Stokzwart


zwartstok
dv 2017 – “zwartstok”

 

 

Daar,

bij het gedwarrel,
bij het wieken opwaarts
met de wind van het gevallene

waar de kraai een spermuil opent,
waar het stokzwart graait en kraait
naar het sterfpunt en het sterfpunt ook

raakt meteen:

zo kromt ook de origine om van het zeggen
met het kromme vingertje van nu
en het kromt ons om en het wijst
in het eigen hoekje
naar de gedateerde dame
in haar losse blouse bv.;

zo wij het schenden machtig zijn van al het ingewijde
zo wij verbreken kunnen de zegels
op de schaterlach om wat u altijd al, -;

zo ligt het, lag zij, liggen wij
majestueus en tevergeefs
in pyjama,

daar, waar het dorp niet bestaat tenzij
in perspectieven op het dorp;

in het nederwaarts spiralende gedwarrel,
bij het wieken daarbij opwaarts van
bladeren bv.
in de najaarswind,

daar.

 

aquarel “zwartstok”

dv 2017 – Water color & ink on paper – A4

€20,00

Azië 2017


mrl
dv 2017 – “mrl” – modified aquarel

 

Altijd slavenmeisje,
bronsborstig koninklijkje,
moederbevlekte draai
om de ezelsoren,
aarde beschreven met
oceanenpennenhalen.

De inkt komt uit de mensenpot.

Er klinkt een schot.
De tsaar is kapot – uitroepteken!
Triomftocht der komma’s, aan
de gepeupel-linie.

———————————————
Hun razernij aarzelt niet,
volkswoede is geen vergissing
(tussen de haakjes van eeuwen).

In plaats van een oorbel glinstert
je oorlel van de overheidszegels.

Meid met een zwaard, zó hard anti
anti-verwekking, zó oude oude
vroedvrouw van oproer.

 

(naar een fragment uit ‘Azië’ van Velimir Chlebnikov)

 

 

sparagmos


sparagmos
dv 2017 – “sparagmos”
Schrikbarend stopt het lot de schemering
 zo dof en lusteloos het nachtvel in
 en in het zwart van die betovering
 propt zij bij deze dag de levenszin,
 dat elk beginsel weerloos sterft daarin.
   Rest mij ternauwernood herinnering:
 haar beeld gevangen in mijn woekering.
   Zij wringt zich om in mij en om en vrij
 of scheukt en schokt in mijn verbittering:
 de nacht komt dichterbij, niet ik, niet zij.

aquarel ‘sparagmos’

dv 2017 - "sparagmos" - water colour, ink & chalk on 300g Canson paper, A4

€35,00

Nog op zoek naar Brol voor de Jaarsafloop? Bestelt hier uw Hoogwaardig Creatief Afval!

ROEST


een serieel killersgedicht

 

 

 

roest
dv 2017 – “roest” – aquarel A6

“Meisje en instrument paren als dieren.”

Gerrit Achterberg

Ravage

Een lor met lachgas is in je mond
gepropt, touwen van jute maken
schuinse groeven op polshoogte

zodat je breedgeschouderd in
de ruimte uitbloedt. Hier een spatje
en daar zo lijkt het, stolt het hem toe.

Wat hij ook doet, het bindijzer roest.
De werkman stuift het huis uit, verzwijgt
zijn stilte als oorlogsbuit onder de tong.

Jij, weenkind met de blijtbloswangen moe
van hoe het wenen moet. De sleutel steekt
in de dag, de deur slaat aan, de auto

vertrekt. Zo, bij vlagen, komt er nog bluts
in het koetswerk. Kijk, hoe het zich uitvlekt,
hoe bloot al het laagje schande eronder.

 

 


Oorlof

Ook als je hem de maaltijd niet
gunt: hij mosselt je nauwgezet
en minachtend zoals enkel

een Hollander dat kan. Waarom nog
dit enjambement? Dat jou de schelp
uitpulken helpt niets,  niemandal.

Verward en balorig groeit zijn
bespinragde woordenbrij
die jou het leven ontzegd. Heisa,

Hema en Heijn! Ha, zie: je lacht al ,
alsof niet de lor met het gas in je
mond, de touwen niet schuins je

binden in de droom van zijn daad.


Einde

 

“bij het voelen, mijn kind, vandaag
van jouw hart in mijn hand op je hand
stroom ik weg in jouw bloed op het erf,

los ik op met jouw lach in mijn hoofd
o woord dat mij even nog tegen jouw lijf
drukt en waait dan, wegsterft, een zucht

in de wind bij het voelen mijn kind.”

 


Spiegel


Het was een lichaam met op het lichaam een berg
en op de berg het lichaam dat zij was en haar lichaam
was toe, dicht, af en het blonk als een met koper

omkaderde spiegel. Toen kwam er een barstje,
de uitstulpende schilfers vernagelden zwart en
op een dag bleef het licht erin haken. Roest.

“De lucht die ik hijgde zat vol zware metalen
het roet was ros en los in de longen gezongen,
puntig heet gezogen wijl de monden paarden

en liefde in de haat krulde als een wijf in andere wijven
met hun van wellust verzengende tongen. Iemand
nog een zuurtje, vroeg jij toen, vanop de achterbank.”.

 

 


Triomf

Het graf is geruimd. Er
zijn dingen gebeurd, die
niemand achterhaalt.

De eeuwen verluchten,
de hemel verkleurt.
De lust is gaan rusten,

de dader bekeurd. Roes.
Let op met die blutsen.

 

 


 

“roest” in afdrukbaar PDF-formaat

aaastùm


furmatina

dv 2007 – photoshop montage – “fumatina”

“bijna concreet, als een gat
waar iets geweest is en waar het nog gruist
of gast.”
J. Hamelink, Herinneringen aan het verdwenen licht
ISBN 90234 4622 4, p.18

GRUUS

gru grit gruis grom fraga da
gruis grief gruut gamor uut
gaffel graven wroege vraga i
vergen vroege k lag lam b da

porce gruis da uut da
lein bo gruis da uut da
worg da gruis da ittistik
lein ni bobu gruis parik

gru ttt pk pk da da
gr uis pk eses t ss tuut
suis vsr kst susa stm

u is ms vs kkk da k da
is s mnt gruis stm uut
isis is si gruis issk astm

 

 

gruis

een ondertussen bijna klassiek te noemen digitale werkwijze is het eindeloos I/O’en: je gebruikt de output van één digitale bewerking (een automatische vertaling, een audiotransformatie, een digitale filter,…) als de input van een volgende en gaat zo het proces op een ‘creatieve manier ‘chainen’.

muzikanten kennen het vanuit het werken met MIDI, dus eigenlijk is dat voor de gelukkigen onder u al van voor uw wiegedood  (ha ze hebben u dat niet verteld, oops). ik vind niks uit è, ik pas alleen maar toe.

er is in die jaren tot 2009 veel  geëxperimenteerd met dit soort dingen, er waren ook veel ‘net artists’ bezig met het transformeren van en naar verschillende media: grafische input gebruiken om geluidsbestanden te genereren en meer van dat moois.

na 2009 ook nog misschien, dat weet ik niet.

op een bepaald moment ontstond er zo een echte ‘scène’ voor ‘generatieve kunst’ waar een en ander meer systematisch en middels vaak complexe programma’s tot vaak verbluffende resultaten leidde.

het was daarbij wel moeilijk om het kaf van het koren te scheiden, omdat je veelal niet kon ontcijferen wat er nu eigenlijk gebeurde, wat er ‘echt’ gegenereerd werd en wat het resultaat was van ingenieus gebruik van mainstream filters

onze hond Neo was een krak in het detecteren van the ‘real stuff’; als ik zo audio bestanden van gegenereerde digitale beestjes aan het afspelen was en Neo hield zijn hoofd schuin om beter te kunnen horen, dan was het prijs: die nerd was ‘goe bezig’ want zijn ‘leven’ was echt!

die ‘generatieve’ scene is wat doodgebloed, denk ik, omdat er gewoon geen kat geïnteresseerd is in niet-humane muziek: hoe echter het werd hoe minder geschikt voor onze esthetiek. misschien dat Iets bij google het binnenkort plezant vindt, het heeft geen emotieve respons, dus het ‘pakt’ gewoon niet.

wat er overleefde probeert nu wanhopig meer menselijk klinkende muziek te maken dan menselijk mogelijk, dat resulteert dan in soms toch nog verrassend goed verkopende blurpmuziek.

of je vind het terug op dj soft of ander kidsvermaak waar iets ‘whatever’ nodig is. de grote innovaties begonnen misschien ooit als gadget, maar zeker is dat het overgrote deel van het wereldschokkende in het Keineige Nu zijn levenscyclus vrij snel beëindigt  als gadget, kermisprul, wibrabrol.

 

26/11/2007: https://dirkvekemans.com/2007/11/26/gruisbruggen/

het gruisproces (een vorm van ‘grinding’ vermalen van betekenis, afvalproductie en verwerking dus) toen maakte gebruik van

  • Mbrola speech synthesis o.m. door bestaande woorden achterstevoren te laten voorlezen door zo’n text-to-speech stem waaruit ik dan door mijzelf te gebruiken als speech-recognition app alle ‘woorden’ probeerde te herkennen en op te schrijven en  die zelf dan als text-to-speech synth probeerde voor te dragen
  • die resultaten in Audacity te mixen, terug achterstevoren af te spelen etc. en ook om er wat echo op te zetten zodat het geheel toch een beetje beluisterbaar bleef, er is of was sowieso al zo goed als geen publiek voor…
  • de bijhorende prentjes hadden dezelfde mix van humane gebaren en beeldbewerking in Photoshop

binnen handbereik


binnenHandbereik
dv 2007-2017 – NKdeE CR&D fiche ” binnen handbereik” – A4

de wereld heeft vier vingers (een duim is geen vinger, een duim is een duim).
de wereld heeft vier vingers en twee kanten.

als ge u een wereld kunt voorstellen met meer of minder vingers en met meer of minder kanten, dan moogt ge gaan aanschuiven bij google of in china of eender waar: de wereld zal aan uw voeten liggen want gij kunt het AGI-probleem oplossen.

waarom is een duim geen vinger? begin daar al mee, dat is nog een beetje te doen…

toen het schone aanbrak was het vocht al lang verstreken


kelk
dv 2017 – “de kelk bodemloos de kelk”

wij, wij lagen wak te duren, het weefsel in ons weefsel
als een kanker bij het weven ingewreven. de vloedgolf
wemelende larven vrat ons bloot. aan de einder rode
vegen van ons die de luchten besmeurden, het vage

in novemberlicht, de opwaaiende bladeren een werveling
die de pestilente winden zichtbaar maakte. aldus het nu
verankert zich in de beweging eerst: de geest implodeert,
de eenhoorn stijft op tot een gevleugelde penis te paard,

de vrouw van het lijden draagt aan het lijden haar lijdensweg op,
de puist van het ik in de breinen barst uit in een zwerm kraaien.
dan, de zintuigen verlagen de waarnemingsdrempels tot nul,

het zien beperkt het zicht tot zien, de klank tot een bleep
in een golf, de geuren vergrijzen tot wit, wat je aanraakt
dreigt jou aan te raken, hou maar beter je mond jij jongetje

wij, wij lagen wak te duren, het weefsel in ons weefsel
als een kanker bij het weven ingewreven. de vloedgolf
wemelende larven vrat ons bloot. aan de einder rode
vegen van ons die de luchten besmeurden, het vage

[…]