de klasse HIJ

zelfportret_als_sekteleider

“zelfportret als sekteleider” uit het A4 scratchbook
dv 2004, pencil on paper A4

noot: deze klasse is een onderdeel van het protocol benodigd voor een geldige lezing van de Aanroepingen en andere packages van de NKdeE lyrische codebibliotheken. Elk gebruik van de desbetreffende klasse in die pakketten instantieert, vervolledigt en/of overschrijft deze klasse of gebruikt haar methodes. Het betreft hier, in vergane/vergaande/uitrottende literaire terminologie een overcodering (surcodage) van  het begrip ‘intertekstualiteit’ of ‘thematiek’.

Deze overcodering is misschien verwarrend voor de lezer maar noodzakelijk in functie van de NKdeE Kairotiek (kort door de bocht: de esthetica van de Kathedraal) omdat er anders geen valabel Moment voor de code kan bewerkstelligd worden. Er is in de programmatie nu eenmaal objectconsistentie vereist, een evidente humane beperking. Zie vroeger. Alles op z’n tijd è.

 

de klasse HIJ

 

Hij opent stil het oog in glazen poorten waardoor je leven loopt.
Hij ploeft het raderwerk de olie in dat in je hoofd zat vast ineen.
Hij glijdt je grotten door waar droef het water in het duister droop.
Hij steekt de lichten aan waar elke lijn in schemering verdween.

Hij brengt het ritme van de sterren in je starre lijf op gang.
Hij zet jouw slijk in vorm & wrijft de vormen om tot glanzend brons.
Hij boort een tunnel naar de ochtend in een nacht die nooit begon.
Hij spreekt de taal van vóór men jou verkopen kon in Babylon.

Hij zaait het leven waar de aarde barst van lijken in de grond.
Hij snoert het onrecht aan het onrecht tot een mandje gouden eeuw.
Hij brengt weer eenvoud in je lakens & gooit je plat met verse sneeuw.

Hij zet de wereld om in huid & staal & tong & glanzend porselein.
Hij sluipt je bloedbaan in, je hoest hem op, hij maalt je hersens fijn.
Hij was een vonk, het is het vuur, het brandt je op, hij is een zwijn.

 

2008-2017, uit “101 Eigentijdse Aanroepingen van de Muze

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek!