antiklerikaal


Vergelijk mij musicerend
in uw kille kelders niet
met hem wiens aanschijn ik
bij u verwek.

Omschrijf mij niet, verspreek geen naam
aan mij, verzwijg mij, nu ik
plakken vochtig pleister
van uw muren zing,

hoe ik sprekend op hem lijk, hem
evenaar, zijn stem herhaal, zijn
vingerzetting slaafs dezelfde
blauwe steen van u inkras.

Hou mij, nu ik stil, in spanning
haast, de rotte treden van uw trap
bestijgen wil, geen spoken voor
uit uw herinnering.

Verkerkelijk mij niet,
hoe heilig ook mijn hijgen
in uw oor weerklinkt.

inputtekst (uit ‘101 Eigentijdse Aanroepingen van de Muze’)

dv 2019 – AR van ‘antiklerikaal’
Advertenties

avondlijk


Veronachtzaam mij, ik heb mijzelf
te ijl om jou ontsponnen, ben
als herfstlicht, nu jouw haartooi schittert,
louter vanzelfsprekendheid, lucht
die in jouw adem adem streelt.

Lig roerloos dan, vergeet mij slapende
nu ik jouw slapende het aarzelen vergeef,
laat mij schoonheids onaantastbaarheden
als een laken om jouw schouders slaan,
laat niets van mij nog in jouw dromen heel.

Ontwaak dan straks totaal vervreemd
van mij, opdat ik al het eeuwige ten spijt
mij tijdelijk steeds weer en dichter bij jou
telkens, in jouw puurste onbedachtzaamheid,
jouw achteloos gebaar hervinden kan.

inputtekst (uit ‘101 Eigentijdse Aanroepingen van de Muze’)

dv 2019 – AR van ‘avondlijk’

ascetisch


kom,
opdat jouw nijd mij vinden zou,
jouw leegte zuigen, honger
stillend die mijn wellust laaft;

kus,
opdat jouw tong mij laken zou,
de maden likken, een slang
die krakend kevers in mij slikt;

knijp,
opdat jouw hand mij wurgen zou,
jouw vingers scherp gebeente
dat nagels in mijn zweren perst;

brand,
opdat jouw haat mij branden zou,
mijn roet verstrooien, vuur
dat vretend al mijn stof verteert.

inputtekst (uit ‘101 Eigentijdse Aanroepingen van de Muze’)

dv 2019 – AR van ‘ascetisch – A4

 

b37 – b38 – b122


Ismaël, die de tweespalt
in het glas benoemde dat brak,
en Dido met een knal verrezen
verzwegen niet het verraad

de nieuwste marteldood in vuur
van de Mohikaan op het braakland
en wat er nog zoal gebeuren kon,
kan onder het oranje zeil,

in de tent in de tuin onder
een met rode huid en klauwteen
afgedwongen zomerzon,
de lezing en de feiten,

het wachten op het klamme blauw
onder het zich afpulkende, nog
steeds van chloor doordrenkte
jongemeisjesbikinislipje,

het geurende geknetter
in de lucht van ronderenners
en het graaien in aarde
van de bespotte buren

naar jonge asperges,
de kippen in het stof,
de varkens in de modder
en Thales, die, naar het schijnt,

als eerste de sterrenkunde
beoefende : het naderen
u toegedicht.

inputtekst 2005-2017

dv 2019 – AR van b37-b38-b122

b110


dat ook de aangeschoten
leeuwerik zich voor de helft
door de snellere kogel
weggevreten weet en uit
de lucht laat vallen en

hoe graag je ook het geurige rot
in de dichtgroeiende bedding
onder de stenen murwen wil:

het is voor mensen niet zo goed
dat alles wordt zoals zij wensen’.

inputtekst (2005-2017)

dv 2019 – AR van b110

b124


het paard, dravend op een heuvelrug
je roze hand voor de zon
harde suiker op de peperkoek
het knauwen in je maag
van zure, droge wijn
het vlees dat walmt
van sterfte vuur en kruiden
de geur van zeep en huid
de plooi in jurken van katoen
trompetgeschal met kinderkoor
de klik-klak van hun pas
afgemeten in de lege hal
een verzwegen wens verborgen
in de verdrongen herinnering
een lentebries die kering zoekt
en nogmaals streelt de gladde steen
het krullen van het rosse haar
net voor het haar de schouders aait:

zoals de sterren hoog,
in willekeur, ligt uitgestrooid
de mooiste ordening.

inputtekst (2005-2009)

dv 2019 – AR van  b124

b48


duid nu op de vingertop
die in de folie drukt
met rode stift het ijkpunt

aan, waar plaats en tijd precies
een uitspraak lang en voor
’t blijken der wetmatigheid

ruimschoots voldoende
tot stilstand komen, zich
in elkaar lijken te vinden.

stoot dan fors door en spreek
tot het ontzette halfrond :

beoogt zo met name het
leven,  brengt ons sneller

de dood.

inputtekst (2005-2009)

dv 2019 – AR van b48

https://dirkvekemans.com/2018/04/10/asemisch-lezen/