straks
wanneer
de lente
in de solden
is, kunnen we misschien een uitstapje…

invoer: 南阳公请东樱桃亭子春宴 – Duke Southern Sun invites Eastern Cherryblossom to a spring banquet pavilion – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj148.html

xiān: vroeg(er), vooruit, eerder, vorig, op voorhand, eerst

MENG
is een auteursprogramma van de
Neue Kathedrale des erotischen Elends

VERANTWOORDING
– losse afbeeldingen met de trekorde der Chinese karakters komen van http://www.visualmandarin.com
– voor de woordverklaringen werd (ook) het woordenboek van Chinese Reader 8.0 gebruikt
– de gedichten van Meng Jiao werden gelezen met behulp van de vertaling van R. Earle Harris op http://tangshi.tuxfamily.org
– de illustratie bij de output van het MENGprogramma is output van de MENGmethode eerst in het Rodinprogramma, later in het Matisseprogramma