onweer


Hoe helder kan gehurkt bij nacht nog
 de lichtknak in de loop geblazen worden ?
Hoe blauw nog bij het vervagende,
 de schaduw van een ver verschoten pijl ?

Wie spreekt nog dit graf uit
 en welk masker afdoende
voor het nakende geslechte ?

Soms, gruwend, 
 hul ik mij dieper 
in de plooien van haar kleed,
 mijd zelfs van lucht 
de verplaatsing,
heb slechts haar lijf lief 
in herinnering
 van lage, zwarte wolken.

 

 

 

uit ‘Spelen dat het Donker Wordt’ (1995-1999/ rev. 2018)

 

storm
dv 2018 – “Asemisch Embleem: Onweer” –  bister/crayon, A4 –  €30
Advertenties

rodania


zulk een onzin toch dit leven ons gegeven dat
pikkedonker en spontaan de dag komt klaar
en mensen onder mensen mensen niet meer
zien maar enkel jou en dat bij iedereen jij

waarlijk weerschijn in de ogen wekt dat de
wereld druipt van jou en schroeit dat vuur
weer zo onhandig toch mijn hand dat ik wil
wil wil dat jij gans oplicht en jarenlang  nog

op straten lopen koersen eeuwen galmen mag
jouw stappen en dat lachje op de tonen van

r o d a n i a

ZEEMANSKLACHT


’t Grijze vlak van zee en lucht strekt
eindeloos. Nu klampt geen kleur dit schip
nog aan, geen zon slaat hoogblauw op, geen
gouden maan bestijgt de boeg. Nacht is dag

is nacht nabij, is ruimte zonder plaats
Dagelijks schreeuwt wel een van ons
zijn land in zicht en moet ik vonken hoop
met spel van kracht en rede doven.

Loze halen pen ik neer met blauwscheut
in mijn hand en in mijn oor het krijsen
van de meeuwen rond haar ver, versteende

hoofd. In de grondtoon aarde staat
wat achterbleef : kraakhout, druipsteen,
huis dat dampend in de mist verdween.

 

uit ‘Spelen dat het Donker Wordt’ (1995-1999/ rev. 2018)

nieje.jpg
dv 2018 – “Zeemansklacht” – crayon & ballpoint on paper – A4  – €25

makkelijk


jouw ogen heb ik in mijn linkerhand jouw adem
ruikt naar mij jouw lichaam trilt in een vreemd
oorzakelijk verband jouw lach is diep jouw haren
wild en weemoed zwemt in jouw strelende handen.

ik ben geen ik, er is geen reden tot paniek. ik knik
beleefd en samen vreten wij elkander kaal de lente
heeft jouw tepels naar mijn hand gezet en wat je zei
daar roert mij met mijn hemelrijk ten gronde. ik zeg

je bent zo mooi je maakt het mij zo makkelijk , ik hoef
maar jij te zeggen en jouw ziel zit eeuwig vast in mij.
spartel maar en klik mij uit en weg en lang voorbij: eens
je hier bent raak je uit mijn woorden nooit meer vrij.

 

 

wegweg
dv 2018 – “weg” -crayon –

 

gebed in de regen


opgetrokken zijn de staketsels van bedrog,
de geulen van de leugens met geveins gedicht,
de boodschappen breed en blij uitgeboterd,
de puisten kramp en nijd met rouge bedekt.

barst en breek en stop met kloppen, hart.
de wrede nacht vreet al mijn dagen op
en zie de wereld slaat mijn ziel verrot.

verlangen is een lus rond het verlangen;
de vogel schrikt eens hij daarin raakt verstrikt,
het lichte van de veren is dan plots een teer gebrek
en vliegen vluchten slechts van ’t vallen van de wet.

barst en breek en stop met denken, kop.
als een dekzeil valt de regen op het rot
en zie mijn vingers vliezen zijn op bot.

 

traitco
dv 2018 – “Tradition, the Individual Talent and Commerce” – bister & crayon on paper, A4 – €30

 

 

snel


jouw handen zal ik leren het beginsel van bewegen
jouw glimlach verheffen tot het snijden van staal
jouw gebeden genezen,  de gaten in jouw sokken
stoppen met vreugde en wellust en kleurige wol

jouw armen omarmen als waren het reikende lianen
die arm willen worden, al onze liefde schamper vergooien
zodat we de heimwee teder te drogen kunnen leggen. jij:
mijn woorden zijn weelde,  satijn voor het lijf van de ware

het kussen zal zuchten naar de geur van jouw haar en topjes
in het witte laken zich van louter herkenning rond jouw tepels
verkneukelen, jou openen zal het maanlicht als een open te wrijven

verlangen en netjes zal ik jouw ondergoed strijken en plooien.
maar liefje, je zou je nu  beter toch maar wat haasten want
het dichten gaat trager en de dood is groot en een dame.

 

home
dv 2018 – “clarification of ‘home’ in a post-human lexicon”  – bister, ball-point & crayon – A4 –  €20