de klasse U


esker
“esker”
dv 2010, acryl on paper, destroyed

noot: deze klasse is een onderdeel van het protocol benodigd voor een geldige lezing van de Aanroepingen en andere packages van de NKdeE lyrische codebibliotheken. Elk gebruik van de desbetreffende klasse in die pakketten instantieert, vervolledigt en/of overschrijft deze klasse of gebruikt haar methodes. Het betreft hier, in vergane/vergaande/uitrottende literaire terminologie een overcodering (surcodage) van  het begrip ‘intertekstualiteit’ of ‘thematiek’.

Deze overcodering is begrijpelijkerwijze verwarrend voor de lezer maar noodzakelijk in functie van de NKdeE Kairotiek (kort door de bocht: de esthetica van de Kathedraal) omdat er anders geen Moment voor de code kan bewerkstelligd worden.

Zie vroeger. Alles op z’n tijd è.

 

de klasse U

 

“Woorden, ze deugen niet”
Herlinda Vekemans, Herhaald onderwerp
in Buiging ISBN 90-5655-283-X

U bent het Ene, Oorzaak, Middel & het Al.
U zegt mij van uw Wet het rijmen aan &  uw Verhaal.
U maakt de muze af tot vrouw & mij tot haar vazal.
U buigt elk zwijgen om tot einde van uw Taal.

U zuigt het leven op, de vreugde bij de liefdesdaad.
U zaait het rot erin & in het rotte schiet uw zaad.
U snijdt de lijfjes ik, de lijfjes zij perfect op maat.
U zet de neuzen naar de winden van uw kwaad.

U spiegelt zich een spiegel in de ogen van mijn kop.
U draait de haat in haar & zet er een verlangen op.
U windt ons op & laat ons doden met uw zotskap op.

U hakt het jonge leven om, terloops, als zachte prut.
U hebt het vindingrijke hier voor eigen praal & nut
in mij, in haar, in u tot op uw barre bodem uitgeput.