u, een apocrief vlak van het Pad van de Wenende Nacht


Izeganz tot het Onderbergse

u, de oordelenden
jaloers, wrokkig, inhalig

u, die mij de Stem ontzegt
van alle grote lyrici in mij
opdat ik uw gebral
versterken zou, uw krijsende
smeekbede om uw dood, uw ontkenning
van het leven

dat uzelf halsstarrig aan uw kinderen ontzegt
omdat u verkrampt staat
in de illusoire strekking van uw ik
een lid van het niets, een gat op oneindig
zoals u het strenger, sterker door uw ouders is ontzegd
& uw ouders straffer nog door de hunne
& zo tot in de verste verte
van uw kapitaal verleden
de dode einder der dingen waar uw ogen
brandend begerig blijven op gericht
met uw ruggen, stijf van het fatsoen
onwrikbaar gericht naar het heden

u, de oordelenden
die elke andere van de uwen
de ban in wil van uw verlangen
& slechts uzelf in hen herkent
als hen iets ernstigs overkomt,
op welke tijdstippen u zich dan
verlustigen kan
in het stromen der tranen
naar uw tranendal, niet om hen
maar om uzelf in hen,
het overlevende, het overleven
van uw dood op hun leven.

u, de oordelenden
jaloers, wrokkig, inhalig

u, die mij de Stem ontzegt
van alle grote lyrici in mij
opdat ik uw gebral
versterken zou, uw krijsende
smeekbede om uw dood, uw ontkenning
van het leven

u, de veroordeelden.

ПОЭТ


In de aanloop naar het Vierde KLEBNIKOV CARNAVAL draait schrijver dezes wat met zijn dichterlijke vingertjes en werkt hij ook aan een verschrijfsel (= bijzondere vorm van een schrijfsel, nl. een bewerking, navolging, herschrijving, update van een bestaande tekst live geschreven en te volgen op internet )  van het gedicht ПОЭТ, ofte ‘De Dichter’ van Velimir Chlebnikov, de meester hemzelve.

U kan dat Neo-Kathedraals proces hier gadeslaan, want dit bericht blijft zolang hier bovenaan staan.

DE DICHTER

Wanneer de herfst komt brengen aan bomen
Vlekken rood & roest & koper romdom al
&  Kil er spiegelt al wat dra gaat komen,
Des winters zege in de waterval,
Wit de berkenstammen overal
Schimmeren in een laatste visioen
& Zwermen vogels, winterboden
Nemen afscheid, lang,  van ’t zomers groen.

[…]

laatst gewijzigd: 22/08/2011 om 23u28

sterfdag


Vandaag, 10 juni, overleed, een jaar geleden, onze goede vriend  en Klebnikoviet van het eerste uur, Johan Develder. Om hem te herdenken herhaal ik hier het gedicht dat ik schreef  bij zijn overlijden.
Johan, hijs hoog de Zwarte Zeilen van de Tijd!

onvoltooid afgelopen tijd

voor johan develder

je  knoken frêle steken & je stem te diep
verzwijgt de  rare wentelsteen, een soort
van aarde, die enkel op qui vive nog min
of meer bewoonbaar is. van het verre

breekt je lach een ruim verleden open naar
het wurmgat van het nu, je toegedane heden.
jaren dat je lachte, snikte, bralde & verzwakte
met je doodskleed aan, het heroiek’ gewaad

van iemand die de grens al kent van wat er
hier aan aards vertier & hemels leed bestaat.
dagen die wij kenden als van zachte liefde vol

& medelijden dat alvast bij eigen smart begon.
uren die ik mis waarin je ritme troostend was
in het razen van seconden. onvoltooid is hoe

je  knoken frêle staken & je stem te diep
verzweeg de  rare wentelsteen, een soort
van aarde, die enkel op qui vive nog min
of meer bewoonbaar was. het verre blaft

& blijft.

Call for Works (NL-versie)


Oproep aan alle creatievelingen die zich geïnfecteerd weten door het Virus van de Vrije Lyriek!

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de derde editie van het KLEBNIKOV CARNAVAL.

U kan tot en gedurende het Carnaval (3-5 september 2010) :

 • objecten (teksten, beeldend werk, muziekopnames, documenten allerlei,…) opsturen of bezorgen aan dit adres:
  KLEBNIKOV CARNAVAL
  Smidsestraat 31
  B-3010 Kessel-Lo
  België
 • digitale bestanden met ev. uitvoerings- of presentatierichtlijnen bezorgen via mail naar dirk_at_vilt.net (voor grotere bestanden stuurt u best eerst een mailtje waarna ik u een ftp-adres bezorg zodat u het kan uploaden
 • tijdens het deelnemersfestival in levende lijve uw Ding komen doen (voordracht, performance, theater, mime, dans, muziek,…). Mail naar dirk_at_vilt.net of bel naar Dirk Vekemans op 0476 494818  voor info  of om  je in te schrijven.
 • als vrijwillige werkmens meehelpen aan de organisatie van het Carnaval (opbouw/afbraak – kinderanimatie – permanentie op standjes – promotie -…)
 • met uw organisatie een infostandje komen houden (vrije creativiteitsbeoefening – socio-culturele actie – literair genootschap -…). Zelfde contactgegevens.

Mensen -groepen die tijdig hun Deelname bevestigen krijgen extra publiciteit op onze affiche’s, flyers en aankondigingen.

Het KLEBNIKOV CARNAVAL is het unieke participatieve festival van de Vrije Lyriek, georganiseerd door Grapes of Art, De Bereklauw en uw dienaar in het Centrum van het Gekende Universum, het onovertroffen Kessel-Lo.

Dit deelnemersfestival is een feest van de ongebonden en ongedwongen creativiteit en vindt voor de derde maal plaats zonder enige vorm van sponsoring of subsidiëring. Het gebeuren wordt uitsluitend gedragen door de vrijwillige inzet van de deelnemers en organisatoren. Jaarlijks kan u zo gedurende normaal 8, nu wegens omstandigheden drie dagen, geheel gratis genieten van poetische voordrachten, muziek, theater, spoken word, een hybride tentoonstelling met beeld, grafiek, vispo, fotografie, installaties en video, kinderanimatie, jolijt en vertier.

>> Vrijdagavond 3 september wordt er voornamelijk muziek gemaakt.
>> Zaterdag en zondag vinden er onafgebroken voordrachten plaats vanaf 13u tot de voorraad strekt (op zaterdag tot middernacht – op zondag tot ong 20u00.
>> Zaterdag en zondag werken we ook met gereserveerde uren voor gasten die we zelf geïnviteerd hebben, daarbuiten kan en mag iedereen deelnemen op de manier die zij of hij verkiest. De tijdstippen en duur van deze optredens van spontane particpanten wordt op de moment zelf geregeld, naar gelang het aanwezige aanbod.

>> Voor deelnemers is er wat drank en eten voorzien, graag een seintje als je wenst te overnachten, dan reserveren we een slaapplaats.

Alles gaat door dit jaar in het Smidsehof, Smidsestraat 31, 3010 Kessel-Lo.

Weest welgekomen, gij herauten van de Vrije Lyriek!

Klebnikov Carnaval 2010


Kessel-Lo, is ’t al zo laat begot

Beste Klebnikoviaanse Carnavaliet,

Ja  zeg het zat hier vol met schoon madammekens en toen moest ik nog naar de voetbal kijken en diene kleine van Kesera zat weer heel den tijd op en af mijne trap te klefferen en toen moest ik nog die vuurshow van de Erik gaan filmen en ik kreeg honger en als ge honger krijgt moet ge toch eten niet dus heb ik mij eerst nog een schotelke paella opgewarmd maar toen begon de voetbal optenieft en daar was wel niet zoveel aan te zien maar da bleef maar duren dus eigenlijk ziede heb ik gewoon genen tijd gehad maar ik wou u toch meegeven dat het KLEBNIKOV CARNAVAL dit jaar in een ‘light’ versie zal doorgaan omdat wel d’een zit met ne nieuwe kleine, den andere krepeert gewoon in t’midden van de planning, d’r hangt er nog ene den helft van den tijd tegen ’t plafond te krabben van misère omdat zijn madam ‘m heeft buitengeshot enfin soit eigenlijk zijn dat allemaal uw zakens niet, het is wat het is en wat ervan is is dat het KC dit jaar doorgaat vrij 3, za 4 en zondag 5 september, niet op de ‘normale’  locatie in het Provinciaal Domein maar hier, içi quoi,  in het Smidsehof, Smidsestraat 31 in het CvhGU, Kessel-Lo dus de vrijdag gaan we gewoon een jazzke laten optreden, en de zaterdag en de zondag krijgt ge dan van alle kanten Vrije Lyriek naar uwe kop gezwierd, iedereen is welkom, iedereen mag er gratis in zowel voor mee te doen als om gewoon te komen luisteren of kijken want we gaan hier ook een tentoonstellingske hebben met video’s ook en heel de nest en volgend jaar doen we het dan gewoon weer in het Prov. Domein, als dat dan nog geen militaire  dropzone en depot voor  biochemische brol geworden is om de islamieten hun keel toe te pitsen of een Bart De Wever plein met een levensgroot x3 Bortsbeeld van de Leider Zelve – sprekende gelijkenis verzorgd door leraars van de Antwerpsche Tekenacademie, afdeling 3x Groter dan Levensechte Portretkunst en Bronzen Busten Die Gij Toch Niet Kunt Betalen en plechtige inwijding opgevrolijkt door de Koninklijke Harmonie van Kampenhout- Sas (“We blazen er wel neffens maar ’t verplaatst toch lucht en als ge ’t nie schoon vindt slagen we gewoon oep a bakkes”), maar nee ze zullen er wel weer een golfterrein van maken dan kunt ge rechtstreeks van uw shopping stroll uptown door de dubbel security gecheckte taxichauffeur naar uw court gebracht worden alwaar een blondje uit een van de Torens van ’t Gat van Leuven uwe club zal vasthouden zodat ge alleen maar moet meeplooien met haar schoon en tenger lijveken ( nie aankomen voor de rest of ge vliegt naar de philipssite).  Bon soit, ’t is maar dat ge’t weet hè, ‘k zal ’t op nen andere keer wel ’s schoon op een fileke voor uwe lichtbak zetten, maar nu is ’t al wat laat en de muggen zitten mijn tenen zowat oep te fretten, plezant is iet anders. & brengt uwen eigen drank en uwen eigen fret  is mee stoem joenk.

Sea u,

den dezen & den andere & die van ginder ook,
allemaal volk van het Uitvoerend Comité ven het KC (UCKC)

UCKC

UCKC

UCKC

UCKC

UCKC

UCKC

UCKC