductie zou zijn. Een reterritorialisatie van de vluchtwegen van zijn denken op het immer veranderende ‘plan de consistence‘, zou Gilles Deleuze  zeggen, met in zijn achterhoofd het ‘alles’ (Tout) van Bergson dat elk moment totaal verandert. Een virtueel gebeuren dat overgaat in actualisatie (stolling, codering tot talig denken of impuls tot handeling) die wederom overgaat (oplost, decodeert)  in een nieuw virtueel gebeuren dat zich vervolgens weer wil actualiseren…

Niet de causale verbanden bepalen het denken, niet de opeenvolging van stimuli in de met Latijnse benamingen tot objecten gereduceerde loci in het brein: het is, naar mijn aanvoelen (ik ben uiteraard geen cognitief wetenschapper) eerder het meanderende gebeuren (als je dat begint op te delen in causaal gelinkte gebeurtenissen, zit je al in het soort ‘gebeurtenis-als-object’ denken van kwispels zoals Alain Badiou), die bepaalt hoe het denken ons naar handelen stuurt. De Kathedraalse Leer heeft geen oog voor een causaal te duiden voortgang van A naar B waarbij B dan een talige uiting of gedachte is of een handeling, een vatbaar of registreerbaar object. Het denken wordt op mijn Werf eerder geduid als energetisch fenomeen, een voortdurende oscillatie tussen de polen van virtualisatie en actualisatie die zich voordoet in het levende organisme.

Immers, elke mentaal gebeuren onder impuls van perceptie van de omgeving, hoe miniem ook, verandert het geheel van het gebeuren. De neuroanatomische localisatie van deelprocessen is welkom in onze drang naar schematisering van interactieve ‘objecten’ (het bewijst of onderbouwt het model met verifieerbare testresultaten) maar veel verklaren doet zulks niet.  Er bestaan geen objecten die interageren, er vinden bewegingen plaats. Bewegingen die op elkaar inspelen & de Kathedraalse Leer benadrukt de voortdurende verandering van het geheel van het gebeuren, een cyclus van virtueel bewustzijn dat de ervaringsgerichte kennisprocessen stuurt  naar actualisatie, articulatie in de vorm van handelingen of een bewuste verwoording van een ‘gedachte’.

Intuïtie

Het woord is gevallen. Intuïtie is eeuwenlang in het verdomhoekje van de Westerse wetenschap en filosofie geduwd (1). Het denkproces is voor zover wij ons kunnen herinneren tot het spreekwoordelijke toe als onbetrouwbaar geduid. Het adjectief in  ‘een intuïtief persoon’ was meestal een eufemisme voor ‘dwaas’ en ‘onbedachtzaam’.

bezint

In deze systematische minachting voor intuïtief gedrag in de Westerse cultuur kwam, alle ‘irrationele’ tegenstromen in de cultuur ten spijt, pas echt verandering op het eind van WOII toen B.F. Skinner (de immer sceptische Skinner van de X-Files is er naar vernoemd) en andere radicaal-behaviouristen zich begonnen te focussen op de overmaat aan manipuleerbare automatismen in onze gedragingen. De modellen van de cognitieve psychologie die daarop volgden konden later gestaafd worden met meetbare neurologische onderzoeksresultaten.

De overtuiging dat wij mits voldoende oefening en discipline ons gedrag door ratio en niets dan ratio konden sturen werd op deskundige wijze onderuit gehaald, want over heel wat handelingen en oordelen wordt helemaal niet bewust nagedacht voor ze uitgevoerd of uitgesproken worden. De onfeilbaarheid van gedrag op basis van ratio werd ook ondergraven door onderzoek naar vaak misleidende visuele perceptie. Dat deze bevindingen enorme consequenties hadden in diverse velden ligt voor de hand.

Wat bv. met onze filosofische mijmeringen over ‘vrije wil’? Hoe berecht je iemand die beweert uit ‘onweerstaanbare drang’ gehandeld te hebben? En is de verslaafde niet eerder het slachtoffer van de doorwoekerende automatismen in zijn brein dan de karakterloze zwakkeling die domweg zijn genotsdrang volgt?  Een al te makkelijk toegepaste stigmatisering die voorbijgaat aan het feit dat menig verslaafde absoluut van zijn verslaving af wil (rationeel, wanneer hij nadenkt, reflecteert), maar daar niet in slaagt omdat zijn eigen brein hem de pas afsnijdt (de onder zorgwerkers befaamde metafoor van paard en ruiter uitgewerkt door Reinout Wiers, zie http://www.uva-alumni.nl/document.doc?id=34 ).

Vanuit de verworvenheden van de cognitieve wetenschap en met de steile opgang van de neuro(bio)logie konden al vlug steekhoudende hypothesen rond ‘intuïtie’ als bron van kennisverwerving (de aanwezigheid van ‘implicit learning’ in het ‘learning process‘)  worden gevormd. Enkele belangrijke gevolgtrekkingen kwamen daaruit (ik poog hier de huidige concensus weer te geven):

  1. Intuïtie is het gevolg van een – weliswaar onbewust – leerproces. Iedereen maakt dagelijks (micro)beslissingen op basis van een aanvoelen, waarbij ‘niet (meer) nagedacht hoeft te worden’. Het verloop van deze beslissingen bleek onbereikbaar en niet te controleren voor/door het expliciete, rationele bewustzijn als dusdanig. Je kan de intuïtieve impuls niet bewust beïnvloeden, van response doen veranderen. Het enige wat je kan doen is de impuls onderdrukken (‘wegdenken’) of vermijden dat die getriggered wordt.
  2. Intuïtief gestuurd gedrag  werkt gigantisch veel sneller dan hert beredeneerde denken (het ‘Impulsive System‘ versus het ‘Reflective System’ zie fig. 1 hieronder). We winnen bij het aanleren/uitvoeren van doelgerichte handelingen enorm veel tijd door een heel deel van wat we binnenkrijgen ‘gedachteloos, ‘intuïtief’, quasi rechtstreeks van de waarneming naar de gepaste handeling te sturen. Bij een rood licht dat op groen springt, denken we geen seconde na, we gaan daar niet over reflecteren, we vertrekken gewoon. Het signaal ‘groen licht’ start zonder interventie van ons reflectief systeem de handelingssequens ‘vertrekken’ op.  Impulsief, intuïtief. Steekt er dan toch nog plots een voetganger over, dan triggered hetzelfde Impulsief Systeem een stopsequens die de vorige handelingssequens overruled.
  3. Sommige gebeurtenissen die wij waarnemen werken als ‘predictor‘ voor een serie van ‘gedachten’ of handelingen, dit ook weer door tussenkomst van het Ervaringsgerichte bewustzijn (Experiential awareness). De boer wordt weervoorspeller door naar de lucht te kijken en naar de koeien te luisteren. Een verdedigende basketter ‘kent’ de schijnbeweging van zijn tegenstander en is daardoor in staat om hem de pas af te snijden. Hij doet dat automatisch, in een fractie van een seconde, zonder erbij na te denken.

    Soms zijn er zelfs predictors van predictors, zodat de ‘gewonnen’ tijd begint te neigen naar ‘waarzeggerij’. Het New Age denken speelt daar met graagte op in met fantastische ‘ziener’-verhalen doorspekt met hoog-spirituele metaforen en pseudo-filosofische duidingen. De grond van waarheid is dat langdurige training het Ervaringsgerichte bewustzijn inderdaad efficiënter, meer receptief kan maken voor ‘voorspellende’ impulsen. Meestal blijft die aanspreekbare, ingeprente kennis echter beperkt tot één vakgebied. Schaakmeesters zien niet die ene zet, maar de hele afwikkeling van het spel indien die zet genomen wordt. Vraag hen echter niet hoe de koers van bedrijf X gaat evolueren, daar hebben zij evenmin zicht op als de doorsnee dichter…

Modellen van de duale werking van ons brein werden zo uitgewerkt, ik geef hier het werk van Strack & Deutsch uit 2004 als voorbeeld:

strack-deutsch-modelfig.1

(klik hier voor een pdf bestand met de synopsis van dit onderzoek)

De twee gelijklopende systemen die we al noemden worden voorgesteld als werkende in nauwe interactie met wat we door ervaring en aangeboren instincten hebben opgebouwd aan ‘Ervaringsgericht bewustzijn’ (Experiential awareness). Je ziet onmiddellijk op dit schema dat de route van perceptie (Perception) naar gedrag (Behavioral schemata) via het Impulsive System veel directer en sneller is. De weg van het Reflective system, langs de syllogistische redenering is complexer, vergt meer tijd en moeite.

Tot zover het eerste deel. Volgende keer onderzoeken we hoe intuïtie en ‘implicit learning’ een rol spelen in creatieve handelingen zoals schrijven en schilderen…

 

Beuys - Intuition

Voetnoten

(1) cfr. Lieberman 2000:

“In our culture, the legacy of intuition is less than inspiring. Intuition is seen as mysterious and unexplainable at best and as something inaccurate, hokey, or epiphenomenal at worst. Freud quipped that it is “an illusion to expect anything from intuition” (Jones, 1953, p. 327). The veiled processes behind our intuitions do not count as arguments or evidence (Smith & DeCoster, 1999), which Goldberg (1983) satirically points out, “[no one every says] give me one good feeling why you think John is wrong” (p. 18).

Our culture is replete with cognitive maxims like “look before you leap” and “think before you act” that suggest that one’s impulses or intuitions tend to be deeply flawed. Our educational institutions give “little attention to the development of intuitive understanding” suggesting that intuition is not highly valued as a product of education (Bruner, 1960, p. 56). “

 

Aanvullende lectuur/Bibliografie

Massimo Pigliucci, Answers for Aristotle: How Science and Philosophy Can Lead Us to A More Meaningful Life, ISBN 978-0465021383 heeft een boeiend hoofdstuk over intuïtie vanuit een dubbele wetenschappelijk-filosofische optiek, kijk hier voor een bespreking: https://www.brainpickings.org/2012/11/08/the-science-of-intuition-answers-for-aristotle/

Matthew D. Lieberman, Intuition: A Social Cognitive Neuroscience Approach, 2000. Paper, available here: http://www.scn.ucla.edu/pdf/Intuition.pdf

Wikipedia-lemma over Intuition (Engels) of Intuïtie (Nederlands)

 

moment (125)


(voor cb)

mijn stem is lucht verplaatst door zwarte vogels, mijn
oog betast het spinrag in de hagen, de rood omrandde
wolkjes slippen toe, gedaante naast gedaante, toe tot dek.
genadig is de herfst: her & der barmhartig rot grijpt bomen

& de zomer stuiptrekt, ligt vol gaten. slijmerig tentakels
uit de vette aarde omzwachtelen het holle in mijn huid. het nihil
van de treurnis druipt letters op het macadam die dadelijk
tot vlek vervagen. spichtig nog wat zonnestralen zoeken glas

om zich tot bloedens toe een weg te banen naar het oker
der maan. maar ook de uil is heengegaan. ik, mummie
in de tombe, ik sijpel weg. het graf naast mij is leeg. de
gliefen vurig in het donker op de natte muren vertellen

ons verhaal alsof herhaling na herhaling niets tot iets
vertalen kan. ooit & ambitieus een wonderkind ontbloot
mijn borst. kraaien zwermen uit, verslinden dan de aarde.

moment (124)


weerk van cb

werk van cb

(voor cb)

ik word bevraagd. een ijsschots zuidwaarts drijvende
zeg ik dan, alsof de antwoorden niet op elke muur te
lezen staan. daarop een leeuw met klamme klauwen.
het noorden kwijt, smeltend, rillend, leeuw & schots

ben ik, zeg ik omdat hun oceaan uit woord bestaat met
wat getallen zout. er is de mist waaruit ik prooien knip.
een vrouw, aandoenlijk schoon & triest omdat haar stem
slechts echo’s kent, schiet vanop een witte walvisboot

harpoenen. haar pogen teder mist de diepte van haar ogen
waarin ik jou herken, rillend, smeltend, noordwaarts van
de andere pool. de vrouw wordt lichaam eerst, dan oceaan.
ze vraagt nog ‘sterf ik dan?’,  ik zeg ‘een beetje maar’ & ik

schenk haar onze treurzang der sirenen. wederom word ik
bevraagd, alsof er nog een ijsschots was met kleumleeuw
& mist rondom. wat ’n mooie schouders heeft die therapeute.

Michaux Mystique


angela_of_foligno_11918. De Eerste Wereldoorlog liep ten einde. België was onder de bezetting meer dan ooit een patattenveld in de ogen van menig intellectueel (“Le chant national de la Belgique c’ est le champ de pommes de terre”Scutenaire ). De jonge Michaux (19j) leefde zich uit in de lectuur van de Christelijke mystiek. Zijn immer revolterende geest zocht uitwegen uit de beklemming van gezin, stad en land in de mystiek die door de strikte Katholieke orde net niet werd gebanvloekt. Op een bepaald moment wou Michaux zelfs toetreden tot de Benedictijnen, maar zijn ouders vonden dat maar niks.

Zijn oudere broer Marcel was als voorbeeldige burgerzoon ten strijde getrokken in de Grote Oorlog. Henri was geliefd door zijn oudere broer, maar hij bleef wel de ‘poessie’ die er niks van bakte.

Wat Henri las was veelal vertaald door Ernest Hello, zoals dit werk van de dertiende eeuwse Angèle de Foligno: http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Foligno/Visions.html.

Effen later ging elke vorm van georganiseerd geloof de deur uit en stond Michaux in Duinkerke op een boot te wachten om transatlantische matroos te worden.

(bron: Jean-Pierre Martin, Henri Michaux, Gallimard 2003, ISBN 2-07-074648-8)

 

moment (123)


werk van Pimpelmeest (cb)

werk van Pimpelmeest (cb 19/9/16)

(voor cb)

flarden witomrand de wolken drijven in de wolken
over & sluiten uit de verte in het duister van de ogen.
ik bekijk de ochtendmechaniek, zie hoe dauw & kilte
op mijn huid een rilling tekenen. er wordt geaarzeld

of treurnis weer de dag zal kleuren binnen zandsteen
ordentelijk gezaagd, gestapeld, laag op laag, het soort
fatsoen waarmee de lijken liggen in het massagraf. nijd
& angst in slierten slijm druipen uit de praatholte der

gevangen vrouwen. mannen slurpen sloten koffie zwart.
binnen vlucht onder het daverend applaus van halm & kei
de hoeder van de stem. een kinderlijfje kleeft in de spreidstand
van geplette mug op het pastel der kamermuren. stil,

erkentelijk, haal ik gezangen boven, mijn bed is
zee van spraak & torenhoog ik verhef mij in de
herinnering: hoe wij de wolken waren, witomrand.

moment (122)


steen

“Down, down, down”
Lewis Carroll, Alice in Wonderland

(voor cb)

net nog was ik jou omsluitende heelal.
wij smolten samen in de deugd van duister,
rust, hereniging in de weemoed van de slaap.
wakker plots, duimen wreven teder over duimen

& de nacht zong zacht het lied genaamd begeerte,
het licht der sterren beschreef met stralen strak
het weke ogenblik der penetratie. Alles schoof
met alles in elkaar tot één, een kleine, ronde steen.

een wiegen ving aan waarin de aard’ , de lucht,
de zee in het vlammen onzer lust verdween.
Wij werden creator, creatrice, godin & god
& slokten gulzig elk gebeuren op in zoen, in aai

in ons. dieper, dieper, dieper doken wij, de tijd
gebald tot één moment. & nu ontglipt het mij &
stuitert als een knikker op de vloer van ’t hospitaal.

moment (121)


cb67(voor cb)

een ogenblik is geen moment. het,  het moment vindt
plaats waar ogen zich sluiten. artichoc, hartsgedaver
liefde diep in de liefde, de, een iteratief van daad, dader
& dagelijks dat weet je de zon komt op, welk kwaad

kunt gij mij dan verwijten?  lekker is wat lekker is.
de droom van zijn is mij ontnomen, het zwart dat
ik als negatieve god omarmde. & wat dan nog? niets
ben ik vergeten, niets heeft nooit meer dan nu, nu, nu

bestaan. ik lik je lippen, maak een jou van jou, verwoord
je tot een zekerheid, vaste grond waarin ik bloeien kan.
zie mij: bloem voor jou,  wiegende met ettelijke kelkjes.
zacht & oorverdovend ben ik ik, ik weet het. dat komt

omdat geen oor mijn zwijgen hoort & alles vergaat
in het niemandsland waarin mijn strelen verstilt
omdat er stilte nodig is in de drukte van het strelen.

 

moment (120)


cb66

werk van CB

(voor cb)

“E’ mi par d’or in ora udire il messo
che madonna mi mande a sé chiamondo
cosi dentro e for mi vo congiando
e sono in mon molt’ anni si dismesso,”
Petrarca 349

ik? mij zelf? ik zie mijzelf niet meer. een flits
ontlading in een zweem verlangen. wie ben ik?
stempelkussen van jouw huid, mijn stem is groeve,
muziekspiraal, een wimpel liefde in de wind.

zeg mij dat de dagen in één dag zich sluiten, gang
van hier naar nergens, rode zon die zont in eigen gloed.
samen nog wat diertjes kijken, misschien, jij zingt
hoe schoon het leven is,  ik prijs gedwee de gunst

dat ik mag sterven, tam trommelt zo de droeve trom.
& er is kermis, carrousel, want iedereen is vrolijk,
lacht omdat ik jou verlaten heb. de nacht is feest
& angst & pijn & leuk hoe alles dan zichzelf herkent.

dan wil ik je zoenen, langzaam, lippen eerst
& dan je tong die niet meer spreken mag of kan.
een rilling in je schouders dan, die zegt dat ik jou ken.

moment (119)


cb72

werk van cb

 

(voor cb)

in de gedachte ontwikkelt zich het denken
(het oester parel ding) in de liefde gaat liefde
aan zichzelf voorbij (teveel haast). de smart, doch,
kent geen einde, het lijden blijft banaal zichzelf.

er zijn zovele rode bakstenen om ons heen.
huis waarin het leven leven zoekt, waar enkel
haren hoofdloos dwarrelen, & spijt kronkelt
omdat noch ik of jij blijk geven jij of ik te zijn.

ik voel jou rondom mij, mortel van vertrouwen,
tempel van vreugde, niets waarin ik liggen moet.
de verdoemenis is groots & zoet, herhaalde groet
aan de schoonheid van het herhaalde,  mantra

waarin het lijden wordt beleden, anaconda
die mij wurgen gaat nu ik slapend lig te rillen
die haar lijf laat schuiven over mij,  mij perst.


 

 

moment (118)


cb64(voor cb)

“Il sonno è’n bando, e del riposo è nulla;
ma sospiri e lamenti in fin l’alba,
e lagrimi che l’alma a li occhi invia.”
Petrarca 223

hoe ik je mis kan ik niet vertellen. vertellen
vormt verraad. geen slaap wordt mij gegund. dat
is dat. dus wat doe ik ? niet slapen & wachten
(open ogen zeggen niets, het lijken wel woorden).

het blinde noodlot heeft mij dit aangedaan
ik ben een half verteld verhaal, afgebroken,
een lucifer die niet wou branden, vergooid in
het vuur dat wij waren. ik wil geen dag meer

als dat dag is zonder jou. dag dag, welkom nacht.
ach, ik ga in mij verdwijnen, word kikker, groen
& slijmerig, zwemmend in een poel verderf
want van de zon kan ik niets dan zwart verwachten.

jouw maan is reikende naar mij spiraal van licht.
jouw geur zit in mijn kleren, jouw zweet nog op mijn huid.
mijn leven zonder jou: een stille sluipweg naar de dood.

moment (117)


cb63(voor cb)

de spot & het afgrijzen in de ogen is
de hoed die ik heb afgezet. mijn hand is
vingers aan een houten staaf, mijn arm is
hand van mijn verlangen & ik doorkruis

zo zonderling dit rijk zo zonder horizon.
mijn slapen raken aan een lucht die massa is,
versneden door die scherpe tinteling ting ting
van de onmeedogende herinnering.

de kraai kraakt wormen uit de aarde, de mier krioelt
op zoet, de mug zuigt bloed, de mot verschroeit, maar
zinloos open is mijn wonde, mijn lijf dit rottend nest.
berustend plat zucht dan mijn hond zijn oren. zie

de bomen wiegen in het ritme van ons vrijen
de bloemen druipen dauw,  jouw brillantine
de zee waarin ik duik is stil & slikt & golft besluit.

 

moment (116)


cb62(voor cb)

herinnering, valse mal voor het verleden, kader
dat niet weg wil gaan voor je alles herbeleeft,
obstakel, foto die de feiten tegenspreekt. de wind
in je haren, het fijne streepje regen op je blouse.

onmogelijke dagen, oesternachtomarming
de ontkenning doet zo wonderbaarlijk deugd,
dus schiet mij neer, jaag een kogel door die
vervloekte kop van mij. breek mij af tot ik

niet ik meer ben. genade wil ik niet. doe het
kort, meedogenloos. de pijn die ik nu verduur
is harder dan marmer, daar zit geen david in,
& mijn hoop is een verdomd vermoeiende

gedachte. daar waar wij zijn is alles zonneklaar.
daar is geen sprake van verdoemenis of hel,
enkel liefde die de liefde liefde geeft. maar waar?

 

moment (115)


cb61(voor cb, & bj, bij zijn dood)

onbeholpen ons gestrompel in dit leven is, wij
scheef geklonken lijken voor het sterftijd is &
in de regen schuilt & trilt & loopt de traan &
als het slot komt is meestal de sleutel zoek.

er is geen tijd, er rest ons enkel dit moment,
alle dagen zijn al duizendmaal tot nul herteld.
toch blij ben ik & klein want grote schoonheid
zou ons onrecht doen. wij moorden dagelijks,

wie gaat ons vergeven? vrienden niet zijn wij,
niet dat tergend langzaam vol verdraagzaamheid
geslenter met, gefriemel op elkaar. op het pad
weent mee de n de n de nee brult mee de nacht.

maanlicht ja & daar wacht  jij. in jouw cocon wil jij
wel vlinderen nog een dag of twee met mij. dus het
vergeefse van dit alles maakt mij dood & domweg blij.

 

moment (114)


cb60(voor cb, met dank aan de bijdragen van de bezoekers van Bezet de Tuin)

verwende verwaande hanzaplasten met de schrik
in uw broek. knaagdieren in mijn vlees. vrak. schel
schelt de bel. heil de senegalezen. iemand speelde bach
te deum la victoire pijpen & krijsen. schoon was het

eens. stompe knal. kris kras amourettes collectioneren
vliegermasjien weren. nihil nihil nihil 14 punten. anna,
uw buik is onvruchtbaar. de lege pomp van het verlangen.
we zijn in oorlog & u rijdt met elekriese fietsen mijn

berg op. uw neus bloedt echt, ge moet niet doen alsof.
vlees. de huivering. horror kolkend in het bloed. stomp
mes dat in uw darmen snijdt, de halzen keelt. hart
dat naar zijn einde klopt. geen haat, ik stel gewoon

maar vast. madonna, liefste van mijn leven, hoe
armtierig het ook is. jouw schoonheid verblijdt
mij elke dag, hoe ver ook, te ver, jij van mij bent.

moment (113)


cb58(voor cb)

 

in het holst van de nacht vergeet je de nacht
in het niets is niets meer ellende. dan
kan je aansluiting vinden, buizen, pijpen
eender wat, als ik maar bij je ben, begrepen.

geen begrip krijg ik nu, verdien het ook niet.
maar ik kan niet zonder de ronding, de schouders
ik schrijf maar wat, je luistert toch niet
mijn adem is de adem van een sterveling.

geprevel in de ochtendmist, dauw op planten.
ik zie de zon met alle gebrek & de maan
die ontrouw koestert. niets van wat je was
is nog waar, jij bent te ver van mij & ik

van jou, terwijl ik zielsveel van je hou.
hoe moet ik leven dan? een stam in een bos?
dorre tak bedoel je, die je afknapt met een lach.

moment (112)


(voor cb)

“E’ mi par d’or in ora udire il messo
che madonna mi mande a sé chiamando:”
Petrarca 349

cb57

jouw afwezigheid vertaalt zich in een leegte
waar doorheen de wind speelt met een kinds
verlangen. de bladeren van afgunst wuiven
alles weg. kruip je bed in met je metaforen,

wiegen ze, alsof ik daardoor beter slapen zou.
gelukkig zal de dag zijn dat ik mij ontdoen
mag  van dit langzaam rotten dat nu leven is.
zalig de dag dat ik het niets omarmen mag.

daar zie ik jou zoals ik ben: enkel woorden,
goddeloos & troosteloos verloren, verdaan
van nu tot zwart op wit hoeveel ik van je hou.
alles wat mij soelaas gaf is toch verdwenen.

ik zie je lach nog in een vonk, je lichaam
wervelt om mij heen. dan is weer daar
de nacht die jou & mij tot zwart verteert.

moment (111)


paard (cb)(voor cb)

in de dagen, nachten dat je bij mij lag,
onze monden die eensluidend zuchtten,
(het slaken om mededogen, zo vruchteloos).
vergeet mij niet want dan vergeet je ons.

smeken doe ik niet, ik zie een anjer
die ons een ochtend geeft, geschenk
dat ik in dank aanvaard. bloemblaadjes
dwarrelen rondom mij, kleur & geur

die mij omringen, strelen & vergeten
doen wat onvergeetbaar is. schoonheid
is een harde leraar, kletst mij met verdriet.
sla maar. maak mij huilen. niets vergaat.

ik heb een beeld van jou dat eeuwig is.
eeuwig is niet meer dan een moment.
de dageraad is niet ver. tijd is ontelbaar.

moment (110)


(voor cb)

“Raro un silenzio, un solitario orrore
d’ombrosa selva mai tanto mi piacque;
se non che dal sol troppo si perde”

(Petrarca 176)13781714_565462356991539_6423127291256035390_n

zelden deed een woud mij zoveel pijn,
zelden heb ik zo diep de duisternis gezien.
je kan het voelen, weet je, met je hand erin
het kolken zwart rondom, verloren werelden.

roer maar, liefste. breng het donker in beweging
laat het zonlicht al mijn angsten kennen. breng
naar buiten alles wat niet binnen blijven wou.
ik hoor uw stem nog in het ruisen van de bomen.

ik zie uw lach als ik mijn ogen sluit & voel uw lijf
in elke vingertop. mijn bed is  zee, het kabbelt
aan het strand van de ochtend. geen ochtend.
enkel verder duisternis. mijn ogen bloeden. dood

wenkt. een oude duivel doet zijn zin met mij & u.
ik vraag je in grimas of het geen zin had, of
gij dan niets geloofd hebt van mijn woord.

moment (109)


cbdv170(voor cb)

jouw leven is het mijne niet. mijn zon
is de jouwe, maan & muggen delen we ook.
er is in mijn hand een kramp die mij verkrampt
hand in hand zoals we waren, geklamp

aan elkander, verstrengeling van aan dood
gewaagde lijven. waar ben je? leef je nog?
ik ruik je adem nog, hoor jouw gesnurk.
mijn paradijs is van haar engel ontdaan.

ken je petrarca? Ite, rime dolenti al duro sasso.
ik volg je met de gulheid van je gaven, altijd.
mijn tuin is bezet met afdruk van je voetjes.
ik zie de lijnen die je maakte als muziek.

bloemen zijn er waar je was, vergaan.
vlinders die de streling maken die je deed.
zucht van jou, briesje om het naakte dat ik ben.

 

moment (108)


cbdv170(voor cb)

zon & maan staan in een strak verband.
asfalt is verdund het zwart der hemelen.
ik spreek staccato onze namen uit, stotter,
hoest. de klank van onze lijven wil er niet uit.

ik ben te min & poolse paarden trappelen,
regen, slijk. gelijk als gij is er niet één.
het kletsnatte brandhout wil geen vuur
meer vangen. ik sterf in greppels geblust.

moment suprème toen voeten samen waren.
het dorp waggelt & zinkt. bodemtroost.
op & af de wereld wankelt, het schone sijpelt
uit de verzen als vergane glorie, koepelruimte.

bezet mijn stad. vergeef mijn tuin met al
je zonden. sproei de bloemen dood met jouw
verlangen. afgunst, liefste, is een mooie kunst.

 

moment (107)


“gezegend zijt Gij Maria onder alle vrouwen want Uw buik Is onvruchtbaar”
PvO, bezette stad

cbdv169(essay, voor cb)

poëzie bestaat niet. het is een inventie om
het tij van de lyriek te keren. maskerade
van een universum dat zichzelf niet zien
wil. vrij zijn wij, maar oud staan huizen

wirrel warrel débacle, troepen grauw & grijs,
gemurmel in het snot van internet, dat al
sinds lang van ons verkouden is. dorpen
waggelen, woorden groeien wassen razen

zinken. kapotte kadans bij marsman op de
bodem van de oorlog die getrouw de oorlog
volgde. ben ik dat? ben jij dat? neen. samen
zijn we het wel. ontkenning is bevestiging.

ik schrijf jou uit tot honderdzeventig verzen. dan
heb ik niets meer dan de zon die mij de nacht
komt spellen. letter na letter. jouw naam, mijn maan.

moment (106)


cbdv168(voor cb)

mijn liefste ondergang, sluitsteen van mijn leven.
het is zo eenvoudig allemaal & de tragiek beeft
in het ontvangen van het tragische. kind, liefde
op zichzelf, onmondig, spiegel van verlangen.

het wapperen in de drieste wind van haren
die jij plukken wou, seconde na seconde.
de vege uithaal naar het verlorene, vergeefs,
net zoals ik bij jou lag, jouw ogen schitterend,

nat van alle schoonheid die wij zagen, wij,
alleen, in de laatste onzer dagen. het nut
heeft nu genoeg belang gehad. opstand
lijkt mij aangewezen. door wie? niet ik.

sta op, mijn mona lisa, ontketen alle stormen.
maak de zeeën frenetiek, vernietig zorgen &
de pest van het gelijk. draag mij, draag mij.

 

moment (105)


cbdv167(voor cb, vrij naar een nocturne van lb)

mijn brein doet rare toeren,
misplaatste grappen over hoeren.
ook al is mijn lijf geheel alleen,
het kolkt, sushi slibbert er omheen.

de dagen vertragen tot een nacht,
geen wijn of bier geeft mij nog rust.
ik hoor verhalen over mij: oh pracht,
ik word verpopt van berg tot kust.

ik zie zo velen buiten blaten om zichzelf,
iets dat hen leidt, een land dat past.
ik braak de dag maar uit & zoek mijn elf,
ik heb mijzelf in natte dromen ingelast.

een monster roert zich in mijn catacomben,
ik hoor jouw luister sluipen over autostrades,
elfje, welpje, panter in mijn nacht: kom zacht.

 

 

moment (104)


cbdv166(voor cb)

ik vind geen troost meer in de wind & regen
rondom mij, de zon heeft alle jurkjes afgedaan.
hij staat daar nu vergeefs als man, naakt, geel,
met het wit van de haat in stralen onbegrip.

het brandt, het brandt, jouw hand in de mijne.
soms voel ik jou terwijl ik dronken masturbeer,
er komt dan licht op mij, maar er is er niet meer.
ik daal mijn kerker in, het koude van de ketting,

noteer het snuffelen van ratten aan mijn lijf, zie
hoe ik verloren ga, het geknibbel aan ons rijk. sterf,
wordt er gefluisterd, ga nu toch eens dood, ik
weiger omdat ik ons ben, het laatste bastion.

met de zachte zeden van begrip wordt niets niets,
een soort eeuwigheid. grijs heeft alle kleuren. tja.
in het trillen van de zonnebloem zie ik jou, mijn maan.

moment (103)


cbdv165

(voor cb)

wij zijn verloren, kwijt in een wereld
die niet de onze is. jij had nog een keuze
& het is goed dat je die nam. maar ik,
wat ben ik nog buiten dit gezwam?

ik staar naar lijnen in mijn hand alsof
ik schrijf alsof ik schrijven moet alsof.
ik teken liefde op jouw borsten, schuw
de lijnen niet & sterf van eenzaamheid.

bloei, mijn bloem, nog eenmaal in mij uit
vergeef mij dit gejank dat jou onwaardig is
liever zou ik bezingen hoe schoon jij bent
maar ik ben ook beperkt tot wie ik ben.

ik leg mij neer bij alle feiten. alle feiten
worden slangen, misbaar in mijn bed vol slijk
dat ooit een troon was, hemels ledikant.

les molinets à la plage


 

DSC04278“Les Molinets à la plage”

cbdv 2016, woodchips, bister, ink, papercuts, flower petals & metallic paint on paper, pasted on wood A2

Les Molinets à la plage

mama mama er zijn monsters daar
zoontje bouw nu maar jouw zandkasteel
papa rookt & drinkt martini, het
appartement geurt naar zweet & drek.

mijn bootje van papier gaat straks
naar dover varen, bots de krijtrots op.
mama wil haar borsten bruinen, papa
loert door lenzen naar wat anders.

ik wou dat ik een zusje had, dan konden
we samen ons kasteeltje bouwen &
wachten op de zee, wachten op de zee

mama mama er zijn monsters daar
de zon zont langzaam naar zijn ondergang
het vissersbootje toetert naar zijn vrouw.

DSC04279.JPG

moment (102)


cbdv164(voor cb)

ik spook, jouw lief is dood. ongehoord ik vlij mij
bij de schoonheid neer die diep in jou geborgen
zit. steels streel ik je huid & zucht een zephyrus
je haren door. een kreun, een zucht verlaat jouw

lippen. traag er komt beweging in jouw slaap.
een arm schiet snel & plots & met een stille dreun
doorheen mijn splijtend spokenlijf. petas lilith
kama-rupa!  phfoef. ik zie die glimlach krullen,

jouw naakte rug die in het laken drukt & wiegt.
een tepel rijst als roze rots bij eb uit zee. rood
jouw wangen kleuren, een weeë druppel parelt
uit het verbodene, de geile grot van het genot.

jouw adem neemt een hoger ritme aan. hand
als hete lucht, vinger in jouw vinger. jij draait &
draait & vindt zijn rug. ik sterf mijn tweede dood.

moment (101)


cbdv163(voor cb)

de adoratie van de geliefde staat
in de weg van de geliefde. haar
verheerlijking ontkent haar heerlijkheid.
elk woord verdoet haar lijf & leden

tot doodse letters zonder daad. ik
spreek mij uit in haar maar zonder
stem & mijn verlangen faalt waar
ik niet ben, ontdaan van haar, gebroken

tot een los verband van stom gestamel,
terwijl de wind haar naam wel fluistert
& ik in bomen bloemen bos haar zie
& vogels zingen elke ochtend haar muziek.

mijn lief, waar zijt gij henen? gij koos
mijn dood & liet mij nog in leven:
in deze helse taal zit ik nu te beven.