niets beweegt


nietsbeweegt
pagina uit het Suena-boekje van 2008 met de geboorte van l’ homme UriNoir

 

Niets beweegt

Adem is geen opening:
van zodra de weg een weg is,
is de weg weg. Water

maakt de bedding waarin
water stroomt. Van enige rivier

is nergens sprake.

2008-2017, uit Suena, 2008

vleugels“de Vleugels van de Vrije Wil”
dv 2008, albumblad uit ‘Suena’, A5 schetsboekje

 

over l’homme URINOIR


 • de functie ‘man met de zwarte Universal Resource Identifier’ is geboren op de Vlaamsche feestdag in het heerloze jaar 2008 in het MACBA als zoon van een Duchampcreatuur en een Sleutelgat
 • men neemt aan dat l’ homme URINOIR een Vlaming is, ondanks de fez en zijn op z’n minst vreemd te noemen origine
 • in het Engels noemt men hem ‘the U RENOIR MAN’. Op vragen die men hem in het Engels stelt antwoord l’ homme URINOIR altijd ontkennend.
 • het Nederlands heeft, vooral in het taalgebruik van de regio Vlaanderen,  ongeveer evenveel namen voor l’ homme URINOIR als de Groenlanders voor ijs. Een kleine greep in het zwart-krioelende ontelbare levert ons deze synoniemen op die binnen de URINOIR namespace toch elk een unieke plaats innemen:
  • zeikstraal, piswalm, zuurkool
  • voddenvent, sukkelpee, prutskloot
  • verschoppeling, onterfde, brillenkas
  • gootworm, krottenslang, marginaal
  • GFT-‘er, schoenprut, uitgeprocedeerde
  • negerkak, splijtzwam, moedervlek
  • luizenteek, wereldramp, hyperstrofe
  • kankerzaad, bitterbal, snotbaars
  • nasmaak, smogcondens, vermicelli
 • het weze duidelijk dat vanwege de tot in het onberekenbare doorlopende aantal URINOIR-betekenissen waaraan deze woorden uiting geven elke semantische ontologie voor l’ homme URINOIR een aporetische geheugenplaats zal dienen te voorzien, in vaktermen een S-O Raadsel (Ontological Riddle)
 • historici zijn het oneens over de verbanden tussen de geboorte van l’homme URINOIR en de Bankencrisis

hommeUrinoir17

lectuur

Reza Negarestani over vrije wil, Kant en de cognitieve neurowetenschappen als wegbereider voor een collectief bepaalde vrijheid:

Causality of the Will and the Structure of Freedom

(http://questionofwill.com/en/reza-negarestani-2/)