13 indringende cirkelzagen (14/14)


KETTING

“God geef ons meer droogte,” bid ik, “dan stinkt uw lijk niet zo”,
maar de hitte verdort ook de droogte en het Er zinkt
in het zinken zoals een do zich herkent in een dalende do.
‘De maan is sonoor gereedschap’ brult Johanna die stinkt

uit haar mond naar het zaad van Maped, de nepnihilist
en ook uit het Wij is gemeenschap hardhandig gewist.
De weg Altijd loopt dood. Olie doet de wanden glanzen.
Geen Er is nog brug. Ik sta te preken als paus bij de ganzen

en ik verstrik mij dusdanig in mijzelf als personificatie
dat de bars in de barst van het ik losbarsten, ophoesten hun rot.
De stortvloed Immens werpt zich walmende op als rectificatie

en krijt beukende op de rotsen: ‘seks alleen is echte communicatie!’
En zo sterft het jongetje Wij dat met aarde de helmen vulde tot
daar waar de gelaten hun toeven verlieten van vader en god.

EXIT

Advertenties

FUNDREZING!


tot 27/09/2019:

Alle schilderijen en tekeningskens aan BROL-prijs!!

BROL-prijs is per formaat: een A6= € 5, A5= € 10, A4=€ 20 enz.
(plus verzendkosten of gratis af te halen).

Alles wat te koop is staat ergens op http://dirkvekemans.com maar ‘k zal nog wat prentjes posten per formaat. Sommige dingen die je hier vindt zijn misschien niet te koop omdat ik ze nog nodig heb voor iets (tentoonstelling ofzo) maar het merendeel kan je dus kopen.

Allez Vooruit!

hoe kopen?

  • je ziet iets staan dat je wil hebben -> kopieer het prentje en/of de URL (het adres in de browser) waar het staat
  • plak dat in een mail naar dirkvekemans@yahoo.com met FUNDREZING in de titel (en uw postadres als ge het opgestuurd wil hebben)
  • ik mail u terug met betaalgegevens

waarom deze inzamelactie?

op 27/09/2019 bestaat de
Neue Kathedrale des erotische Elends,
mijn Lopend Levenswerk 16 jaar! 16 Jaar !
Is da niks!

om haar verjaardag te vieren gaan we voor ne serieuze financiële boost!

waarom vragen we uw steun?

  • de jaarlijkse onkosten van de Kathedraal (abo’s op diensten en software) lopen makkelijk op tot € 500-600, niet veel voor zoveel schoons, maar voor het ziekenkasuitkeringske waarvan ik leef is dat belachelijk veel!
  • voor het literaire werk willen we investeren in een ‘generische’ boekuitgave (meer daarover later ook): we willen een publicatiemodel in drukvorm dat past bij onze visie op het hedendaagse auteurschap
  • onze hardware-infrastructuur is ook historisch precair. Er is nauwelijks financiële ruimte voor de nodige back-ups en andere langere termijn euh, consolideringen. De PC waarop ik werk is een geleend bakske van 2011, dat zou best een verfrissing kunnen gebruiken.

Alles wat we inzamelen zal aantoonbaar in de creatieve activiteiten worden geïnvesteerd! Er staat hier op deze blog een overzicht van inkomsten en uitgaven, zodat ge ziet dat uw centen, goed gespendeerd worden!

Aja è: ’t is uw Kathedraal ook è!

Brol kopen nu is een mega-investering

geloof het of niet, maar alles wat ik nu opzettelijk ‘Brol’, de materiële resten van mijn creatieve onderzoekingen, schilderijen en tekeningen, al die Brol zal alleen maar in waarde stijgen.

dat komt natuurlijk opdat de Neue Kathedrale een uniek project is op deze onder onze hebzucht kreunende planeet. geen enkel ander project wil hoe wij omgaan met creativiteit zo radicaal hervormen als mijn kerkske.

het spreekt daarom dat alle restanten van deze beginjaren later ongelooflijk veel souvenirwaarde gaan krijgen. het kapitaal is immers een natuurkracht, daaraan kan zelfs een Kathedraal niks verhelpen!

stel u voor dat u nu plots de kans zou hebben om enkele duizenden Bitcoins te kopen aan hun beginwaarde (enkele tientallen dollars) aan hun huidige waarde zou u schatrijk zijn dan nu.

maar ja, bijna niemand van die eerste bitcoinkopers hebben hun aanvankelijke coins nog, d’r is ook niks aan vast te houden è. met Brol ligt dat anders: als u nu Brol koopt hebt u wat in handen! u kan de stijgende waarde ervan laten bewonderen door uw vrienden en kennissen! en u hebt er zelf nog plezier aan ook!

Koop nu BROL!
Nog nooit was schandalig rijk worden zo makkelijk en SCHOON!

“Ik wil geen Brol maar wel steunen”

wij begrijpen uw scepsis, maar rekenen toch ewa op uw sympathie!
u wil onze creativieve exploten steunen, zonder meer, dat kan ook uiteraard: stort uw bijdrage op IBAN BE22 7340 2968 5847 op mijn naam met de vermelding ‘FUNDREZING 2019’

dank u!


meng
dit woord
gerust met
de anderen :
er zit een plooi in die niet liggen gaat.

invoer: 临池曲 – Turning the Water Black – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj035.html

: leunen, afhankelijk zijn van

13 indringende cirkelzagen (13/14)


A4

XIII. en daar ligt het jongetje Wij dat met aarde de helmen vulde

Wij, wij allen vallen maar wij vallen niet samen. Er is galm, Er
is kermen. Niet, zeg ik hoorbaar het niets aan, neen, niet
herhaal ik want het niets is buitenissig, en wij hebben geen
keuze want zie toch de woorden lopen als potvissen de woorden

af en op naar het droge alwaar ze ons opbiechten eb te zijn
en aan hun stinken beginnen waardoor ons bijna het hart
als vermolmd uit de borstbeenderen valt en het stof zelf ons
gebaart niet meer verder te willen. Ziehier nu het mooie

van ons, onze schreiende blinkoogjes die schreien omdat
wij onze verwekkingen in al hun schoonheid zelf niet de baas
meer zijn, dat het ons ook maar overvalt en het vakkundige toch

van het versnijden, wegsnuiven, opschrijven dat niet blijkt te
volstaan noch het afknotten of het de strot toenijpen en evenmin
het met onze stalen tippen tot moes stampen van het jongetje

Wij, wij allen vallen maar wij vallen niet samen. Er is galm, Er
is kermen. Niet, zeg ik hoorbaar het niets aan, neen, niet
herhaal ik want het is buitenissig, wij immers wij hebben geen
keuze want zie toch de woorden lopen als potvissen de woorden
[…]

invoer (2007-2017)


het
woord rot
terwijl het
zinkt: het stroomt, daalt,
gaat de trap af, diminueert, stopt, is.

invoer: 塘下行 – A Walk Down the Bank – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj034.html

xià : neer, neerwaarts, onder, later, volgende, afwijzen, naar onder gaan

13 indringende cirkelzagen (12/14)


XII. (cfr. Stelling 28 bis: ‘seks is de enige voering van echte communicatie)

dat Er geen brug is, de weg Altijd inklapt, de vingers haken, maar
olie doet hun de wanden glanzen. Eén op vijf eendjes nekt zich nog
over de vijver als een weerbarstige puist van inzicht op de gladde
technè van het neo-scholastieke denken. De jagers (M/V/O) richten

de lopen. Kijk. Indien correct opgesteld zullen de spiegels de stralen doen
convergeren. Eend is. De voorstellingen der impressies zijn, voor zover
zij mogen gebeuren in de geest, niet helder en afgelijnd maar verward.
Daar wij echter hun klepperen afstellen op het ritme der bewegende

lichamen (I/O) en zo afglijden naar het eindpunt aller séances, zal er
spontaan een simultaan kletteren optreden dat zich net niet aan de
klepperende lichamen zal voordoen als identiek, een p-t-differentie

die zich als een anker op het verlaten veld der niet-betekenissen toont,
waarop de lichamen zich op hun beider toppunt bevindend aan elkaar
zullen bekennen als het in elkaar verankerde Veld. Vergeet echter niet

dat Er geen brug is, de weg Altijd inklapt, de vingers haken, maar
olie doet hun de wanden glanzen. Eén op vijf eendjes nekt zich nog
over de vijver als een weerbarstige puist van inzicht op de gladde
technè van het neo-scholastieke denken. De jagers (M/V/O) richten
[…]

invoer (2007-2018)

13 indringende cirkelzagen (11/14)


XI. de stortvloed Immens met heur geuren werpt zich op als rectificatie

Bevroren mortel! Bloedstank bij de opvangbekkens! Bij hergebruik
scheuren vaak de lijkzakken zoals de toekomst het eerder al
uitwees, zo, op de geijkte wijze inslaande op de borstkassa’s die
in het halfrond lafhartig staan opgesteld in hun slachtorde, wij

de schoenzolen van het Verzet, hamerend op de eisen van vliegrecht,
vervroegde pensioengerechtigdheid en zeker ook sterkere zekeringen
want die hitte. Laat ons voortaan regulariseren en zo de toevloed
met het bestaande stremmen! Dan kan toch al de Zijnsaangroei gestopt.

Nu reeds liggen de vooronderstellingen geil op blootlegging te sissen,
dit kan enkel leiden tot onberekenbare tijdsklem en sentimentenrot.
Dat niet meer opnieuw! Nee, wij van het Aqua Clara, wij bruisen enkel

indien nodig, de borstjes plat maar de benen knellen woest en streng.
Kom. Sta. Kijk. Hoor. Achter de glooiing doemen op de koplampzonnen,
de stormrammen strak op het chassis gelast, klaar voor de nieuwe raid!

Bevroren mortel! Bloedstank bij de opvangbekkens! Bij hergebruik
scheuren vaak de lijkzakken zoals de toekomst het eerder al
uitwees, zo, op de geijkte wijze inslaande op de borstkassa’s die
in het halfrond lafhartig staan opgesteld in hun slachtorde, wij

[…]

invoer (2007-2018)