in de geestestoestand der maranen


door dwang gewend wat men belijdt te
ontveinzen, tegen de ascamot van
de parnassim, op straffe van herem, in
weerwil der edicten der mahamad

naar de letter van de
Kroon der Wet,
zo kus ik jou:

net boven je lip
net boven je lip
waar het splitst
waar de engel jou kuste, waar
ook jouw ik jou in het leven kuste
een lijn die aan je lichaam aanbeland rust op
een lijn die aan je adem idem is, en adem ook

zo splitsten de bronnen (kom, we moeten nog
uitputtende de bronnen
door middel van de bronnen)

onze strijd is rechtvaardig;

de suiker van Henri die in het zoete,
in zijn zwarte wording onaangeroerd blijft,
terwijl de wolken aan de einder
spontaan de letters F I N vormen

kom, laat ons de lijsten opstellen
wij zullen de lijsten opstellen
de lijsten zijn opgesteld

 (Blijf Kalm in de Heer die Licht is en de Dagen)

 

2006-2017, uit “HEMELNETLYRIEK – Lyrische teksten van vilt.skynetblogs.be 2004-2007” P.O.D.-boekje in voorbereiding


 maranen

“emergentie van het spinozistenscript”
dv 2006-2017, potlood & waterverf op papier 20×12,5cm

 

 

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

(gelieve taal- of spelfouten of andere stoorsels te melden als reactie hier, dank!)

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek

 

 

declamatiecyclus van een verbigram


aselestein
1/10 van een reguliere declamatie van het verbigram ‘selesteina’

De 5 NKdeE Verbigrammata zijn artificiële lettercombinaties met een min of meer omschreven toegekende inhoud die bedoeld zijn als aanknopingspunt bij het meditatief declameren ervan (zie daarvoor het pdf-bestand met hun Engelstalige definietsels).

Een reguliere declamatie ‘omschrijft’ per blad een letter van het verbigram met het volledige verbigram in evenveel cycli als het verbigram letters heeft. De volgorde van de letters is door het verbigram bepaald, maar in elke cyclus begint men het verbigram aansluitend te schrijven met een andere letter, waarbij de laatste letter van de vorige cyclus de eerste van de nieuwe wordt.

Op die manier beslaat een volledige declamatie van het verbigram ‘selesteina’ 10×10 bladen met omschrijvingen, zodat men met het afval ervan onderstaand vierkant kan vormen. De rijen vormen de ‘staat’ van het gehanteerde verbigram.

S E L E S T E I N A
A S E L E S T E I N
N A S E L E S T E I
I N A S E L E S T E
E I N A S E L E S T
T E I N A S E L E S
S T E I N A S E L E
E S T E I N A S E L
L E S T E I N A S E
E L E S T E I N A S

Tijdens de declamatie poogt men voor zichzelf ‘inhoud’ te geven aan de cyclus die men doorloopt, dwz het verbigram in de lettervolgorde die men hanteert. Deze ‘inhoud’ valt samen met het geheel van ervaringen die men al schrijvende heeft beleefd en is derhalve onmededeelbaar maar toch reëel. Vandaar dat men het Afval van Schoonschrift in meditatieve trant als ‘onleesbaar’ beschouwt,  men zou het enkel kunnen ‘lezen’ door het ‘over te schrijven’ maar elke transcriptie is natuurlijk afwijkend van het origineel.

Op de foto boven een doorlopen cyclus begonnen in de ‘selesteina’-staat met de laatste drie letters in de ‘aselestein’-staat.

Kapel Constantijn Huygens


De Kapel Constantijn Huygens (KCH) is een plaats (NKdeE:Locus) in de Kathedraal zoals de Meret Becker Plaza ook een plaats is in dat virtuele bouwsel, of je kan het ook een ‘object in het geheugenpaleis’ van de Kathedraal noemen zoals de Tombe van Maurice Scève er ook een is.

De KCH gebeurt sinds 1992 toen in onderstaande teksten schreef die nadien nauwelijks nog veranderden, alsof ze meteen alleen maar zo konden geschreven zijn. Zeer merkwaardig in mijn schamele maatwerk schrijfpraktijk waar het de gewoonte is om aan teksten jaar na jaar te blijven prutsen tot het uiteindelijk allemaal misschien toch wel een beetje samenhang en glans zou krijgen. Ik ben dan ook een ontzettend slome denker met slechts heel af en toe een flits van totale zinsverbijstering, alsof men mij het te doorlopen programma van de volgende jaren inflasht, zoals je dat soort geheugen inflasht in apparaten van grotere bruikbaarheid.

Ik ben wel trots op de sloomheid van mijn gedachten want dat stelt mij in staat om dingen te zien en verborgen bewegingen te ontwaren waar vele heethoofden in hun jacht op de Prijs als windhonden voorbijrazen en opgaan in het ritme van hun vergeefs pompende harten. Aan het einde van de Reis immers ontbreekt steevast een bestemming en voldoening van de Prijs.

Aan dat soort gepruttel geen gebrek, dus. De flashflitsen evenwel zijn zeldzamer en dan ook erg verontrustend, meestal.

Anyway, aan de ingang van de Kapel prijkt een opschrift dat afkomstig is uit een nog te schrijven episode in de Engelstalige variant van de netroman Anke Veld. Hoe je opschriften kunt hebben in zichzelf inrichtende virtuele plaatsen in de Kathedraal die afkomstig zijn uit teksten die nog niet bestaan, wel dat is een ISSUE.

De laatste tijd merk ik dat de muren van de Kapel bekleed zijn met declamaties van NKdeE Verbigrammata. Het is bij schrijftijd nog niet duidelijk welk(e) verbigram(mata) gedeclameerd worden, dus voorlopig plak ik hier maar prentjes van declamaties van ‘selesteina’ (in de eerste en tweede modus).

Ik schreef de eerste versie van de tekst in 1993. Ik was toen heel enthousiast aan’t prullen met een voorhistorische Personal Computer van IBM die je nog diende op te starten met twee nog echte wiebelende floppy disks. Ik had ook een versie van de ‘tekstverwerker’ WordPress opstaan en met die configuratie ging ik het oeuvre van Constantyn Huygens te lijf. Ik zou de schatkamer van die teksten ontsluiten! En daar voorbij!

Tot zover de waan van die dag. En ja, veel tragiek daarin ook, maar dat wil ik niet zo geweten hebben, niet meer: alles gaat voorbij om weerom niets te mogen zijn.

selesteina_s.jpg

1.

Omwonden hoofd, vliesomvelde hand,
in ruis van roem verschanst skelet
& klaaglijk in de kortste zomerwind :

Uw woord verkrampt de dag & is
om lichtval uitgesponnen punt,
een eeuw lang pop, lethargisch nu

van nu & zonder zwangerschap
van leven aan de tel ontlokt.
Zwermt eensklaps dan haar wraak

gespiegeld in Uw glas, mijn oog,
haar blauw ten hoge hemel uit :
het is dan donker nu heelal.

selesteina_e

2.

Het is dan donker nu heelal,
nu van het hofdeel eerst beloofd
een letter rest, ’t verworpen ik,

een ons dat voor een dag of drie
in ’t vaalste licht van eenheid droomt,
een god die gaf & vlinders baarde.

Spreidt dan van daar, Uw hoge zang
& het diepst doorvoelde pleiten
voor lief & land & leed ten spijt,

het zwijgen, driftig zwaaiend uit
de knop die prangt & splijt, over
U, Uw blad, mijn zien & stervend

waken niet eenzelfde, stille droom?

selesteina_l

 

3.

Eénzelfde stille droom van waken
uit het hoog-betwistte laaglands leed
uit scheuring van één zin in zinnen,

die in ’t rimpelvel van tere vrede
wonden stoten, koortsen open sne’en
ten woeden geven & het zoetste

van gewild verkozen honingzoet
van elks Voorhouts lijf & lustenbloei
met van schand’ & hoon & spijt

het vliedend eeuwig, aardse onderwerp,
donker kleuren, zich verderven, rood
met dood berijmen, koud behouden

tot geen kreet nog beeld kan geven.

selesteina-e2

 

4.

Tot geen kreet nog beeld kan geven
fluister ik, ontvang van hese klanken
& Uw spel, Uw hel, Uw spelen & het

helen, zon & rijm ontstolen appelblos,
dat blinkend roze nooit vergoeden kan
wat er ontstijgt, verniet & slaperig

mij verspreekt, ontzegt, & ’t dwalen
van uw geest in mij als daad verlaat,
Uw raat & ’t raster van Uw land ontkracht

tot niemand ons nog dodend roept
& noemt & zegt & dat voorwaardelijk
nu nog meer dan ooit met U :

Uw rijk kome, Uw wil geschiedde.

selesteina_s2

5.

Uw rijk kome, Uw wil geschiedde,
want het mijne loopt in ’t knellen
van mijn meest vaste vuist verzand

bij zand ten hoop : een dorp
verwaait aldus bij ’t lichte zuchten
van mijn laatste wil een levenslijn

van haar verdaan ten eind, het slot
op mijn nood, mijn eind’ haar lot
ten spijt & in ’t vlieden van mijn zijn

uit haar, haar warmst geboden roos
staat afgetekend elke korrel
van mijn liefde doods verhit, verwoord :

kom vriend nu gauw, mijn ster is heen.

 

seleteina_t

6.

Mijn ster was heen, Uw nacht liep uit
langs open beten, van woeste baar de bede
in een onverschillig land gebeten :

misbaar van één nacht, een nacht & drie
dat ik zo vol van U de dag verliep,
haar klaarte in mijn nacht versliep

& van haar wezen tot Uw vaste waren
noch van Uw hemel d’ aardse constellatie
noch d’ hemelse vertroosting van een blijvend

aardig zijn, noch U, noch haar, noch mij,
noch van ons aller lot het liefste zag
& blind & donker schreide op het donker

waar mijn zwijgen zwart verloren lag.

 

selesteina-e3

 

7.

Waar mijn zwijgen zwart verloren lag
zal ik nog zijn & U in mij & in in ons,
want zijnde is van U het woord gezegd

omdat wat anders kan, zich mij ontzegt.
Ik heb niet lief, mijn leed is mij te
groot, ik heb geen angst, mijn lief

is mij om leed verdaan, ik heb niet
& niets is wat ik heb omdat ik heb &
wat ik heb is niets. Genoeg nu lezer,

verdwaal hierin, van hier zal hij die brak
& brekend bloedde U verstaan, wijl uw
mond mijn mond zo mondelings bezoekt,

betracht, bemint & stichtelijk veracht.

selesteina_i

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek!

NKdeE Letterkaartjes z


NKdeE A6 Letterkaartje “z”

dv2017 ink, pencil & bister on folded A5 paper (actual size =A6) not a printed copy! original handmade unique piece of creative trash! free shipping within BENELUX

€10,00

z

de zeldzame band tussen hemel en aarde, kortstondig als de bliksem, snel als een pijl zoals de achterliggende hiëroglief zoals geduid door benveniste laat zien. Een pijl die later dan rechtopstaand getekend werd en zo aan de basis lag voor de hebreeuwse zayin

als een  scribent bij griekse teksten in de marge ergens een z bijschrven had je nog werk, want dat was dan de afkorting voor Ζητει (zoeken) en duidt het op een suspecte passage.

in het algemeen waren de accosiaties met de snusoide bliksem niet erg positief en aan het einde van het alfabet verwacht je ook geen pret meer van de laatste zet

de z is zeldzaam bij de fransen en daar dus echt bizar. wij zien het wel zitten met de z, zalig met wat zon aan zee…

Creatief afval getoond in blogposts met het label ‘te koop’ kan u kopen aan de vermelde prijs om de creatieve praktijk van Afhankelijk Auteur Dirk Vekemans te ondersteunen.

De werken worden na ontvangst van betaling gratis (binnen Benelux) opgestuurd  en zijn voorzien van een echtheidscertificaat.
Bestel via Paypal of mail naar dirkvekemans_at_yahoo.com voor de afhandeling.
Bedankt alvast!

ingewikkeld


IMG_20170815_0004

Aquarel “rottend humanisme”

"rottend humanisme (ingewikkeld)" dv 2017 - ink & chalks & water color on paper, 26x18 cm

€18,00

 

When a rotting concept is too complicated in conflations surrounding the Deictic Stay the recommended course of action for the NKdeE Novice is to visualize it in Blue Space and surround it by a fragmented declamation of the selesteina verbigram in its second mode and thereby accelerate its decomposition.

In doing so do not count on soliciting the on-viewers disgust, most likely they will pretend to ‘like’ or even ‘wow’ the garbage if that was resulting from a correct procedure. So prepare some of the usual trending remarks un-denying the denied disgust into the peace of a mutual non sequitur, e.g.

  • “yes, ‘humanism’, disgusting isn’t it”
  • “i do acknowledge the basic need for this”
  • “you should see me do feminism”

As always, if you sell the garbage, it is valid.

If you can’t sell it, threaten the audience to repeat the accelerationalist action with the aid of a priest wearing only his tunic and a handful of vomiting Wiener Sänger Knaben and in front of a gigantic screen mixing the captured painting action with a clever montage of Trump speeches in Full HD.

If that doesn’t work, add some zero’s to the price tag.

 

Creatief afval getoond in blogposts met het label ‘te koop’ kan u kopen aan de vermelde prijs om de creatieve praktijk van Afhankelijk Auteur Dirk Vekemans te ondersteunen.

De werken worden na ontvangst van betaling gratis (binnen Benelux) opgestuurd  en zijn voorzien van een echtheidscertificaat.
Mail naar dirkvekemans_at_yahoo.com voor bijkomende info of details over de afhandeling.

Bedankt alvast!

muze op rot


 

venusoprot_low“muze in m-pose op rot”
dv 2017, ink, chalk & water color on paper, 37x27cm
(naar een pose van een anoniem model op een foto van Kote Cabezudo)
€122

Aquarel “muze in m-pose op rot”

dv 2017, ink, chalk & water color on Etival 300gr paper, 37x27cm (naar een pose van een anoniem model op een foto van Kote Cabezudo)

€122,00

Creatief afval getoond in blogposts met het label ‘te koop’ kan u kopen aan de vermelde prijs om de creatieve praktijk van Afhankelijk Auteur Dirk Vekemans te ondersteunen.

De werken worden na ontvangst van betaling gratis (binnen Benelux) opgestuurd  en zijn voorzien van een echtheidscertificaat.
Mail naar dirkvekemans_at_yahoo.com voor de afhandeling.
Bedankt alvast!