amuse-gueule


haar warme schade lonkt de weelde van mijn waanzin
ik sleur en hef mijn woorden trap na trede hogerop
na elke plof ze lijken dof  maar geuren feller toch naar zon

haar adem ook in golven is een nachtelijke vloed
het ogenblik dat aan haar lippen staat is nat en fonkelt en vervloeit

mijn reiken, mijn klimmen nadert niet maar is verwijdering
ik gooi mijn lagen af en groei in de vernietiging

daar waar ik niets meer zie van mij
komt als een fronsen van spasmen vervaarlijk

de kale rots vrij van ontaarding
en gulzig wij slokken zwart met schichten git
tot diep in de voltooide siddering

 

vloed
dv 2018 – “vloed” – A6
Advertenties

makkelijk


jouw ogen heb ik in mijn linkerhand jouw adem
ruikt naar mij jouw lichaam trilt in een vreemd
oorzakelijk verband jouw lach is diep jouw haren
wild en weemoed zwemt in jouw strelende handen.

ik ben geen ik, er is geen reden tot paniek. ik knik
beleefd en samen vreten wij elkander kaal de lente
heeft jouw tepels naar mijn hand gezet en wat je zei
daar roert mij met mijn hemelrijk ten gronde. ik zeg

je bent zo mooi je maakt het mij zo makkelijk , ik hoef
maar jij te zeggen en jouw ziel zit eeuwig vast in mij.
spartel maar en klik mij uit en weg en lang voorbij: eens
je hier bent raak je uit mijn woorden nooit meer vrij.

 

 

wegweg
dv 2018 – “weg” -crayon –

 

wens


de kraaien krijsen en de kat kabaalt
ik zie het woelen van de winden wel
en hoe het zuur de melk in gif vertaalt

geef mij woede eerder
dan uw woord van liefde
geef mij tranen liever
dan het woeden van uw vuur
geef mij stilte beter
dan vocht van het verdriet

laat de stem dan zuiver zingen
in de zegen van het zwijgen

 

wu

kleine leer


naar de Daxue (Grote Leer) toegeschreven aan Zengzi (12e eeuw)

de bepaalden tot deugdzaam bestuur dienen het bestuur te verbeteren
de bepaalden tot bestuur dienen het huishouden te verbeteren
de bepaalden tot het huishouden dienen zichzelf te ontwikkelen
de bepaalden tot zichzelf dienen de gevoelens te beheersen
de bepaalden tot de gevoelens dienen de wil te verhogen
de bepaalden tot de wil dienen de kennis te vergroten
de bepaalden tot kennis dienen  de dingen te onderzoeken
de bepaalden tot de dingen ontdekken het gebeuren

de ontdekking van het gebeuren verandert de dingen
de veranderde dingen wijzigen de kennis
de gewijzigde kennis verhoogt de wil
de verhoogde wil bedient de gevoelens
de bediende gevoelens vergroten de deugd
de grotere deugd veraangenaamt het huishouden
het aangename huishouden vereenvoudigt het bestuur
het eenvoudige bestuur pleziert de bepaalden

 

einding
dv 2018 – “einding -the end of things” – crayon & bister  – 16x16xcm – €20