voegt
iets dit
krakende
ruisen nog toe
aan het rottende kadaver der stem?

invoer: 石淙 – Stony Gurglings – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj152.html

duō : veel, vele, vaak, talrijk, meer, overvloedig, in hoeverre, multi- (in Taiwan spreekt men het als [duo2] uit als het ‘in hoeverre’ betekent)

MENG
is een auteursprogramma van de
Neue Kathedrale des erotischen Elends

VERANTWOORDING
– losse afbeeldingen met de trekorde der Chinese karakters komen van http://www.visualmandarin.com
– voor de woordverklaringen werd (ook) het woordenboek van Chinese Reader 8.0 gebruikt
– de gedichten van Meng Jiao werden gelezen met behulp van de vertaling van R. Earle Harris op http://tangshi.tuxfamily.org
– de illustratie bij de output van het MENGprogramma is output van de MENGmethode eerst in het Rodinprogramma, later in het Matisseprogramma