Tekst van De Hartmann Roede

Download de tekst van De Hartmann Roede (pdf-bestand)

Vannacht ging mijn hoorspel in, euh, ‘wereldpremiere’. In een versie van Static Tics, het duo van DJ, radiomaker, muzikant en producent Henk Bakker en gitarist/improvisator Lukas Simonis.

Het resultaat is m.i. een eigenzinnige, maar zeker verdedigbare versie.
Oordeelt u zelf via de online bestanden op de website van Radio 6.

Synopsis: De titel verwijst naar een wichelroede in de vorm van een lus of  spiraal zoals gebezigd door ene Ernst Hartmann, de ontdekker (of uitvinder) van geodesische straling*. De hoorspeltekst is geschreven voor drie stemmen en is geinspireerd door de esoterische tijdstheorieën van Velimir Chlebnikov en ander Neo-Kathedraals Gedachtengoed.

Het ‘verhaal’ vangt aan met een brief van een dode zoon aan zijn vader waarin een soort tijdslus wordt uit de doeken gedaan. De zoon bezorgt de vader vanuit de toekomst een stuk poëtische code, die de vader en met hem de rest van het Gekende Universum zou moeten behoeden voor het onheil dat de zoon overkwam in de toekomst. Die code blijkt te bestaan uit een lus van louter – en hopelijk ook louterende- verbale muziek, waartussen de lyrische evocatie van de dood van een vrouw gevangen zit. Het laatste stuk is overigens een Vlak uit ‘ Het Pad van de Wenende Nacht’ en het stukje verbale muziek werd eerder gepubliceerd in De Gids.

De hoorspelmakers kregen de tekst toegespeeld zonder enige verdere uitleg of instructies.

——————————————————

*Toen ik de tekst schreef was er nog een artikel in Wikipedia over Hartmann en zijn wichelroede. Dat artikel is ondertussen verdwenen. De drang om zich te conformiseren aan de ‘heersende opinie’  via een ‘verstrengde’ redactie escaleert verder op de eens zo Vrije Encyclopedie. Het resulteert nu in een volslagen onwetenschappelijke reflex om ‘fout’ gedachtengoed te weren: volgens dezelfde criteria zou je ook Aristoteles uit de artikels moeten schrappen. Die beweerde immers klinkklare nonsens zoals het feit dat vogels tijdens de winter in de zee gingen hiberneren.

Radio Klebnikov Archief aangevuld

met uitzendingen nummers 17, 20 en 22. Het volledige archief vindt u hier.

Grapeïstische geluids- en muziekmashes van Arnout Camerlinckxs doorschoten met live meertalige voordracht , Spoken Word, performance, muziek van Johan De Velder, Dirk Vekemans, Geert Huybens en diverse gasten. Plus Wat Er Verder Zoal Gaande Was In De Studio.

Vrije Lyriek à l’improviste in de ether gegooid, bruisend, stotterend, barstend, haperend, groeiend, intens, ontroerend, explosief, enfin, soit: u hoort het wel.

Elke dinsdagnacht van 24u00 tot 1u00 te beluisteren via Radio Scorpio FM 106, of via livestream op http://www.radioscorpio.be/luister

(z)ietwat latere Passage

Zieteratuur, de door Karel ten Haaf voor Uitgeverij Passage samengestelde bloemlezing van visuele poëzie uit de Lage Landen, is dan wel afgelopen  zondag feestelijk voorgesteld, het boek zelf zal nog ietwat op zich laten wachten, lees daarover aldaar.

Op deze pagina van de Kunst & Uit bijlage van het Dagblad van het Noorden is mijn aanwezigheid in de visuele poëzie lekker subtiel verstopt in de letterzetting, in het boek zelf ben ik vertegenwoordigd met een fragment uit ‘Rozig’, een score ofte partituur voor een klankdicht.

De arme drukker die dit klusje effen vlug dacht te kunnen klaren, mag mij altijd enige exemplaren van de afgekeurde oplage bezorgen. Binnen vijftig jaar zijn die vast een fortuin waard.

[foto van de Boekenlezers blog]

Snuif de Congolijn

FILMMAKER BART VAN DEN HOVE WINT ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOG:
Geraardbergse keikop brengt lyrische documentaire Antwerp Matadi tot prachtig einde.

Film verhaalt eerste vaart in kwarteeuw op Congolijn. Nooit vertoonde vooroorlogse
beelden verstrengelen zich met 21ste-eeuwse herbeleving van avontuur.

Grapes of art maakte FOTOREPORTAGE bij avant-première in Brusselse Cinéma Arenberg
klik hier / click here / clisclis ici


BRussels Tribunal Nieuwsbrief

Cultural Cleansing in Iraq, een onlangs gepubliceerd rapport over de omvang van de vernietiging van het erfgoed van Irak en de moord op de intellectuele elite van het land, heeft een nieuw en gruwelijk hoofdstuk toegevoegd aan het verhaal van het naoorlogse Irak. Dankzij deze publicatie, waaraan Dirk Adriaensen van het BRussells Tribunal heeft meegewerkt, konden twaalf specialisten, zowel Iraakse als niet-Iraakse, ons helpen om de immense misdaden tegen de menselijkheid, waarvoor vooral de bezetting door de VS/VK de verantwoordelijkheid moet nemen, beter te begrijpen.

Cultural Cleansing in Iraq toont overtuigend aan hoe onder de bezetting de eengemaakte cultuur diepgaand werd vernederd en dat de uitbarsting van vijandig sektarisme niet eerder bestond. Er was een enorme vastberadenheid bij de Amerikaanse Coalition Provisional Authority (CPA) om een  institutionele en structurele zuivering uit te voeren. De auteurs besluiten dat er sprake is van systematische plannen om Irak te ontdoen van zijn “brains”. De auteurs bieden feiten en veel aanwijzingen voor een ‘genocide met andere middelen’ en ‘historische vernietiging’.

lees meer in de Nieuwsbrief van The BRussels Tribunal

De Crisis Group over de verkiezingen in Burundi

155_burundi_garantir_un_processus_electoral_credible

INTERNATIONAL CRISIS GROUP – NEW REPORT

Burundi: Ensuring Credible Elections

To read this media release in French, please click here.

Nairobi/Brussels, 12 February 2010: Burundi’s escape from its long civil war can only be solidified if all political forces, including government, opposition parties, civil society and media ensure that this year’s series of elections is truly democratic.

Burundi: Ensuring Credible Elections,* the new report from the International Crisis Group, examines the rise in tensions before communal, presidential, legislative and additional local elections that are to be conducted separately between May and September. Such an escalation could lead to new violence that would ruin the credibility of the electoral process and endanger a fragile democracy.

“Harassment and intimidation from police and the ruling party’s youth wing are a worrying development that can easily destabilise the whole electoral process”, says Thierry Vircoulon, Crisis Group´s Central Africa Project Director.

After strong international pressure was put on the ruling party, consensus was reached in September 2009 on an Independent National Electoral Commission (CENI) and an electoral framework endorsed by the majority of the political class. However, opposition parties are still not able to operate freely. In many areas, local administrations are controlled by the ruling party (the CNDD-FDD) and order the police to disrupt opposition gatherings. Civil society organisations and some media are harassed for denouncing the authoritarian tendencies of the CNDD-FDD, whose youth wing’s physical training, war songs and quasi-military organisation raise the spectre of militia violence and a major intimidation campaign. The other former rebels – the FNL and the FRODEBU – are mobilising their own youth wings to oppose intimidation.

Political parties should refrain from verbal or other provocation that could increase political tensions and stop mobilising youth groups for violent or intimidation purposes. The media must allow all parties free and equal access. The countries in the regional initiative on Burundi (Uganda, Tanzania and Rwanda in particular) should boost efforts to improve the training and operation of the national police by providing a regional police mission. A senior regional envoy should be appointed to facilitate resolution of political disputes and party leaders warned they face sanctions if they rig elections and possible international prosecution if they commit serious violent crimes.

“Burundi’s regional and wider international partners need to urgently support policies that limit the real risk of serious election violence that would plunge it into a new political crisis and endanger much of the recent progress”, says François Grignon, Crisis Group’s Africa Program Director. “Civil society organisations should support creation of efficient electoral violence observation mechanisms, and the media should document and report incidents”.


To support our work in Africa and around the world, please click here.
*Read the full Crisis Group report on our website: http://www.crisisgroup.org
Contacts: Andrew Stroehlein (Brussels) +32 (0) 2 541 1635
Kimberly Abbott (Washington) +1 202 785 1602
To contact Crisis Group media please click here


The International Crisis Group (Crisis Group) is an independent, non-profit, non-governmental organisation covering some 60 crisis-affected countries and territories across four continents, working through field-based analysis and high-level advocacy to prevent and resolve deadly conflict.

Zieteratuur

Je hebt poëzie om te lezen, poëzie om naar te luisteren en poëzie om te zien. Beroemde voorbeelden van dichters die zie-poëzie maakten zijn Paul van Ostaijen, I.K. Bonset, Paul de Vree en K. Schippers. Deze vorm van poëzie kent de laatste jaren voorzichtig een opleving. Voor Karel ten Haaf reden om nu een bloemlezing concrete en visuele poëzie uit het Nederlands taalgebied samen te stellen, die zo’n honderd jaar geleden begint en zijn voorlopig eindpunt in het heden vindt. Nog niet eerder verscheen een dergelijke bloemlezing.

Paul van Ostaijen benutte de in zijn tijd aanwezige technische mogelijkheden om de inhoud van zijn gedichten visueel te ondersteunen. Heden ten dage is menig dichter met behulp van computertechnieken opnieuw aan het experimenteren geslagen. Daarnaast zijn er dichters voor wie taal alleen niet toereikend is om uit te drukken wat ze willen zeggen. Dichters als Jaap Blonk, Daniël Dee, Sieger MG, Ruben van Gogh, ACG Vianen en Tonnus Oosterhoff benutten de nieuwe mogelijkheden in hun gedichten.

Zieteratuur wordt gepresenteerd aan de vooravond van de Poëziemarathon tijdens de (landelijke) Gedichtendag. Er komt een tentoonstelling bij het boek die gedurende het jaar in verschillende steden te zien zal zijn.

ISBN 97890 5452 212 6 – NUR 306; 160 pagina’s, in kleur, ingenaaid; 15 x 20 cm; Prijs: € 22,50; Verschijnt januari 2010; Vormgeving: Jelmar Geertsma

bestel alvast

In de bloemlezing is ook een fragment van mijn ROZIG (score voor een klankdicht) opgenomen. In dat werkstukje gebruik ik de verworvenheden van Modernistische typografie als techniek om tot een score voor een sonoor werk te komen. Heel erg Schwitters en schatplichtig ook aan Jaap Blonk’s werk. Als dusdanig is het opgenomen fragment misschien nier erg representatief voor mijn overige ‘vispo’ werk, waar er eerder een versmelting is van grafische en literaire middelen als vorm van creatieve onderzoeksmethode. Maar het is natuurlijk bijzonder fijn om in deze uitgave vertegenwoordigd te zijn.

Lionel Ziprin


Lionel Ziprin en Ira Cohen op een foto van Marko Bakker genomen in 2005
.

Op 15 maart van dit vervloekte jaar overleed Lionel Ziprin, een geniale outcast in de Amerikaanse literatuur, wiens oeuvre tot op heden grotendeels ongepubliceerd is gebleven.  Ziprin is ook Kathedraalbewoner.

Ik maakte er wegens omstandigheden totnogtoe geen melding van. In Amerika, de republiek waarvan hij een trotse burger was,  is het vandaag Thanksgiving.

Thanks, Lionel.

Website van Lionel

Communicerende objecten

Bernard Stiegler van Ars Industrialis introduceert uitgebreid de conferentie

Les entretiens du nouveau monde industriel

die gehouden wordt in Centre Pompidou op 26 en 27 november.  Het thema  dit jaar zijn de ontwikkelingen inzake ‘communicerende objecten’, de opkomst ‘the internet of things’  op basis van de RFID technologie, die extensieve controle van geproduceerde producten toelaat, de privacy issues daarrond etc. , maar verder is er ook aandacht voor andere nieuwe ontwikkelingen, zoals de explosieve groei van sociale netwerken op internet (Facebook, MySpace,…), mobiele communicatie, cloud computing, enfin het programma (zie via link hierboven)  oogt veelbelovend.

De toegang is gratis, Parijs helaas niet.

Leedse Phosphor

Phosphor 2 weblog

“It would not be an exaggeration to state that, without grasping the fundamental and continuing importance of objects (both poetically and critically) within the surrealist movement, one would fail to understand Surrealism itself.”

from the editorial, Of Phantoms and Representations, by Kenneth Cox

72 pages • B5 format • ISSN 1755-0009

texts, stories, poems images on the theme of

PHANTOM OBJECTS

Prijs: £6  +  £1,90 verzendkosten. Klik op de afbeelding voor meer info.

Richting Porcseleincaste

Wat is de impact van Facebook op het artistiek-creative bestel? Vlokt alles samen tot enkele brede vlekken waar iedereen iedereen kent, en iedereen iedereen onafhankelijk van nationaliteit of leeftijd beïnvloed ? Of wordt de chaos, de verscheidenheid binnen ‘groepen’ juist  groter en is dat net leuk? Doen we aan autodestructieve ghetto-vorming, of breekt her en der een traditioneel eng en besloten wereldje juist open in onverwachte richtingen? Blijft alles bij het oude en wordt het nu enkel zichtbaarder, dat ons-kent-ons onder artistiekelingen?  Zijn dit wel de juiste vragen terwijl de wereld barst van de urgenties?

Het nieuwe project ‘Richting Porseleinkast’ van de succesvolle Gentse curator  Lieven Cateau is nagenoeg een exclusief Facebook-event. De projectlancering, de uitnodigingen, heel de organisatie wordt binnen de bekende social networking applicatie gerund.  Het resultaat is te zien tijdens het eerste weekend van oktober 2009.

richting_porceleinkast

Openingshappening: vrijdag 2 oktober 2009 om 20u.00 in de St.-Amanduskapel bij Campo Santo, Antwerpsesteenweg te Gent.

Facebook Event: http://www.facebook.com/event.php?eid=112317964237

Deelnemende kunstenaars:

BAS KETELAARS- BRANTT – FRED MICHIELS- BJORN WANDELS- ELKE GORDTS- JO DE SMEDT- TESSA GROENEWOUD- BERT DE GEYTER- ERWIN VANDERJEUGT- KAREL DE MEESTER-
KRISTOF VAN HEESCHVELDE- ROSTEUX- ANTISTRESSPOWEET (aka ERWIN VANMASSENHOVE)- ESTER KENIS- LAURE FORET
ROELAND HUYS- LIEVEN SEGERS- WIM DE WAEGENEER- MIKES POPPE- CHRISTINE CLINCKX- BRECHT VANDENBROUCKE- STEFAN ANNEREL- HANNELORE VAN DIJCK-
BART DHALUIN- MAAIKE LEYN – STIJN VAN DORPE – ARNAUD COOLSAET – NAOMI KERCKHOVE

Deelnemende Performers:

FRANK DESPRIET- EVA MOUTON- KEN DE VYLDER – DIDI DE PARIS – DIRK ELST – DIRK VEKEMANS

Soundscape, Muziek:

KAREN ELIOT

Harry Partch & het laatste nieuws

partchtrib

Harry Partch en Sun Ra worden weldra officieel Kathedraal-Bewoner. De Neue Kathedrale des erotischen Elends maakt een kringetje terug en begint op 24 september een nieuw seizoen, vanuit haar startlocatie, (http://www.vilt.net/nkdee).

Het zesde seizoen van de Kathedraal, een virtuele werf gestart in 2004,  wordt een erg sonoor jaar, geruggensteund door een wekelijks radioprogramma gemaakt door Grapes of Art, uw dienaar en een keure aan creatief gepeupel van de meest diverse pluimage. Het programma getiteld ‘Radio Klebnikov’ zal te beluisteren zijn op de Leuvense vrije zender Radio Scorpio en ook via internet als live-stream worden ‘uitgezonden’ . Wij zorgen zelf voor een degelijke archivering, via een vernieuwde Klebnokov-website.

Zo, tot zover de plannen.
Schaf u alvast een paar vrolijke nieuwe oren aan.

P2P Art by Anders Weberg (SW)

how to get rid of creative garbage: Anders Weberg

http://www.p2p-art.com/

excerpt of new film to be released, shared and then deleted:

http://vimeo.com/6178760

Vrije lyriek : duiken, zwemmen, kijken, creëren, afstand nemen, afstand doen, delen, vergeten, herinneren, veranderen, duiken, zwemmen, kijken, creëren…

Een gezuiverde en verkorte  procedure van het onvermijdelijke verhoogt de intensiteit van het levende gebeuren.

De hoogste kunst is geen kunst,  maar de kunde om na jaren van mislukkingen  in deze overgecodeerde wereld plots  levensvatbare en plaatsgevende, bevrijdende code te beginnen schrijven, je transformeert je illusoire ik naar een inplugbaar programma, een viraal infuus van homeopatische aard, moleculair onnaspeurbaar, geen vatbaar object maar een transitiemethode:

Artwork myArtWork=new Artwork();
myArtWork.run();

we’re on air, Kleb

KLEBNIKOV CARNAVAL jingle Radio Scorpio (mp3 – 975kb)

Alle optredens tijdens het KLEBNIKOV CARNAVAL worden door de ervaren technici van Radio Scorpio deskundig geregistreerd. De dag nadien wordt er telkens om 21u een compilatie uitgezonden door deze Leuvense Vrije Radio, die dit jaar overigens hun dertigste verjaardag vieren. Onkruid vergaat niet, zeker niet als het opbloeit middenin het immense Veld van de Vrije Lyriek. Merci, en hulde aan deze taaie staartbijtertjes!

De opnames worden op cd aan de deelnemers bezorgd en verdwijnen dan in de Perdotheek van het CARNAVAL – de aanzwellende verzameling creatief afval van onze scheppingsdrift – om effen daarna, mits toelating van de deelnemers zelf  natuurlijk, integraal te downloaden zullen zijn.

Alles gaat verloren, daarom kan het schone ons zo goddelijk bekoren.

Big Bridge

De nieuwe Big Bridge is nu online, met, ik zeg niet zonder  trots, ook een werkje van mij er in.

Big Bridge vol 3 no 3, The Nola Issue :  http://www.bigbridge.org/index3.htm

mijn bijdrage, het gedicht ‘autumn has come’, staat, tja, in de sectie poëzie,  met name in de verzameling War Papers:Poetry samengesteld door  Halvard Johnson

omdat niets menselijks mij vreemd is, dus ook niet ijdelheid, citeer ik hieronder hoe uw dienaar aldaar wordt omschreven:

dirk vekemans (b. 1962 Lier, Belgium) is a Flemish poet (Flanders is the Dutch-speaking part of Belgium) who has been publishing his work on the internet since 1999. His Dutch poetry has gained him publications and recognition in both Holland and Belgium. While his main field is Dutch poetry he is also deeply into prose, painting and other graphic arts, video, programming and all sorts of combinations of those. His poem in this issue is not a translation, but was written originally in English. His works include the Neue Kathedrale des Erotischen Elends, a virtual re-installment of Kurt Schwitter’s Merzbau. Find his work through http://www.vilt.net.

Vaneigem in het engels

The long dark night of trade is all the illumination our inhuman history has ever known. It will lift as life dawns. Death stares at our passions and we mute them; we mesh our desires with what is inimical to life; and we base the greater part of existence on the bloody search for profit and power. We have been doing it for centuries and we have had enough. We have had enough of revolutions dyed in blood by intellectuals. Violence too is changing sides.

Survival, going cheap these days in what is left of the exchange market, is the everyday production of misery, a totalitarian industry. It too is in what you call crisis, in fact the death spasm of this whole civilisation.

The only human thing this society based on commerce has made is the mould cast in parody of itself, which serves to propagate it world-wide. The fragmentation that exchange value imposes on life can only tolerate fragmented people, embryos shrivelling in society’s incubators, creatures never to be masters of themselves, but slaves. Once cloaked in divinity, then fleshed in ideology, power is now revealed in its bare bones: Economics. If this carries all the bets, the game from now on must go against us.

lees verder in ‘The Book of Pleasures” via http://www.scenewash.org/lobbies/chainthinker/situationist/vaneigem/bop/bop.html

Nieuwe publicatie Ars Industrialis

Ars Industrialis a le plaisir de vous informer de la sortie en librairie de sa nouvelle publication :

Pour en finir avec la mécroissance. Quelques réflexions d’Ars industrialis – Bernard Stiegler, Alain Giffard et Christian Fauré – éd. Flammarion

“Avec la fin du « siècle de l’automobile » et « l’ère du pétrole », ce sont aussi la télévision, les industries de programme et les industries culturelles en général qui sont entraînées dans une crise profonde, subissant la désaffection d’une partie croissante de la population. L’ensemble du système consumériste s’avère aujourd’hui caduc.

Dès son origine, Ars Industrialis a soutenu que le consumérisme constitue un processus autodestructeur, soumettant les technologies d’information et de communication à l’hégémonie d’un marketing irresponsable et empêchant la formation d’un nouvel âge industriel. Car au cours de la dernière décennie, un autre modèle comportemental est apparu qui dépasse l’opposition de la production et de la consommation, dont le logiciel libre et les licences creative commons sont les matrices conceptuelles et historiques.

Ce nouveau modèle constitue la base d’une économie de la contribution. Il permet d’espérer qu’après la domination de la bêtise systémique à laquelle aura conduit le consumérisme, les technologies numériques seront mises au service d’une nouvelle intelligence collective et d’un nouveau commerce social – pour autant qu’émergent une volonté politique et une intelligence économique nouvelles, et que s’engage la lutte pour en finir avec la mécroissance.”

Bien cordialement,
Caroline Stiegler
Association Ars Industrialis
http://www.arsindustrialis.org | contact@arsindustrialis.org

[nvdr: bold van mij, dv]

mijn debuut in boekvorm

chez Les Editions de l’Heure

Catalogue 2006-2009 performance éditoriale 10 x 300 titres sous étui Prix de vente unitaire : 10,00€

2006 001/ Philippe Toussaint : Boomerang, pinceau d’espace 002/ MONA : Saint Nicolas 003/ Jacques Lennep : Journal d’un zouave unijambiste 004/ Valérie Pinson : Au fil des saisons 005/ Thierry Tillier : À corps perdu dans les images 006/ ksw #1 007/ Jacques Lennep : Le pinceau et le pénis 008/ Johnny Michaël Petit : Intérieur 009/ Luc Fierens : L’opposant oublié 010/ Edmond Jamar : Brussels South – New York 011/ Otto Rivers : pourquoi après 1960… 012/ Marc Hubert : 6000 CHOI 013 > 018 : Edmond Jamar : Tom #1 à VI (Étui) 019/ Muriel Adam : Les emmène-moi 020/ Joelle Robinet : Peintures 021/ Michel Stiernet : Dessins 022/ Bullworker jr : Interdit aux cavaliers sous peine d’ânende 023/ Atik : Peintures arabes & berbères 024/ Jacques Lennep : Le livre anthropoïde 025/ Christian Dotremont : Logbookletter 026/ Marc Gilot : Yo C Livresse 027/ Georges Tinazzi : Les routes de Femen 028/ Seb Bizet : À propos d’une expérience musicale, 029/ Otto Rivers : Corruption de fonctionnaires 030/ Jean-Philippe-Goffaux : Corps de fêtes Étui Thierry Tillier 031/ Inédits 032/ Linkse skinheads , jawel 033/ Néons 034/ Extravaganza, cadrages 035/ Ya no basta con rezar 036/ La patience du marrane 037/ André Fromont : Jamais Jules 038/ Edmond Jamar : TOM #VII>XII 039/ Gustave Camus : Dèdè, illustrations 040/ Thibault Delférière : Dit 041/ Annina Van Sebroeck&Luc Fierens : Rupture 042/ Laurent Busine : De l’importance de l’index 043/ Marc Hubert : Arno 044/ André Fromont : Les oiseaux bleus 045/ E.L.T Mesens : Le poème c’est… 046/ Georges Fromont L’homme à l’écharpe rouge 047/ Pierre Schroven : Remue-méninges, 048/ Thierry Tillier : XI Collages 049/ Luc Fierens : Sirène 050/ GéO & Tx : Et…Mille ! 051/ André Fromont : Oui mais non 052/ Georges Fromont : Les saints du paradis 053/ Pierre Schroven : Je 054/ Pierre Schroven : Faire de la poésie (055)/ BERRY BICKLE : SLEEPING BEAUTY 056/ Georges Fromont : La lumière sur les oranges 057/ Jan De Vree : Sur le travail de Luc Fierens 058/ Guy-Marc Hinant : Les Asturies, 1936 059/ Luc Fierens : Lines 060/ André Fromont : Le vent 061/ Laurence Bastin : Qui tient les commandes ? Dessins 062/ Guy-Marc Hinant : Lower Rock Gardens 063/ Luc Fierens : Faire des économies 064/ Fred Michiels : Contaminated City 065/ Georges Fromont : Le feu est puissant 066/ André Fromont : Poilons-nous, hurlons ! 067/ Julia Solimando : Ostende (photographies) 068/ Rino Telaro : L’immigrant, performance 069/ André Fromont : Pas d’argent pour les numériques 070/ P-H Coppée : Derroll Adams et la Wallifornie 071/ Luc Fierens : Flux de Bouche 072/ Georges Fromont : La fille cherchait des boîtes vides 073/ Guy-Marc Hinant : Plinthe 074/ Guy-Marc Hinant : 23 ans, 2 mois et 5 jours 075/ Guy-Marc Hinant : Pensées flottantes de Nick Drake 076/ J-C ‘Shak’n AbrAxA’ Anezo : L’enfance de l’art, 077/ Vincent Loss : En corps 078/ Jacques Lennep : Dieu est une pipe 079/ Guy-Marc Hinant : Le Maccabi de Tel Aviv 080/ Alain Grégoire : Peintures & dessins Étui André Fromont 081/ Blues verdure 082/ Chouette Hibou 083/ Apnées 084/ Argent de police 085/ Haïculs terreux 086/ Tartine rôtie 087/ Julia Solimando : Charleroi, Ville-Haute, photographies 088/ G Fromont : Les Doigts ne remplacent pas les Yeux 089/ Julia Solimando : Gand, photographies 090/ Jacques Lennep : L’oreille coupée 091/ Georges Fromont : Spaghetti bianco 092/ Luc Fierens : Signalism 093/ Edmond Jamar : Tom 13>20 094/ Th. Tillier, B. Piret, Little Shiva: Tx confessions #9 095/ Vittore Baroni : Small Is Beautiful ( artistamps ) 096/ Luc Fierens : Seeds of meat 2007 097/ Christian Grenier : Hors solitude 098/ Ghislain Olivier : Petite bibliographie d’André Fromont 99/004 (Ghislain Olivier) : Marina Abramovic et l’art corporel 100/003 Philippe Pissier : La paix des combats, réunion de fragments épars d’une “Vie de saint Frusquin“ (101- Micro-édition à la bibliothèque Rimbaud à Charleroi épuisé) 102/ Otto Ganz : Sans lignes sur le feu 103/ Philippe Dubit : Mémoires de nuit #1 105/ Little Shiva : Hors limite 106/001 Luc Fierens : Language 107/002 Ghislain Olivier : Les jocondes de banlieue 108/005 Little Shiva : Charleroi Belgium 109/006 Laetitia Romeo : Identité digitale 110/008 Fatima Talbaui : Femmes à la fenêtres (peintures) 111/009 Sisca Locca : Mini Porte folie 104/010 Johnny Michaël Petit : Projet Mire 112/011 Valérie Pinson : Peintures & croquis 113/012 André Fromont Trop peur d’octobre 114/013 Didier Decoux : Couper/Copier/Coller/ 115/014 Ghislain Olivier/les éditions de l’heure : Bibliothèque de voyage/L’information (catalogue) 116/015 Lennep : Couper/Copier/Coller/ 117/016 Marie-Laure Mercier : T 118/017 Berndt Reichert : Les images d’un dimanche 119/018 Ingrid Fraipont : Nus, photographies 120/019/ Thierry Tillier & Little Shiva : Les délices de l’enfer 121/020 André Fromont : Budapest, mon œil… 122/021 Philippe Dubit : Mémoires de la nuit #2 124/023 ÉTS Decoux : Les propriétés de l’être 125/024 Madame Gruiikkk 126/025 Ghislain Olivier : METALLO BLUES (avec des photos de Eugène Panier) 127/026 Luc Mathieu : L’amante insoupçonnée 128/027 Luc Mathieu : La rupture 129/028 Luc Mathieu : TestAmant 130/029 Luc Mathieu : Portrait de femme (10) avec en illustrations trois sculptures de Fatima Talbaui 131/030 Luc Mathieu : Portrait de femme (1) 132/031 Luc Fierens : L’artiste et sa femme Benoît Piret – Printscreen (Étui) 123/022 Benoît Piret : Printscreen#1 133/032 Benoît Piret : Printscreen#2 134/033 Benoît Piret : Printscreen#3 135/034 Benoît Piret : Printscreen#4 136/035 Benoît Piret : Printscreen#5 137/036 Benoît Piret : Printscreen#6 138/037 Georges Fromont : Le retour des cloches, illustré par Guillaume 139/038 Stéphane Nottet, texte de Jean-Philippe Goffaux, photographies de Julia Solimando 140/039 Éva Kavian : Comme les cœurs offerts 141/040 Georges Fromont : L’accordéon de l’oncle 142/041 Georges Fromont : Une expérience encourageante, suivi de Je suis un veinard 143/042 Georges Fromont : La lettre anonyme 144/043 Georges Fromont : Un homme & un cheval 145/044 Julia Solimando : Festival nomade au Palais de Merveilles, photographies de Julia Solimando 146/045 Guy-Marc Hinant : David Purley, Roger Williamson, Zandvoort, 29th July 1973 147/046 François Liénard : Le corbeau et les renards (tracts) 148/047 Librairie Nouvelle (Xavier Herman) : Petit inventaire d’un quotidien non perceptible,CATALOGUES/ EXPOSITIONS /TRACTS/ ÉDITIONS, Brève chronologie, 1970 > 2000 149/048 Otto Ganz : Histoire d’Otto 150/049 Letizia Battaglia (Trilogie sicilienne #1) 151/050 Roberto Alajmo : La mort à Palerme (Trilogie sicilienne #2) 152/051 Maria Lombardo : Entretien avec Roberto Scarpinato (Trilogie sicilienne #3) 153/052 André Fromont : Collégiale canicule (livre accordéon) 154/053 LIB : L’homme à la bouche cousue 155/054 Catherine Amathéü : Treize vertèbres 156/055 William Burroughs : L’observateur créatif 157/056 Otto Ganz : 1.Introïtus de l’écorcheur en forme d’invitation au souper 158/057 Otto Ganz : 2. Premiers pas hors de la communauté des ombres 159/058 Otto Ganz : 3. Ces petites utilités qui ne nous servent pas plus d’une fois 160/059 Otto Ganz : 4.De grand matin, mes yeux se sont refermés 161/060 Otto Ganz : 5. En toute candeur, j’ai laissé mes illusions à la porte 162/061 Otto Ganz : 6. Premières énigmes de la flûte d’os 163/062 Otto Ganz : 7. Escarbilles et grenailles, escarbilles 164/063 Otto Ganz : 8. Premiers mots du monologue d’une âme 165/064 Otto Ganz : 9. Cloche-pied 166/065 Otto Ganz : 10. L’amant creux, mise en bouche 167/066 Otto Ganz : 11. De l’évolution des espèces (in Ce millénaire mieux qu’il n’a commencé) 168/067 Otto Ganz : 12. Fragment du Livre des opiacées 169/068 Otto Ganz : 13. 10,27‰ et des poussières 170/069 Ghislain Olivier : Kendell Geers au BPS22 171/070 Luc Fierens : De quoi le désir est-il fait ? 172/071 Anonyme : Un livre 173/072 Fred Michiels : Collages pour adultes & Léon Lemahieu : À la recherche d’une totale perplexité 174/073 Catherine Amathéü & Otto Ganz : Sur le fil d’une aile de papillon 175/074 Marie-Laure Béraud : Cataclysme 176/075 Rony De Maeseneer : Etre et rester debout… (fragments) 177/076 Éva Kavian : J’écris parce que je vais mourir 178/077 Philippe Dubit : Mémoires de la nuit #3 179/078 Rony De Maeseneer : Débris de fouilles biographiques (fragment 1 / ¥) 180/079 Jacky Legge : La demande en mariage 181/080 Julia Solimando : Fanfan, Peintures & sculptures 182/081 Gilles Durvaux : Automorbides 183/084 Chris : C l’automne 184/083 Didier Decoux : Des arts plastiques contemporains, pour qui et pour quoi ?, intervention 185/084 Jean-Philippe Goffaux : Intensités (Daniel Dethuin, Martine Devallée, Isabelle Marez, André Navez, Marc Hubert) 186/085 Michel Cleempoel : Sites d’artistes 187/086 Catherine Vanandruel : Texture délicate 188/087 Perrine Stas : Plastic Shadows 189/088 François Liénard & Luc Fierens : Labor à genoux 190/089 Pierre-Jean Foulon : Livres d’artistes (entretien) suivi de “l’improbable encyclopédie” (des relations entre art et information) par Michèle Minne 191/090 William Burroughs : L’univers de la guerre 192/091 André Fromont : Le loto du libraire 193/092 André Fromont : Charleroi du ring, Charleroi du rail 194/093 Jean Raine : Les fous et le feu 2008 195/094 Deborah Wattelaine : ELLE MOI 196/095 Georges Fromont : Coup de bambou 197/096 Georges Fromont : Un agent peu scrupuleux 198/097 Ghislain Olivier : Prague 199/098 Ghislain Olivier : Odyssée 200/099 Jean-Marie Stroobants : Des pieds à la tête je suis empli de mes yeux (notes d’atelier), précédé de L’orfèvre de l’immatériel et du rayonnement par Carlos Becerra 201/100 Ghislain Olivier : Carrelages & papillons 202/101 Fred Michiels : Barbue d’Anvers 203/001 André Fromont : Chacun son tour 204/002 Sacha : le livre de Sacha, Carnaval 2008 205/003 Jacky Legge : Mercredi 206/004 Edmond Jamar : Tom #XXI à XXIX 207/005 Fred Michiels : Comment je n’ai pas été Miss Monde 208/006 Julia Solimando : Peintures et collages de JPC 209/007 Guy-Marc Hinant : 23 fragments de la Sambre 210/008 Jean-Michel Pochet : Le répondant du répondeur… 210bis/008bis Jean-Michel Pochet : Le vélo volant, un mythe ? 211/009 Julia Solimando : Sébastien Nardella 212/010 Georges Fromont : Jusqu’au bout 213/011 Georges Fromont : La paix perdue 214/012 Georges Fromont : Le facteur et saint Nicolas 215/013 Georges Fromont : Premier avril 216/014 Georges Fromont : Un homme jamais saoul 217/015 Lennep : Autobiographie 218/016 Laurent Busine : Le Bédouin 219/017 Luc Fierens : Poèmes mécaniques 220/018 John M. Bennett : « e » 221/019 Frank McHugh : Titles for PFMNC 222/020 Ghislain Olivier : Arbres 223/021 Luc Fierens & John M. Bennett : Tomber – SRUNT 224/022 Ryosuke Cohen : Brain Cell 711, mail art 225/023 Karel-Lodewijk Van Ruyssel : Célestin 226/024 Frédéric Lévy Hadida : Landscape 227/025 Thibault Delférière : 15 dessins,, 15 visages, 15 regards 228/026 Thibault Delférière : filmographie 229/027 l’Encyclopédie : Planche (Art de) 230/028 Gérard Frola : 8 231/029 Super Discount 232/030 Lennep : Ave Ave Ave Maria 233/031 Elio : Monsters for Mum 234/032 David Giannoni : San Avataras 235/033 Vernissages 236/034 Frank McHugh : Ralantizando 237/035 Ghislain Olivier & Julia Solimando : Le cabinet de lecture, instructions de montage 238/036 Tony Kiorpes : Ma thyroïde s’exprime 239/037 Andrew Topel : Dreams 240/038 Reed Altemus & Luc Fierens : Signs and wonders 241/039 Dirk Vekemans : Soort zoekt soort / Matches de sort 242/040 Andrew Topel : Unwritten 243/041 Laurence Rigal : Terre, ville, consommation (collages) 244/042 Denise Engels : Kaverne 245/043 Philippe Dubit : Mémoires de la nuit #4 et 5 246/044 Anaël Desablin : Les Tonerworks de Reed Altemus 247/045 Ghislain Olivier : Le revuisme 248/046 Jean-Philippe Goffaux : Le mythe de la conscience 249/047 Jean-Philippe Goffaux : Pensées grammées 250/048 (Pierre Alechinsky) Une gravure de ….. : Le peintre et les ensortilèges 251/049 Sébastien Biset : Un geste d’insubordination 252/050 Francis Bourdouxhe : Fanbook 253/051 Guy Barbier : Oraison 254/052 Francis Grossmann : Je n’ai jamais pu écrire à la main 255/053 Annina Van Sebroeck : Aria Bellezza 256/054 Annina Van Sebroeck : Les oreilles 257/055 Claudia Martinez : UNCHANGED, Similarities unchanged #4, Expo Intermisiones Library of Santiago 258/056 Jo Hubert : Thoraciques (art postal) * Pontoise (monotypes), histoire en 5 planches avec soldat 259/057 Annabelle Dupret – Myriam Hornard : Mars 2005 260/058 Laurent Busine : Belkulott et ses amis, Historiette plaisante en forme de dialogue destinée à parfaire l’éducation des petits enfants 261/059 Fred Michiels : L’idée d’un paysage 262/060 Rose Carrée : Maniéristophage 263/061 André Fromont : Lambeaux – Mariemont 264/062 Linda Pelati, Ivana Geviti, Luc Fierens : dentro. E Fuori. 265/063 Rony De Maeseneer : Itinéraires Dörfler…( fragment 2 / ) 266/064 Ghislain Olivier : Vase 267/065 André Fromont : Tanguy 268/066 Luc Matthieu : I’m a mad (Hoochie coochie man revisited) 269/067 Luc Matthieu : Play me the Blues 270/068 Sébastien Noulet : Le je d’avant 271/068 David Chirot : Cinema of disapearance 272/070 Jacky Legge : Le moustique ou le bourdon, avec un dessin original de Jean-Claude Saudoyez 273/071 Philippe Pissier : Tribute to Joan Miro 274/072 Philippe Pissier : La rumeur publique 275 276/074 Clara : Coco Chanel 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

dirk vekemans

Date de cette photo : 30 décembre 2008 – 12:38
Envoyé par : editheure
Permalien

Soort zoekt soort – Matches de sort is ergens tussen 8 en 16  blz dik en bevat het FR gedicht Matches de sort, een (bewerkte) automatisch gegenereerde vertaling van Lucifers van het Lot uit Het Pad van de Wenende Nacht. Het NL-gedicht Soort zoekt soort is daarvan dan weer de lichtjes bewerkte automatische vertaling terug naar het Nederlands. Er werden 10 ex. van gedrukt.

Ik droeg beide gedichten voor tijdens Fureur de Lire in de bib van Saint Josse verleden jaar, na een lezing van Lucifers van het Lot.

KLEBNIKOV CARNAVAL spoort aan

EXTRA EXTRA EXTRA BREAKING NEWS

http://www.kunstroute-leuven.be/Pages09/FrameKunstroute-Leuven09.html

In café Giraf en cafë Revue kan je n.a.v. kUnstroute ONTSPOORT vanaf 26 maart t.e.m. 26  april 2009 werk van kunstenaarscollectief GRAPES of ART gaan bewonderen.

Samen met uw dienaar en dankzij de onmisbare structurele morele & inspirerende  ondersteuning van de  Alternatief-Artistieke Leefgemeenschap DE BEREKLAUW organiseerden wij in augustus 2008 de eerste editie van het nu al legendarische KLEBNIKOV CARNAVAL.

De installatie in de Revue heeft een andersoortig opzet, daar zijn de GOA gewoon zichzelf dat is op zich al meer dan het bekijken waard. Er viel daaromtrent een woord ik denk het was ‘scabreus’.

Maar in de Giraf krijg je alvast van ons gezamelijk gebeuren, het

KLEBNIKOV CARNAVAL

een achteraffe indruk & van de TWEEDE EDITIE daardoor een onwijs gave voorafschaduwing.

Voor de opening nu donderdag 26 maart  van deze maandlange expositie: ik zelf zal er zijn vanaf een uur of acht met tekst en uitleg voor wie dat wenst & eventueel een korte voordracht uit Het Pad van de Wenende Nacht. Over de aanwezigheid van Grapes of  Art doen alomtrent de wildste geruchten. Stoottroepen stormen aan, je kan maar beter je vuilnis binnenhouden, enfin het wordt een KRUUDTS gebeuren

Soit. We zien wel. Het gaat hier dan ook om de onvoorspelbaar meteorieke inslag van de

VRIJE LYRIEK!!!

Café’s dat weet u, daar kan je gratis in. Je mag ons natuurlijk steeds een pint betalen.

dv op The New Post-Literate

gallery-post-literate

Asemic signs from Dirk Vekemans heeft enkele grafische bestanden van mij.

The New Post-Literate verzamelt al enige tijd soortgelijk ‘asemisch’ materiaal: dingen die er wel uitzien alsof ze tekens zijn of geschrift, maar daar enkel de grafisch-formele kenmerken van hebben.

Als groot bewonderaar van het werk van mensen als  Christian Dotremont kunnen we natuurlijk niet nalaten om te helpen die traditie verder te zetten…

Michael Jacobson verzamelt de bijdragen daar, het is al een mooie getuigenis geworden van hoe heel veel dichters het grensgebied met het grafische exploreren, of hoe het schrift inspiratie wordt voor voornamelijk grafisch ingestelde talenten.

Social Fiction heeft ook aandacht voor ‘Asemic writing’ en binnen onze Outsiders ning-ring is er natuurlijk de subgroep Asemic Writing waar rond het fenomeen gediscussieerd wordt

Interview Ramonet

Om een nieuw sociaal economisch project te lanceren, heb je ook media nodig die buiten het huidig denkkader durven kijken. Maar dat doet de mainstream media niet.

RAMOMET: “De media is een tussenschakel tussen de samenleving en de krachten die de samenleving sturen. Als die tussenschakel scheef zit, raakt de samenleving gedesoriënteerd. Het discours van de dominante media is er niet om het bewustzijn van de mensen aan te wakkeren, maar om de mensen vertrouwen te geven in de huidige gang van zaken. De manier waarop de heersende media de samenleving manipuleert is een vorm van sociale controle.”

Misschien dat daarom steeds meer mensen afhaken en hun informatie elders halen.

RAMONET: “De mediacrisis is een feit. Dat komt door de opkomst van internet en alternatieve media, waarvan Indymedia één van de meeste representatieve is. Er zijn nieuwe manieren bijgekomen om zich uit te drukken zoals fora, blogs en vrije media. En in landen waar de meerderheid geen toegang heeft tot het internet zijn gemeenschapsradio’s in zwang. En nu, met de economische crisis, heeft de media er een probleem bij, omdat de inkomsten van publiciteit afnemen. Aangezien de dominante media leven van de publiciteit, zijn ze enorm verzwakt. Daarom denk ik dat er zich nu een buitenkans aandient om vooruitgang te maken op vlak van media.

mijn nadruk, lees de rest op Indymedia : http://indymedia.be/nl/node/31659

Kregting online

kregtingblog

Een boeiende aanwinst voor de groeiende online schrijfgemeenschap is ongetwijfeld Marc Kregting, enerzijds met een ‘Kregtingarchief’,  zie  http://kregtingarchief.blogspot.com/, maar nu ook met een stek voor lopend werk, zoets in rijping zeg maar, dat u toch al uit deze pot  kan schrapen, op voorwaarde dat u zich be(ge)rig blijft gedragen, uiteraard: De honingpot op  http://dehoningpot.blogspot.com/

Overeenkomst

Joseph F. Keppler is een beeldhouwer uit Seattle die meestal met staal werkt.

Dat staat achterin de nieuwe uitgave ‘”Correspondance” van E-ratio Editions, gerund door KESSELPOET Gregory Vincent St. Thomasino. Meer weet ik over Joseph Keppler  ook niet, maar die pdf vind ik  wel erg geslaagd. Het is louter digitaal werk, een soort digitale, nogal efemere, visueel-poetische neerslag van indrukken van collega-kunstenaars.

Grote namen uit de wereld van het beeld zijn dat, en dan speelt ie wel erg op veilig denk je. Vaak zie je de clichés die omtrent die namen de ronde doen wel zichtbaar opdoemen, maar het feit dat ze in serie staan, en vooral dat ze een eendere ‘bewerking’ door Keppler hebben ondergaan, maakt de hele onderneming toch weer interessant. Want naast de gemeenplaatsen hebben ze nu ook Keppler’s verwerking gemeen, en dat is toch wel een toegevoegde waarde.

Hier als voorbeeld Keppler’s digitale indruk van Joseph Beuys, de illustere naambezorger van ViLT:

keppler

Ontdek verder  Keppler’s digitale neerslag van Ad Reinhardt / Agnes Martin / Andrea Mantegna / Andy Warhol / Anonymous / Auguste Rodin / Barnett Newman / Claude Monet / Constantin Brancusi / Cy Twombly / Ellsworth Kelly + Gerhard Richter / Gene Davis / Georg Baselitz  / Gustave Courbet / Jackson Pollock / Jeff Koons / Jenny Holzer / Joseph Beuys / Kasimir Malevitch /Katsushika Hokusai / Kurt Schwitters / Marcel Duchamp / Mark Rothko / Pablo Picasso  / Pierre Auguste Renoir  /Piet Mondrian  / Richard Prince  / Richard Serra / Robert Ryman / Sophie Calle / Thomas Struth / Vincent VanGogh / Xu Bing / Yves Klein in zijn Correspondance

ShiftSpace

zie ook de infosessies op het Artefact Festival en de ééndagse workshop bij IMAL, zie http://www.artefact-festival.be/2009/099_lezingen_en.php?id=005

ShiftSpace werkt voorlopig  alleen op Firefox.

Het brengt echt wel een zeer  handige en communicatief interessante laag aan bovenop de data die je oproept op internet. Je kan subversieve commentaar geven op ‘officiële’ pagina’s, grapjes plaatsen op plekken waar je weet dat je kennissen ook wel komen kijken, maar vooral ook nuttige notieties nemen, teksten online onderling bespreken. Voor de onderzoeker toont het zich vooral nuttig daar waar je zelf niks meer kan wijzigen aan dingen die online staan, maar waarvan je het finale karakter toch minstens in twijfel wil trekken én voor het verwijzen naar online beschikbare data op een doorzichtige en bewerkbare manier.

In de optiek van (h)activisme functioneert het duivels goed als ‘vluchtlijn’, een opening naar de vrije ruimte daar waar centraliserende tendenzen de vrije loop van informatie in de weg staan.

Volgens mij is dit een erg belangrijke evolutie, de eerste stap naar een daadwerkelijke uitbouw van de virtuele ruimte als virtuele ruimte, ik bedoel dat het de potentie gebruikt zoals die is, als zodanig,  en niet op een voor de hand liggende maar misleidend metaforische manier van  simulatieomgevingen zoals Second Life, die de informatieve energie (harde dollars die  naar meer urgente zaken hadden kunnen gaan!)  laten leeglopen in een wildgroei van oneigenlijk gebruik.

Virtualiteit als proces  (of machine –  in de informatisering) veronderstelt abstractie,  je verliest alleen maar tijd als je die primaire abstractie niet zichzelf laat zijn.

ShiftSpace installeren doe je als volgt:

 1. Installeer Firefox

  Download en installeer Firefox en kom terug  voor step 2
 2. Installeer Greasemonkey

  Installeer de uitbreiding, herstart Firefox en kom terug naarhier

  De Greasemonkey Firefox plugin  is een uitbreiding van Firefox waarmee je gebruiker-scripts kan laten lopen die de inhoud van de bestanden die je raadpleegt met je browser kunnen verschrijven. Het laat toe Javascripts te hebben lopen, en één daarvan is ShiftSpace

 3. Installeer The ShiftSpace Userscript

  Klik op install, refresh het bestand en je bent klaar


Of bekijk en doe het allemaal  in het Engels bij ShiftSpace.org zelf

Geert Lovink’s agenda voor 2009

– gepost op de Empyre list  – http://www.subtle.net/empyre

Geert Lovink

Seven Resolutions for 2009

1. Radical makeover of Indymedia into an irresistible network of
networks, aimed to link local initiatives, worldwide, that aim to
bring down corporate capitalism. In order to do this Indymedia needs
to go beyond the (alternative) news paradigm. This is the time to do
it. If not now, when? The debate should be about the possible
adaptation, or perhaps transcendence (think negative dialectics) of
the social networking approach. Is it enough if we all start to
twitter? Perhaps not. A lot of the online conversations at the moment
circle around these topics. There is a real momentum building up
here, and that’s exciting.

2. Renaissance of theory, radical texts
that appeal to young people
and help them to dream again, aimed to develop critical concepts,
cool memes and audio-visual whispers that can feed the collective
imagination with new, powerful ideas that are capable to move people
into action. Theory, in this context, means speculative philosophies,
not academic writing or hermetic bible texts, aimed to exclude
outsiders and those with the wrong belief system. Overcoming
political correctness in the way that beats populism would be the way
to go.
Lees verder

Buschot, begot

In het kader van Gedichtendag wordt er elk jaar toch tenminste 1 goed ding gedaan. Op Parlandoooh verenigt Tine Moniek! een selectie Vlaamsche dichters in een leuk initiatief. Dit jaar was haar opdracht: doe ’s iets met de  stad, dorp, gemeente van uw jeugd.

Vaart allen door de kracht van uw geest alleen, en een simpele muisklik, naar http://www.dichtersdesvaderlands.be/

dideva1

Voor mijn zus en mij leek het vanzelfsprekend dat dan maar samen te toen, het resultaat is een drietal ‘Booischotse gezangen’, want daar komen wij vandaan.

Merci Moniek!
Merci Joost!
Merci Booischot!

A ja: een slats is Buschots voor ‘dweil’ , de rest zal wel begrijpelijk zijn, of niet, maar lig er dan ook niet wakker van.

Dighter, Lammers en Delmotte

De nieuwe DIGTHER , de eerste dit jaar, viel vanochtend in de  bus.
Het is een bijzonder rijk nummer met sterke gedichten van Erwin Vogelezang, bruut proza van Didi de Paris, een voorstelling van het Dichterscollectief Balein met werk van Allewaert, Aelberts, Elst, Rogiest ,  een enthousiaste recensie van Delmotte van de nieuwe Jooris, een heel erg grappig maar tegelijk snijdend fictief interview van mijn zus met een ‘Belegger in woorden’ en nog veel meer waar ik nog niet aan toegekomen ben.

Je bent al abonnee van DIGTHER voor 12,40 euro per jaar ( België) of 18 euro voor Nederland. Overmaken op 001-4010690-10 (België) of BIC GEBABEBB / IBAN BE41 0014 0106 9010 vanuit het buitenland met vermelding jaargang ‘DIGTHER ‘ .

Waar ik al wel aan toe was gekomen zijn de schitterende gedichten die Alain Delmotte schreef bij de tekeningen van Ine Lammers. Daarvan staan er een viertal in Dighter ook, plus wat afdrukken van tekeningen, maar men heeft daar niet een budget om die tot hun recht te kunnen laten komen. In de portfolio  die beiden via Gallerie Link onlangs op de markt brachten, ‘Existential Figures’, is dat wel mooi gelukt, en daar is het dan ook volop genieten. Daar houden de eenvoudige taal van Delmotte’s ingetogen poëzie de beelden van Lammers vast tot ze echt beginnen werken, en van de weeromstuit de woorden een nieuwe grond geven van waaruit zij de lezer/kijker verder openleggen, rust geven, de kans om te kijken en al kijkend de eigen adem te herontdekken. Die bundel is voor mij dan ook letterlijk een verademing, ik beveel hem dan ook  ten zeerste aan, maar ik moet eigenlijk eerst ’s horen of ie nog te krijgen is.

Dat kon alleszins via Alain zelf, zie https://vilt.wordpress.com/2008/11/27/voorstander-zijn/