de horzel van Ijsseling


ijselingHorzel

“de horzel van Ijseling, voor Mich Ghysbrecht”
dv 2017, ink & water color on paper, 10×16,5 cm

Momenteel in de ramsj ‘voor geen geld’ verkrijgbaar (‘voor geen geld’ is relatief natuurlijk want de minder gefortuneerde medemens moet voor die acht eurokens tien dagen lang plastieken brol ineen plakken met vreselijk giftige brollenlijm, brol die dan hier op de zomerfestivals wordt achtergelaten door net niet OD’ende ‘jeugdvantegenwoordig’ zodat de kringwinkel kan doen alsof ze de wereld redden door dienen brol te laten oprapen door onbetaalde vrijwilligers zodat iedereen uiteindelijk toch weer gelukkig is want den brol heeft dan toch een goed doel gevonden jeuh!) is zowaar het ‘filosofisch testament van Samuel Ijsseling‘ ‘De tijd, het schrift, het verschil’.

ijseling

In de blurb die er achterop afdruipt staat verder ook een citaat van Dirk De Wachter die Ijsseling ooit ’s ‘de grootste filosoof van de Lage Landen’ noemde, toen hij nog leefde, maar de man heeft helaas in 2015 al onze brol achter zich kunnen laten, dus nu lijkt het er wat op alsof dat De Wachter Spinoza niet kent, en Dirk ziet er altijd al zo triestig uit, moest dat nu echt meneer Polis?!?

De mensen toch!  Wreed, geniepig en vergeetachtig, ze bedoelen het zo goed en ze zijn zo ellendig loemp, ge wordt er filosofisch van!

Op pagina 42 van dit uiterst aan te bevelen boekje citeert de voormalig grootste nog levende filosoof van de Lage Landen Homeros (Ilias XXIV 526-533) over hoe dat nu zit met ons lot en Zeus en daar is dan plots ook sprake van de ‘horzel van het lijden’. Ik citeer de citerende filosoof:

Bij Homeros kan men lezen: ‘In de woning van Zeus staat een tweetal vaten waaruit hij gaven bedeelt: uit het ene vat van het goede, uit het andere van het kwade. Wie door de god uit beide vaten bedeeld wordt, treft het de ene keer slecht en gaat het een andere keer beter. Wie hij kwaad toedeelt, stelt hij bloot aan hoon en verachting, over de goddelijke aarde jaagt hem de horzel van het lijden na, en hij gaat rond door goden en mensen geminacht’

ISBN 9789463100267, p.42

Schoon è, dwalend over God’s akker achterna gezeten door de ‘horzel van het lijden’.

Nu ik heb dat ’s nagekeken omdat ik toch veel last heb van vliegen de laatste tijd en omdat ik dat wel treffend vond van onze Homer, maar bon, kijk zelf,  in ’t Grieks is daar geen vlieg te vinden!

δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει
δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων:
μέν κ᾽ ἀμμίξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος,
530ἄλλοτε μέν τε κακῷ γε κύρεται, ἄλλοτε δ᾽ ἐσθλῷ:
δέ κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε,
καί κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει,
φοιτᾷ δ᾽ οὔτε θεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν.

Perseus, Homer, Iliad

Schwartz, fataal behept met gans onderdanige tekstgetrouwheid, vertaalt dat zo:

Twee urnen staan in het paleis van Zeus
Met gaven, zoals hij ze schenkt, de een
Gevuld met leed, de ander met geluk.
Voor wie de bliksemslingerende Zeus
Zijn gaven mengt, hij ondervindt soms leed,
Dan weer iets goeds. Voor wie hij uit de urn
Des onheils put, die wordt door elk gesmaad.
De pijnigende honger drijft hem voort
Over de goddelijke aarde en
Door god en mens verstoten doolt hij rond.

Voortgedreven (ἐλαύνει) door pijnigende honger (βούβρωστις). Niks horzel.

De vraag is dus: heeft Sam die horzel uit zijn duim gezogen is dat dan een deel van zijn erfenis als voormalig grootste nog levende filosoof van de Lage landen, of citeert de Sam een of andere geniale Nederlandse vertaler?

Nu, als we iets hebben in deze Lage Landen Vol met Brol is het wel een geniale vertaler: als ge de commentaren in de verloederde gazetten leest en op Facebook ewa rondtoert kunt ge er niet naast kijken, het stikt hier in de Lage landen van de geniale vertalers! Waarschijnlijk omdat wij hier allemaal zo geniaal zijn maar eigenlijk niks te zeggen hebben dus wordt iedereen maar vertaler want dat brengt toch nog iets op,  met als resultaat: zoveel geniale vertalers alhier als vliegen in de wei!

Waarschijnlijk is het dus wel het laatste, weer zo’n prachtvondst van een vrijwel anoniem labeurend genie, want als er iets is wat zo’n geniaal Nederlands vertaler als de beste kan is het wel het treffend en professioneel-geniaal vertalen van woorden die er niet staan.

Toch, zolang hierover geen uitsluitsel kan gegeven worden, blijft het een beetje een erfeniskwestie. Aja: het staat wel in zijn testament è! Maar van wie is ’t nu, die vlieg?

Erfeniskwesties: hier in Vlaanderen komt daar ambras van, garanti!

horzelkadree
de gekadreerde Horzel van Ijsseling