HEMELNETLYRIEK 1.0


hemelnetlyriekafdruk
de allereerste hemelnetlyriekafdruk, nog wat draaierig van het printen

HEMELNETLYRIEK (versie 1.0) is klaar!

U kan het bestand (net  1mb in pdf-formaat) downloaden door op deze link te klikken/tikken:

hemelnetlyriek_1_0_2

Op het werk is een by-nc-sa Creative Commons Licentie van toepassing.

 

Mensen die willen helpen met het proeflezen: stuur een berichtje naar dirkvekemans@yahoo.com en dan stuur ik je de laatste versie van het bestand.
Idealiter zou ik met Github werken, maar ja, tja, misschien toch beter maar niet.
Proeflezers zijn geweldige mensen met een oog voor spelfouten en andere stoorsels. Zij krijgen een gesigneerd exemplaar van de uitgave van zodra dat kan (als er presentexemplaren beschikbaar zijn of als de uitgave genoeg heeft opgeleverd voor een exemplaar). En een (1) grafisch werkje naar keuze uit de shop-sectie van deze blog!

Bedrijven, uitgeverijen die  geïnteresseerd zijn in een eventuele (commerciële) uitgave: zelfde mail, zelfde bestand. Als er na 30/01/2018 niemand in een uitgave geïnteresseerd blijkt te zijn, wordt de tekst sowieso beschikbaar gemaakt in P.O.D.

Hier is nog het woord vooraf bij deze versie:

 

woord vooraf bij deze versie

Deze uitgave verzamelt in 2017 geredigeerde versies van teksten van lyrische aard die eerder raadpleegbaar waren via de URL http://vilt.skynetblogs.be. De teksten zijn opgenomen in nagenoeg chronologische volgorde van verschijning daar in de periode 2004-2007.

De teksten werden gegenereerd in een sinds 2004 lopend creatief onderzoek (de ‘Praktijk van de Vrije Lyriek’ zoals het later is gaan heten) naar lyriek als code en naar de mogelijkheid van algoritmisch gegenereerde lyriek. Dat onderzoek verloopt in het ruimere verband van het programma ‘Neue Kathedrale des erotische Elends’ dat op 27-09-2004 werd geïnitieerd door de auteur.

Beide, het onderzoek en het ruimere verband werden vanaf 2008 verdergezet via https://vilt.wordpress.com en via andere domeinen op internet en daarbuiten. Het onderzoek heeft geen einddoel.

Wat niet af is, kan niet worden ongedaan gemaakt.

dv, Drieslinter 8-12-2017

Het schrale


schraal
dv2008 – “ile – ijl”

De lente steekt ons de vervlogen hoop
weer achter de ogen en het groene vuur
kromt in onze botten.

Het breekt onze houding
met walging en smarten.
Wij reiken u gloeiend van liefde
zoals het geschreven staat
de houten nap aan met onze huismelk. Wij trillen.
Onze ledematen spellen bewogen de naam
die wij dienen te uiten.

In de kom klotst de melk, wit en bevallig. Drink
toch mede hiervan. Zie het leed stremmen
dat wij belijden, de verleden pijnen al
die ook de onze zijn, zoals het ook de uwe zijn,
nu en in geheel het uitgeduurde,
het grondig omwoelde.

Proef ook onze aardbeien, hun vlees
is lijvig en wild. Dood, jij zal ons
verstijven. Dood, wij huiveren
met de wind in het haar. Dood, uw
schoonheid snijdt ons aan, met bloeden
stoppen kunnen wij niet.

Nu lichten wij op, dus aanhoort nu
in het roet van dit al,
doorheen het opwalmen alom van onze wanen,
bij het instuiken van wat er nog restte aan waardigheden,
bij de kramp van het venijn in de buik van de aarde:

het vlammen, kortstondig,
van deze schrale zang
in de taal van de sterren geschreven.

lijfsbehoud


sleitijd
dv 2008 -potloodtekening A4

lijfsbehoud

Tulpen te tuimelen op de verte staan zo wil ik je nog raken
bij het zwermen van verhevigde duiven waarop de zon
sprenkelt zijn vette vingers lentelicht. Drijfluchten donkeren.
Gedrum is er, en droefte. Plens ik bloesem op dit rode blad,

het is een pad wég van mijn bloedbevlekte hand.
Moedwillig ik ruk je de maan en de man en de letters
van het bordkarton en prik ze bij het witte stralen
op het schuimvlokken van de kolkzee, de steile

ópzang die ik in je aangestoken heb. Jij turft me een boek,
maar ik zie slechts het onontkoombare zinsweigeren mij
toegapen, het sterfgat met de rafelranden zuigen en suizen

naar hoe het daar naar leegte neigt. Een lichaam nekt vergeefs
naar kale overkanten. Barst nu mijn vel nog van de maartse kou,
straks duw ik mij jouw luwte in, langs jouw lippen die ik lachend

openvouw.

anus mundi


anusMundi
dv 2007 – “anus mundi” – litho crayon & potlood op papier -A4

Ik droom van stof een droom
en alle ogen tranen toe meteen.

Barsten breken in de oorgang.
Bloed streept uit de mond.
Hele delen hoofd verwelken,
armen vallen week hun schouders af.

Vleugels scheuren hemels open
en de maan zet het op een zweven.
Het rennen raast doorheen de angsten
en het dansen en het zingen rafelt uit.

Wormen bijten brede gaten
in het dichte wurmen  rond
het wereldgat. Zwart de dingen
daveren en dreigende schuren

de molens elk hun eigen wanden
aan.  Een plompe stang slaat los
en vliegt, verloren in haar dolen,
het werkwoord falen door de hals.

Stof staat heet op stof te stuiven
en zand zet hoog haar rug op zand.
Binnenin de uitgedroogde schil
druipt enkel nog het druipen zelf.

Alle ogen tranen toe meteen:
van stof sta ik te dromen.

stof


degaten

stof

een algoritme van het gemis

stof kruipt in de gaten
de gaten parelen
stof schiet uit de gaten

ik adem in jouw adem
jouw adem daalt in mij
jij bent in mijn adem
jouw adem is in mij

zo hebben wij de gaten
de parelende gaten
de gaten hebben wij

het licht valt uit mijn ogen
ik breek het duister in de lucht
maar niets zie ik van jou
niets van jou licht op in mij

toch hadden wij de gaten
de parelende gaten
die gaten hadden wij

LYRIEKcollages van de week


De Collages bij de Overtypsels op https://lyriek.blogspot.be/ worden hier verkocht als Hoogwaardig Creatief Afval (HCA). HCA wordt verkocht als steun aan de NKdeE en den Afhankelijke Auteur daarvan. Aldus:

Originele Collage’s te koop! Geen afdruk, het echte spul, ge ruikt de pritt nog!
€15 /stuk, goedkoper Afval van deze kwaliteit vindt ge Nergens! En waar ligt dat wel niet, Nergens?!

En ook:

Gratis verzending binnen de BENELUX!

Stuur een mailtje naar dirkvekemans@yahoo.com met het postadres waar je het wil laten toekomen en de nummer(s) van de gewenste collage(s). Je krijgt dan een banknr. toegestuurd om uw Euro’s op te deponeren, en zodra de bank tingeling zegt, verstuur ik u als een afgetrainde Aoliër het gewenste…

Ook nog te koop:

 

017-vedereschorten
2017-017 – “verdereschhorten”

 

 

018-aslip.jpg
2017-018 – “aslip”

 

019-strookt
2017-019 – “strookt”

 

020-rosebleu
2017-020 – “rosebleu”

 

021-zee.jpg
2017-021 – “zee”

 

022-uilenglas
2017-022 – “uilenglas”

 

 

023-behandeling
2017-023 – “behandeling”

k l i k d o o d


klikdood
dv2017 – “klikdood” – pastel op papier – A4

 

geacht lupsiek,

welkom bij

k l i k d o o d

 

download het mp3-bestand

het nieuwste geile media spel
(met de steun van diverse krantelijkjes)

 

> S T A R T <

 

het kruipen kwam de kroop
binnengekruipt waar het
kriep en kropte  en iemand zei:

kennen wij elkaar? (ja/nee)

het sluiten kwam het slot
ingeslopen waar
het slopte en sliep en iemand zei:

kennen wij elkaar? (ja/nee)

het muiten kwam de meute
binnengemeten waar het
mat en mafte en iemand zei:

kennen wij elkaar? (ja/nee)

de dood braakt zich een lach (ha ha ha)
en de wapens verhalen en het stof
in het slijm van het dikke rake ik

wil al tot kraken op tongen verharden:

gele toendra dit al is weldra
ik ben wie ik ben en jij? euh,
in mijn ik wat ik ben is altijd

bijna nabij

dus de tijd dat ik was bij
de sterfte is ha ha aangebroken

broela bruma broeta
breom broem & brom
kinders roert de trom
daarboven valt de bom

ik zie mijn lelie
nooit weerom

(ja/nee)

 

tekening “klikdood”

dv 2017 - litho crayon op papier - A4

€20,00