de klasse Zij

zij

dv 2006 -potloodtekening A4

noot: deze klasse is een onderdeel van het protocol benodigd voor een geldige lezing van de Aanroepingen en andere packages van de NKdeE lyrische codebibliotheken. Elk gebruik van de desbetreffende klasse in die pakketten instantieert, vervolledigt en/of overschrijft deze klasse of gebruikt haar methodes. Het betreft hier, in vergane/vergaande/uitrottende literaire terminologie een overcodering (surcodage) van  het begrip ‘intertekstualiteit’ of ‘thematiek’.

Deze overcodering is begrijpelijkerwijze verwarrend voor de lezer maar noodzakelijk in functie van de NKdeE Kairotiek (kort door de bocht: de esthetica van de Kathedraal) omdat er anders geen Moment voor de code kan bewerkstelligd worden. De deiktische aanspreekpunten ‘ik’, ‘jij’, ‘u’, etc., de persoonlijke voornaamwoorden met de betekenis waarmede zij in de code van de klasse beschreven worden, moeten gecompileerd worden, door de poort van de Lezing om tot bruikbaar en oproepbaar object te worden omgevormd. Het is een noodzakelijke reïficatie. Zie vroeger.

Alles op z’n tijd è.

 

de klasse Zij

 

Zij murwt haar stralen in de plooien van je hel.
Zij smeedt jouw kilte in het woeden van haar nacht.
Zij scherpt haar vragen aan de snede van een zwaard.
Zij stoot jouw woorden af als korsten op haar pracht.

Zij schatert om de bonte schimmels van je nijd.
Zij maalt je onmin smalend om tot min & mond.
Zij braakt al klaarte voor je lust in leed begon.
Zij is al zon waar jij nog maneschijn bezong

Zij slaat de armen om & lachend uit je kom.
Zij keert de aarde vruchtbaar voor jouw zuchten om.
Zij breekt het ijs, ontsteekt het vuur & spettert zuur.

Zij schrijft jouw leven uit in minder dan een uur.
Zij draait haar wensen als een fishstick in je om.
Ik richt haar aan in u, zij is uw reinigende kuur.

 

2008-2017, uit “101 Eigentijdse Aanroepingen van de Muze

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek!