cybele


haar naam is kronkels in het beddengoed
ik lees haar wel, maar steeds te laat.

heroïsch hoge woorden worden
van hun stilte afgesneden,
ploffen als een waterstraal
bij bassen loos in ’t zand.

aanhoor de nieuwste neofiet
hoe hoog hij heft
zijn zwervende serpentine om naar haar
diepste vocht te dingen:

“o grote grotgodin, o trommelaarster op uw tamboerijn 
van schedelbot en stierenhuid, wien schichten silex
vervaarlijk door de vingers schiet,

die wuift uw fijn gevederte, die bijt met vlammen
in de met bloed bevlekte hand

leg uw blaken van verlangen
in een glooien klaar voor uren
godenspraak en heliogravure”

tien tellen later – bij trisgemistos –
toeteren trompetten al
hun perisalpistos.

 

grot
dv 2018 – “cybele” – houtskool & crayon – A4

 

[input: Catullus 63 – Diodorus Siculus III,58-59]

Leuk? Ik lust wel een kopje…
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Advertenties

Ectocarpus siliculosus (4/4)


 

Naarmate de cel hoger in de gradiënt komt en de feronoom-
concentratie stijgt, wordt de hoek van het roer steeds
scherper en de bocht steeds scherper. Zo beweegt de gameet
zich in een spiraalvormige baan naar de eicel. Uiteindelijk
raken de cellen elkaar, waarop hun membranen versmelten
en ze zich verenigen tot een zygote.

 

Het heeft iets van een einde wel.

Het licht schiet door de woorden.
Onze lijfjes branden uit tot letters:

ik tot & jij tot u,  wij samen dan
en opgelost, totaal:

de hele zinloosheid van nu.

 

11th
dv 2018 –  “gignogram van eender welk voorval met mogelijkheid tot recursie (of waarom je het eten van een paar aantal koekjes toch maar beter kan vermijden)” -waterverf, crayon  en inkt – 27x18cm – €70

 

Ectocarpus siliculosus (3/4)


Zodra  het feromoon is ontdekt, begint
de mannelijke gameet in een lus te zwemmen,
met de klok mee. De achterste flagel wordt daarbij
onder een hoek met het lichaam gezet, als een roer,
en trilt snel. De gameet haalt snelheden van
0,10 tot 0,14 milimeter (10 à 12 lichaamslengten)
per seconde.

 

Lente. Een bruine tor dolt glanzend in het rot
en in  het bladerkleed schieten merelbekken
scherpe gaten, de nieuwe keel wil mieren eten.

Innerlijk, het wonderlijke wuiven van de nieuwe
graminae. De mens vervelt, vervuilt
het eigen nest, de aarde zelf vertelt
hoe uit de stukke banken druipt
het zwart met bloed besmette geld.

Een Bruce met kloosterkloten
zet zich schurend aan
de innerlijke tegenspraak:

bier met liefde gebrouwen,
drink je met verstand.

Elke kiem trekt zichzelf bij de haren,
de plug uit het zerpe bestel, de staande
waters gassen uit, de druk slaat uit en af,
het openen van de opening drijft zich
op het afstotelijke aan tot een fuserende
explosie. Supersterk.

Glashelder. Kwaliteitscontactlijm
van Henkel ™ – de daad glijdt
van intensie naar  extase.

Er zijn garanties nu op tijdverdrijf
tot vele eeuwen na de ondergang.

 

herfstpeul
dv 2018 – “aselesteinomschrijving van de zevendelige peulvrucht van de Vrije Lyriek” – bister crayon en potlood – 22×15,7 cm – €35

 

Ectocarpus siliculosus (2/4)


De lokstof, het feromoon, is een
eenvoudige koolwaterstof met
acht koolstofatomen.

0

Het ding zat in de ogen, dus
maakt gemis gebaar
van droefenis.

Ik zie, ik zie
een uit, een in
dat niemand ziet.

Het zien wordt in het ding
gezogen, een kern van
onvermogen, leegte
en  verschrompeling.

Ik zeg ik zie
en het gebrek
wordt ding.

Maar dit, nee, dat
was het niet.

nostalgia
dv 2018 – “nostalgia” – 15,5 x 22cm – €30

Ectocarpus siliculosus (1/4)


Van de Ectocarpus siliculosus, een draadwier,
hebben de mannelijke gameten vooraan een lange
flexibele zwiepdraad & achteraan een korte
rigide flagel, die als roer dienst doet.

68078

-1

Licht op zwarte ruggen.
Glimmer is voorbij.

Elk stuk leder is naar haar levend vel
nog anamorf, zoals ook ik nog liefde
uit die dagen bij het afval tel: de hel
is altijd van herinnering, het in ervan
gebeurt te fel.

Geluid komt ergens van, krimpt als galm
het heden in en voor je weet van waar
zit je er al middenin. Het nu altijd
is droogte, stokt je de adem.

Op ademstokken leunt men niet,
een wet beklimt geen berg.

De taal is camera
elk woord een lens
het zijn ervan schept

klaarheid, rede, schermt
de uitspraak af en wil
herinnering. Al het licht

is lang voorbij.

 

active_prehension
dv 2018 –  “active prehension” – pencil, crayon & ink –  22×15 cm – €30

Matriarch


Ferdinand had zijne strijdbijl in de hand genomen
Geen wind beroerde ’t loof, geen vogel deed zich horen
t’ Was tijd om door naar Haar beschutte veld te bomen:
Ongenadig lieflijk streelt zijn stem Haar kanten oren.

Hem troosten immers niet tegen willekeur van onverstand
Haar schone roeping en Haar doel. Vereedlen en  beschaven
Staat als een een rijk geschenk in ieders hart geplant,
Maar Nand bezielde ons der dichtren profetische gave:

“Ik hoorde gans Euroop de faam Haars handels staven
Ik zag de Vlaamse vlijt waar nijverheid uit sproot
Haar wondren en Haar weelde ontwikklen in Haar schoot.

Mijn kind!… O! toen Gij hem hebt weggereten
Van uit mijn bloedend vaderhart, niet waar,
Mijn God, toen hebt Gij zelve niet van U geweten.”

 

 

[sonnet grotendeels samengesteld met fragmenten uit
het Nederlandsch Leesboek van G.D. Minnaert, Gent 1892]

 

memories
dv 2018 – ” desintegratievreugde” – 31x22cm -€80

Jubilata


De nachtwind doorsuisde de statige bosschen van Carregi.
Hij was van ingetrokken, strengen geest onze Vader.
Laat den fellen wind Hem diep verhullen in sandhi!
Daar slingert de donder echter vernielend naar onder

De knarsende brand. Rechts en links van ons strekken
De palenrijen uit. De tussenruimte is schuins aangevuld
en vol gestampt met klei, als in bakkersdeeg vertrekken.
In al den glans Zijner macht dorst Hij van Zich vervuld

De kniebuiging te bevelen en pijlsnel vliegt henen
De Blankgewiekte. Nog heeft geen bede van enen
Der diepgetroffenen de Engel de ogen g’nadig gesloten.

Zij echter: roerloos gezeten als een marmerbeeld. In
Beide handen ’t gelaat en stromend heur tranen van min.
En daar ‘t juublend spel trippelt neer de hemelse Bode!

 

 

[sonnet samengesteld met fragmenten uit
het Nederlandsch Leesboek van G.D. Minnaert, Gent 1892]

 

ladders
dv 2018 – “ladder malfunction”  – 15,5 x22 cm -€30