het gedicht


het gedicht is een erectiel tekstweefsel. de vrije lyriek maakt er in deze toestand node gebruik van, maar van harte is het niet. je kan een vrije lyricus herkennen aan de korte maar diepe zucht die zij voorafgaand aan het meestal afgedwongen voorlezen van een gedicht ten gehore brengt.

de meeste gedichtenlezers (of luisteraars) zijn vooralsnog mens, dus kortzichtig egocentrisch en grenzeloos hebzuchtig. populaire gedichten presenteren zich dan ook vaak als stramstaande stookstokken die de lezer pakken als een moslima in minirokje in de achtersteegjes van kabul.

de vrije lyricus echter verstopt zijn lyriek bij voorkeur in een of ander slap krulletje dat zich schuilhoudt in de toendra van de tekstuele fauna.
zo’n krulletje wil wel ’s gelezen worden, maar enkel als het zo nodig moet. è.

bij lezing krult het zich diep in de naar oneindigheid uitsliertende  gedachtenkronkels van de lezeres en op het verste punt daarvan gekomen zwelt het op tot honderden malen haar oorspronkelijke proportie zodat het alsnog distinct waarneembaar wordt in wat helaas niet anders dan de poel des verderfs van des lezers innerlijke zieleroerselen genoemd kan worden. “liefde” misschien, in één of andere mystiek-religieuze context, maar wie gelooft daar nog in?

de lezer kreunt even en vergeet dan ogenblikkelijk alles wat er haar overkwam. de lyriek van de vrije lyricus sluimert dan viraal in de lezer tot zij haar bij seksueel contact overdraagt aan niet-lezers.

bij seksueel contact met andere lezers van hetzelfde gedicht is er geen overdracht maar rot het ogenblikkelijk, wat de kans op zwangerschap van de belezen vrouw op dat moment met 12% verhoogd. de ideologen van het VFL spreken in dat verband van ‘verhoogd risico (sic) op zwangerschap’ bij lezing van ‘zgn. ‘vrije lyriek”.

het weze duidelijk uit het voorgaande dat het nogal ongepast is de vrije lyricus haar promiscuïteit te verwijten. zij is slechts op zoek naar wat zij reeds geschreven heeft.

stopt daar ’s mee, è!