Ectocarpus siliculosus (1/4)


Van de Ectocarpus siliculosus, een draadwier,
hebben de mannelijke gameten vooraan een lange
flexibele zwiepdraad & achteraan een korte
rigide flagel, die als roer dienst doet.

68078

-1

Licht op zwarte ruggen.
Glimmer is voorbij.

Elk stuk leder is naar haar levend vel
nog anamorf, zoals ook ik nog liefde
uit die dagen bij het afval tel: de hel
is altijd van herinnering, het in ervan
gebeurt te fel.

Geluid komt ergens van, krimpt als galm
het heden in en voor je weet van waar
zit je er al middenin. Het nu altijd
is droogte, stokt je de adem.

Op ademstokken leunt men niet,
een wet beklimt geen berg.

De taal is camera
elk woord een lens
het zijn ervan schept

klaarheid, rede, schermt
de uitspraak af en wil
herinnering. Al het licht

is lang voorbij.

 

active_prehension
dv 2018 –  “active prehension” – pencil, crayon & ink –  22×15 cm – €30
Advertenties

Matriarch


Ferdinand had zijne strijdbijl in de hand genomen
Geen wind beroerde ’t loof, geen vogel deed zich horen
t’ Was tijd om door naar Haar beschutte veld te bomen:
Ongenadig lieflijk streelt zijn stem Haar kanten oren.

Hem troosten immers niet tegen willekeur van onverstand
Haar schone roeping en Haar doel. Vereedlen en  beschaven
Staat als een een rijk geschenk in ieders hart geplant,
Maar Nand bezielde ons der dichtren profetische gave:

“Ik hoorde gans Euroop de faam Haars handels staven
Ik zag de Vlaamse vlijt waar nijverheid uit sproot
Haar wondren en Haar weelde ontwikklen in Haar schoot.

Mijn kind!… O! toen Gij hem hebt weggereten
Van uit mijn bloedend vaderhart, niet waar,
Mijn God, toen hebt Gij zelve niet van U geweten.”

 

 

[sonnet grotendeels samengesteld met fragmenten uit
het Nederlandsch Leesboek van G.D. Minnaert, Gent 1892]

 

memories
dv 2018 – ” desintegratievreugde” – 31x22cm -€80

Jubilata


De nachtwind doorsuisde de statige bosschen van Carregi.
Hij was van ingetrokken, strengen geest onze Vader.
Laat den fellen wind Hem diep verhullen in sandhi!
Daar slingert de donder echter vernielend naar onder

De knarsende brand. Rechts en links van ons strekken
De palenrijen uit. De tussenruimte is schuins aangevuld
en vol gestampt met klei, als in bakkersdeeg vertrekken.
In al den glans Zijner macht dorst Hij van Zich vervuld

De kniebuiging te bevelen en pijlsnel vliegt henen
De Blankgewiekte. Nog heeft geen bede van enen
Der diepgetroffenen de Engel de ogen g’nadig gesloten.

Zij echter: roerloos gezeten als een marmerbeeld. In
Beide handen ’t gelaat en stromend heur tranen van min.
En daar ‘t juublend spel trippelt neer de hemelse Bode!

 

 

[sonnet samengesteld met fragmenten uit
het Nederlandsch Leesboek van G.D. Minnaert, Gent 1892]

 

ladders
dv 2018 – “ladder malfunction”  – 15,5 x22 cm -€30

Serafijn


 

O  jeugdige Vorstin, hoe staat het met uw korenakker?
De mieren minnen mij, maar sterren zien hoe zij zich
Krachteloos zong.  Hoe stil, hoe doodstil is ’t gesakker
Nu de etsnaald kribbig in’t hout en in’t koper geweldig

De hardheid staand’ houdt om haar barre woorden ? Het gaf
Haar glans en deed zijn plicht. Wie haar bezit, haar zich
Verworven heeft tot eigendom, haar veroverd heeft laf
Op zijn eigen ongoddelijke zinnen? De Liefde sticht.

Zoo? is er wat aan te zien? De berg is memorie.
Zij kreunen om lijken wijl de huifkar zich niet;
Reeds zijn zij geweken in ’t verste verschiet!

In de glorie van dat tijdperk eerder visioen dan historie
Schoonste deugd van schoone zielen! Zachtheid zal
Den dwingland leiden! En haar zonen zegent God en al!

 

[sonnet grotendeels samengesteld met fragmenten uit
het Nederlandsch Leesboek van G.D. Minnaert, Gent 1892]

 

 

ascension
dv 2018 – “ascencion – for Muriel D.” 

consultatie


Per fixatie de waanzin wordt rede en brekende
de korst op eerder berekende golven het lalala
van discalculatie. Dat jij dan je slijmen besnottert,
jouw gekte gaat kneden, en bakken en stapelt in stock?

Zo ook gelijklopend de rede stormt in je waanzin
en kristalliseert de excessen tot sintels van gekte
in beelden perfectie van maligniteit de detectie.
Tater je trip maar: van jou is niets nog wat waard.

Jouw hoogst eigen zangrand (het wrijven verkeerd), jij
met jouw hoofd in je armen als een kolkende kom
en  jouw lijf dat zo slap is, een slapende lelie.: zwijg.

Zijg neer, hier, zegt het, geef mij maar jouw dit en jouw dat,
speel recursief als een man in de vrouw  in de vallende
engel die ja zegt nee hoor, hier doe ik niet meer mee.

 

lelie
dv2018 – “lelie”  – 27×17,5 cm – €40

fatale fout


Het remmen schoot door alles heen: de weg
was van behangpapier, het ogenblik
modder, het licht ziek en wij waren weg:
jij op jouw pad weg en op mijn pad ik.
  Het boek baalde kleverig en zo dik
dat je blad na blad eruit moest scheuren.
  Hier, zei je, neem deel aan ons gebeuren.
De woorden schuiven bitter op de tong
en de zinnen zijn naar stof gaan geuren.
  Vergeefs dicteer ik mij die jij ooit zong.

 

 

 

vergeefs
dv 2018 – “fatal error during init”– crayon, bister & ink – 15,7x22cm – €40

Kermisgrijpers tussen afgerukte (4/4)


Kermisgrijpers tussen afgerukte
delen zoeken onvindbare ogen
uit te wrijven. De mond maakt drukte,
kernwoorden krom in de keer verbogen
roesten groezelig op tongen. Togen
waarop glazen de dromen al klaren
drijven de geest tot drieste gebaren:
‘iets toch, iets toch’, zo tremt  het bibberlijf.
Iets dan daartoe besluit tot vergaren
van munten voor ’t meewarig kassawijf.

 

comprendre
dv 2018 – “high end comprehension” – 15,8x22cm – crayon bister & ink – €40