hoera


hoera het verborgene het geluidsafval het deken
de warme  rollade  waarin het rode het
krachtdadige optreden door
de represailles het inzetten

juicht juichers
juicht luide en mede
zullen wij juichen

rechtlijnig is de orde van de straat
rekken zijn de orde van de winkel
en de orde van de pin-ups punaises
in de orde heb je orde, oude orde,
nieuwe orde, de orde en uw orde

is de orde

die uw woord verordent
want de beker u is het woord
want het kolkende gif in de greppelzee is uw woord
want de kogel in het overtollige kinderhoofd is uw woord
want uw nijd is onstilbare honger
want uw nijd is onlesbare dorst

niet ik

 

want

het oord ik is neoplatoons en digitaal verworden tot
de worm geluid die u in mij  wurmt
het plak weerlicht dat u in mij flasht
de streep speeksel die u mij ondertongs

eet mij niet,
want mijn lichaam is reeds de nauwlettend uitgefreesd gang
van uw onstuitbare thanatische logos

drink mij niet,
want mijn tot gelige zeik verteerde bloed zeikt al
uit de talloze rioolmonden in de stremmende zee
onder uw vorst

juicht juichers
juicht luide en mede
zullen wij juichen.

 

clitorde2
dv 2018 “clitorde” – A5
Advertenties

gezond


de goedige dag is hier
de dag die modo grosso
de ronde doet.

de goedige dag bemoedert ook
onder dompende olmen
ter dood de stompe zuigeling
die wij dagelijks baren

(ik zie in alle scherven glas het licht
maar glas bederft het licht met sterven).

zo ook vraag ik mij soms af – onder invloed van
de romeinen vast of ingezonken misschien
de kelten met hun maretak –

de zon schijnt in de wolken,
en de wolken drijven aan en weg,

maar dit hier, dit nu van u, die naakte
tijd: gezond kan dat toch niet zijn?

wolkenslierten
dv 2018 – “gignogram ‘afstoten’ 2008” – bister & pen – A5

 

 

chagoom in de heldin


uit ‘BEROER’, dv’s prequel op de
Allerhoogste Parabel van Tante Sizzle en het Verzetshoofd’ (Kessel-Lo 2031) waarin verhaalt wordt hoe Tante Sizzle Tante werd. Het werk wordt beschouwd als een laatste opflakkering van de Nederlandstalige metoo-epiek voor die ook in de parkingliteratuur verboden werd.

 

over de Halys, de Kizil Irmak ik –
de helle helmt hoe ik holde hier
in het holst van de raaf. Open

de horror leest

mij de horror toe in de hili van
en naar het ravenhart: de draad,
de schroef neerwaarts die duwt

met nijd de lust

in de darmen: het ketent mij
op een bed van wantsen en teken.
berucht, bekald, geruigd door

de baden loog

die zijn haat mij baart, vóórt laat ik
mij banen het lege in tot in leegte ik
vergruis. hels herhaalt het vlak

het dalen dra

hoe hij de najaden na om Hylas half
divien moordt en dolt en boort
met in mijn mond Maria vol van

maagdenmodder.

 

geluksnajade
dv2017 – waterlelie – potloodtekening A4

het gelaat is


het gelaat en het is wat het is

en het vervallen mannenvlees vervalt en vlees kapt vlees van ’t bot
dikke plakken zakken  in de zompe varkensgeulen en kalm maar
drammerig de volgzame dames kokhalzen en luide boeren zij
de in gemompel vervallende bevelen vanop hun wakke hoogte
en de herenessenties zwiepen als wormpjes aan vishaken uit de
vette herenlijven en woordalen persen kolossale alen heer uit
de aalpokken op de barstende lippen van het aangezicht

het aangezicht hangt aan uw handen en aan uw kleren
het aangezicht druipt langs uw benen in uw linkerschoen
het aangezicht herpakt zich een seconde in de spiegel
tot een aangezicht dat ook bekend stond als uw gelaat

en uw gelaat is het gelaat:

  • waarvan de ogen guren uit twee dompe zweerwolken
  • waarin de pus uit gaten druipt waar ooit de neus niesde
  • waarvan de kaak somtijds aan het schouderblad blijft haken
  • waarvan het verstervingsweefsel één wordt met het hersenrot
  • waarvan het tandengruis ritmisch in de tong van leder zeeruist
  • nu ook in handige slurpverpakking

en het is wat het is.

 

gelaat
dv 2018 – “een piek van het consumentengelaat in de tendenzenzee” – 18 x 27m

 

ruïne


Het duister met de kleffe armen slaat de kleffe armen
om de natte dag. Diep oranje kleuren in mijn handen
alle tonen die ik vang. Er tokkelt iets van toen op slap
gespannen snaren, een wrede wals.  Giraffen schuren

hun hals in het wiegen van een sloom groen. Ik ban
het heden uit de geschiedenis. Ik schuif de ladder
hoog tot boven de daken. Het zwart vergaart ook daar
maar zo kan ik nog raken wat er niet meer is.

Alle vormen glijden weg en takken braken takken,
slierten wak gebladerte. Wortels duwen grond,
kraaien pikken worm alsof jij niet meer bestond.

Ik lees een vers in de vergeten taal. De aarde tolt
waar ik mijn vingers zet. Jij was de kathedraal
waarin mijn crypte algeheel verdwijnen zou.

 

 


oblique
dv 2018 – “o-blik’ – a5

 

zurvan spreekt


in  warrel van as rijgt
zijn stem haar filigraan.

een kinderschreeuw mondt
uit in bloedbellen, spat.

boven de tafelen rijst
de lijvenverzwelger,

verzwelgt naakte lijven
fris van angst, okerdijen

bibberen, schedels buigen,
liefde barst op de lippen.

het woordelijk mogelijke
bezwijkt voldaan tot stof:

“ik dwarrel in de groeve
van de lineaire tijd

kras mij in je ogen
en je hebt je ogen
van jezelf bevrijd”

 

zurvan2018
dv2018 – “zurvan” – 27×18 cm

 

 

Izeganz tot zijn harpijen


[SCENE: Zanger Izeganz, die op het einde van elk VLAK op Het Pad van de Wenende Nacht een pijnlijke dood moet sterven om ongenadig in het volgende weer te verrijzen, richt zich op het einde van VLAK 16 tot de Harpijen, een bende nijdige oude eksterwijven die zich aan de rand van het bos schuilhouden en wachten tot de Nacht valt om de zanger te bestormen en zich te goed te doen aan de rottende resten van zijn vlees en vooral ook aan het Slijm van zijn Ongewenste Lyriek (SOL) die hem bij het sterven rijkelijk uit de poriën gutst.

Met die SOL wrijven zij immers medaillons met oude foto’s van henzelf in waardoor zij hun vergane schoonheid kunnen herwinnen en ietwat tijdsbestendig  bewaren.)

IZEGANZ:

Ik sterf en duizend wijven springen op mijn lijk.
Eentje rukt het lauwe hart en kauwt op aders.
Eentje snijdt de vingers af en speelt klein duimpje.
Eentje scheurt het lid en zegt oops floep.

De wereld is vol daagse liefde voor de dwaze kloten
die blijven streven in hun strakke dienstverband.
Dit levend lijk wordt ’s nachts met lood begoten
alliage die mijn rotten voor uw beeltenis wil kooien.

Zeker is de ondood is mij een welgekomen stasis
want uw goesting heeft genoeg in mij gewoeld.
Uw modewoorden zouden mij alsnog doen braken
maar ik heb in dagen al geen honger meer gehad.

Zing maar, mormels, brul het luid de venters aan
hoe gij genekte dichters alsnog poëzij laat kelen.
Hoe groot gij zijt en in getale groter nog, hoe snel
hoe glad, hoe dodelijk gij uw slijm wel halen kunt.

Straks wacht u  in uw  pracht het ijselijk gelijk
waarin mijn adem niet uw stilstand nog zal zoenen.
Straks bind ik  al mijn wormenwoorden aan de zon
en brand ik alles op tot licht waarin ook gij verdwijnt.

IZEGANZ sterft.
Vogelgekrijs en pikgeluiden in het volslagen duister.

DE WENENDE NACHT:

Met miljoenen zijn ze: zonder zon ziet mij geeneen!

[weent]

 


 

 

 

lekstoktongen
dv 2008 – “lekstoktongen / gwarth” – 2x A5