ViLT

Neue Kathedrale des erotischen Elends, nl weblog (v.2)

Het Pad

Het Pad van de Wenende Nacht

portaal 2.0


  (Ziehier een pas ontdekte scène van Reva en Izeganz, de begenadigde en ietwat geschifte zanger die in Het Pad van de Wenende Nacht herhaaldelijk sterft & telkens weer herboren wordt. Dit  in een halsstarrige poging om de liefde van Reva te bereiken, een liefde die hij ziet & voelt & ondergaat, maar die hij niet kan beschrijven, zelfs niet in de reine taal van de Vogels. Alleen zo zal […]

Lees verder →

u, een apocrief vlak van het Pad van de Wenende Nacht


Izeganz tot het Onderbergse u, de oordelenden jaloers, wrokkig, inhalig u, die mij de Stem ontzegt van alle grote lyrici in mij opdat ik uw gebral versterken zou, uw krijsende smeekbede om uw dood, uw ontkenning van het leven dat uzelf halsstarrig aan uw kinderen ontzegt omdat u verkrampt staat in de illusoire strekking van uw ik een lid van het niets, een gat op oneindig zoals u het strenger, […]

Lees verder →

maaike (1)


De eerste dood van Izeganz Een plank op de grond, een tang, een hamer & een roestige nagel. Izeganz staat voor mij met een bloedend gat in zijn hand, bevend,  maar wanneer hij begint te spreken verstillen zelfs  buiten de kraaien. Elke beweging verdwijnt, de stilstaande as van de tijd biedt enkel plaats voor de klank van zijn stem. “ik sta zot van u Maaike, gij zijt een groot zwart […]

Lees verder →

update


voor k.v., op haar verjaardag Later als je dit tergende vergeten bent vergeten, later als dit schraperige zwijgen uit het zwijgen is geschrapt, & als je dit verkorven heden als een kever uit je haren in de leegte onder af & dood zal willen slaan,‐ Later, als je in de openslaande gaten de gaten in de gaten krijgt waarin ik mij tot stof ontviel & hoe ik in je hand […]

Lees verder →

addiction to vlak 19


o ogenherder, gij, o schittering. verbijstering. je sirenen nemen zang van deze al te platte aarde op. iets afspelen is overbodig: onzin, want de opname verschrompelt meteen. het einde wacht op eendere einders: jij. een set bloederige keukenmessen. je hoort je zon & denkt dan zonde, versmacht het ruisen vliegensvlug in vuilniszakken. beschadigd ben ik & plastic wappert het plastic, hond zegt de hond. mijn kinderen fluisteren niet eens mijn […]

Lees verder →

MOND


dv,  10/06/09 @ 1u10,   ‘mond’ – eerste staat pastelpotlood, potlood & balpen uit het klebnikreukelboekje MOND Myrthetelgen …, Der welcker bloeysel smett’ met reuck aen allen enden. Den asem van de lucht, HOOFT, Ged. 1, 115 u bent het volk in de hel van K. u bent de ziel van de opgeschorde L. uw klinkers deren niet, er is geen mij. jij droomt je vallende een schreeuw. A. spreeuwen […]

Lees verder →

Aan U Allen


wraak. het woord bestaat. mijn tranen zijn klaar. de sneeuwstorm warrelt, geesten zonder klank ik ben met gaten vol doorboord de  speren van de geestelijke honger doorstoken door hongerige speermonden. Uw honger heeft honger hij dorst naar de stoofpot van een smakelijke pest hij bietst om eten, in het diep van een schooierzak En dan stort ik in, zoals Kuchum op de speren van Yermak. Om de honger van speren […]

Lees verder →

n.a.v. de vele rottende pegasuskadavers op het Pad


Izeganz tot zijn harpijen Ik sterf & duizend wijven springen op mijn lijk. Eentje rukt het lauwe hart & kauwt op aders. Eentje snijdt de vingers af & speelt klein duimpje. Eentje scheurt het lid & zegt oops floep. De wereld is vol daagse liefde voor de dwaze kloten die blijven streven naar  uw strakke dienstverband. Dit levend lijk wordt ’s nachts met koper in & om begoten gloeidraad die […]

Lees verder →

Stemcel, Zang en Draagvlak van de Vrije Lyriek


Een vrije lyricus gaat – misschien, soms & als het Ware – te werk als een muzikant van oosterse inslag. Voor de oosterse muzikant is de kosmos één geweldige dreun waarbinnen de auctoriële monade een zo intens mogelijke stilte creëert. Die stilte is  nooit absoluut, verre van, het is steeds een oscillatie rond een immer afwezig nulpunt, de periodieke afloop van een non-lineair proces. Hoe eenvoudiger de oscillatie, hoe sterker […]

Lees verder →

ZAUMACHINE door Marko Niemi


Stilaan beginnen we toch aan het archief van het KLEBNIKOV CARNAVAL 2008. Bij Grapes of Art kan je al een beknopt verslag lezen. Eén van de inzendingen die door de omstandigheden van de tentoonstelling op het KLEBNIKOV CARNAVAL nauwelijks aan bod kwamen, was de ongelooflijk mooie ZAUMACHINE van tovenaar Marko Niemi. Dit werk, een animatie geheel gegenereerd door javascript, neemt brokken tekst uit mijn ‘Pad van de Wenende Nacht’ en […]

Lees verder →

Lettermanifest door Natalia


Natalia, een deelneemster uit Moskou aan het VIA werkkamp voor jongeren op De Bereklauw, leest het Lettermanifest van Het Pad van de Wenende Nacht, enkele dagen voor de start van het Carnaval. Natalia kent nauwelijks Nederlands en worstelt zich door mijn tekst zoals ik Chlebnikov zou voordragen, mocht ik het Cyrillische schrift al machtig zijn (tja, alles op z’n tijd…). LETTERMANIFEST A    ambieert het zijdelingse tijdruisen tijdens de dissolutie van […]

Lees verder →

Programma zaterdag 23/08


OPTREDENS op het KLEBNIKOV CARNAVAL op zaterdag 23/08/2008 Didi de Paris, Lucas Hüsgen, Han van der Vegt, dv, TOX!, Yerna Van Den Driessche, Brahmaanse Inlichtingendienst, Lexicon Valley, Grapes of Art 12u:  Het Pad Van De Wenende Nacht – VLAK 15 (dv) 14u:  Het Pad Van De Wenende Nacht – VLAK 16- 17 (dv) 15u – 15u30: email-opera wHen we was strange birds door de Brahmaanse Inlichtingen Dienst 16u15 -17u00: Lexicon […]

Lees verder →

Klaar voor Lyrisch Weekend!


Alles klaar voor het weekend! Na een behoorlijke portie tegenslag zijn we er toch in geslaagd alles in gereedheid te brengen voor het weekeinde. Morgen treden naast ‘vaste waarden’ Didi de Paris en uw dienaar ook Herlinda Vekemans en Alain Delmotte op. Peter Holvoet-Hanssen moet forfait geven wegens ziekte, maar we konden alsnog Elvis Peeters strikken voor een duozitje met Didi de Paris, morgen van 19u45 tot 20u30! Verder is […]

Lees verder →

uit de weg gij


Enige inspiratie bewoog zijn hand; hij wenkte naar de Heilige Maagd: ‘gij & zij, gij  zijt zusters, gij , daar heb ik nooit aan getwijfeld, ga maar samen daar’, zei hij , ‘ik ken geen plaats voor gij of gij onder het volk van deze wereld. waterbruid sterrebruid ga hand in hand & stroom zoals een rivier door de netten stroomt of weeg het web van de constellaties af als […]

Lees verder →

Grafische Vlakuitvoeringen


Minimale uitvoering van Vlak 5 van het Het Pad van de Wenende Nacht in Marie’s Water Colours op papier (A4 formaat) Nogmaals een voorbeeld van een uitvoering van de broncode van een Vlak van het Pad. Mijn in hoge mate idiosyncratische leesmachine ( deze keer gebruikte ik mijn amateur-aquarel apparaat, een schilderkunstige vergroeing waar meestal nogal ‘vlakke’ afbeeldingen uitkomen) gaf het bovenstaande als output. U ziet dat het niet altijd […]

Lees verder →

De Klasse Hij


Hij opent stil het oog in trage golven waardoor je droge leven loopt. Hij duwt het raderwerk de olie in dat in je hoofd zat vast ineen. Hij glijdt je grotten door waar droef het water in het duister droop. Hij steekt je lichten aan waar elke lijn in schemering verdween. Hij brengt het ritme van de sterren in je starre lijf van grond. Hij zet het slijk in vorm […]

Lees verder →

De Klasse Zij


Zij murwt haar zinnen donker in je zwartste gaten. Zij smeedt je warmte aan het woeden van haar nacht. Zij klemt haar vlakken aan de rimpels als je lacht. Zij stoot je woorden af als koortsen op haar pracht. Zij schatert om de bonte schimmels van je nijd. Zij maalt je onmin snerend om tot dure spijt. Zij braakt de klaarte die als lust in u begon. Zij schittert waar […]

Lees verder →

Reva past haar nieuwe vleugeltjes


Vanaf morgen liggen de Neo-Kathedraalse Opera vier dagen stil, maar vandaag tussen het pakken door heb ik toch nog vlug Reva’s vleugels ingenaaid. De techniek om de vleugels te maken is iets met paardenogen & stukjes hout om de ijzerdraad op te spannen, & dan een fuga van Shostakovich om het aannaaien van het plastic doek ( een soort geweven polyester is het waaruit puinzakken gemaakt worden) te inspireren. Toen […]

Lees verder →

Vers laagje vel op de zure melk


(Verslag met Video & Foto’s met selectieve kleuring van onze grapëistische uitstap naar de Dialyse tentoonstelling in Gent) Leden van het collectief Grapes of Art testen de acoustiek van de Campo-Santo Kapel net voor de tentoonstellingsopening Dialyse is project IX van vzw Kunstnier met Lieven Cateau als curator. Het loopt van nog tot 15 juni in de Campo-Santo Kapel aan de Antwerpsesteenweg in Gent(-St-Amandsberg), vlak bij de Dampoort. Je kan […]

Lees verder →

Visioenen van reva (Vlak 18)


Bij het Vervellen van de Tijd there’s nothing, really nothing to turn off Bob Dylan- Visions of Johanna Het licht duikt in de tunnel. De mot zit in de schepping, haar vleugels duwen teer de wanden aan & om. Izeganz staat. Izeganz staat waar hij altijd staat & laat zich door een boom het zachte gelaat aftasten. Wind voert feilloos de takken, bladeren raken ter streling de wangen, de neus […]

Lees verder →

PWN revisie – Vlak 11


het-pad-van-de-wenende-nacht4punt4 (pdf bestand) Drie slierten van het Leed 1 Een trage sliert van deernis & verdriet die vak na vak dieper & dieper naar het diepe daalt waar niemand is & niets. Als je roert in het niets beweegt er niets, dan heb je dat toch al : in stilte schuur & neerwaarts wervel ik mij uit éénling in de vlinderslag van je verlangen & bij het gruis van de […]

Lees verder →

Update Het Pad van de Wenende Nacht


Het Pad van de Wenende Nacht, release 4.3 (pdf bestand) houtskoolschets van V.I. Tatlin voor de decors van de uitvoering van Zangezi in 1923, een jaar na het overlijden van Chlebnikov. Het Pad van de Wenende Nacht, inclusief de Chlebnikoffer, wordt nu met het oog op een eerste uitvoering tijdens het Klebnikov Festival in augustus geheel gereviseerd. We verwijzen kandidaat-uitvoerders graag naar deze en volgende releases van de broncode. Uw […]

Lees verder →

polyfoon of niet


Het Akkerlied Gij zijt een akker gij, de grond van lang vergeten tijden. Uw kluiten wenen vocht & klei om ’t hedendaagse lijden. Het onkruid schiet gewillig in uw verse keren op. Wormen vreten wormen dik van al dat landelijk verteren. & Al de schoonheid bloeit uw diepe lijnen op & Heel het leven zingt uw brekenspijnen mee Het land was kaal verteerd bijna & galmde hoog vol lege holte […]

Lees verder →

Vlak 18 (met een revawerf video)


op http://www.vilt.net/nkdee/reva.jsp IZEGANZ: palizari parizali schtoekami schtoekim zaripali zalipari toetsjeri toetsjim iverni viviverni_iverni toekim mikoela makoeli miloeka makim Toeterend klimmen de doodsboten op de toeterende stromen & de stromen stremmen de stromen & de lijven staan stil & de monden waaien open & droog & de kelen verkurken & de longen klappen in een wiel tuimelt los van de rijzende straten blik kermt tot kubieke schroot in de uitslaande brand […]

Lees verder →

Lucifers van het lot


Vlak 17 [duet van izeganz & reva] In deze stad van palen, blokken, adders & cymbalen duwt je stem de droeve schoonheid uit de luchten, breekt je lichaam de verte in de volgepropte straten aan. Onze hond verdraagt het niet & blaft om stilte. & Ik, uw licht ontzegt mij elk verspreken, uw stralen doet mij in uw klaarte openbreken. Ik draai het deksel op dit kolken liever niet meer […]

Lees verder →

het regent weer klachten


Petite histoire d’eau Wij dansten tot wij regen waren & vielen dan je haren & je armen op. We gleden langs je heupen & we daalden diep tot in je wisselstand. Verrukking. Niets waren wij, jij nam ons midden in. Honderden akkoorden trokken groen voorbij & purper dan & lossen rozig op in mij. Een minnaar brak de ijlste liefdeskreet in brokken uit je keel. Ik sprong vooruit & legde […]

Lees verder →

uitklapbare aanhangwagen


Lied van ´t mobiel Gesticht de zon zakt weg, het plein loopt leeg & als een aapken staat ge in uw bange mensenlijf naar de plakkelucht te tieren & te kijven voor de wielen van ´t mobiel gesticht de zang zinkt van uw schoenen af de ketting klettert uit uw vleugelslag uw mond trekt zure tongen uit het masker van uw kinderlijken nijd maar dan komt reva uit de donderkoppen […]

Lees verder →

Vlak 16 (vallende ziekte)


“Gedichten moet je schrijven volgens de theorieën van Darwin” Velimir Chlebnikov, notitie uit 1922 [ met een selectie uit de talloze gezangen der institutoir-afvalligen te beitelen door de platgedesignde & afgezogen vingertjes van de steedse gezangenbeitelaars in de betonplaveien op het Pad van de Wenende Nacht Na een tijdje merken de vingertjes dat het écht niet lukt want de plaveien breken bij de minste bebeiteling. Iemand had kennelijk de kauwgom […]

Lees verder →

bijna-af-tafel


Oneigenlijk Gebruik van het Wiel Rustieke uitvoering van Vlak 15 van Het Pad van de Wenende Nacht in tafel, glas, barbiepop, karton en zwarte verf. nu nog wat glasscherven sprokkelen, die moeten nog onderaan arme Ken z’n vastgevezen voeten…

Lees verder →

Ken rust


Dochter Charlotte heeft Ken’s prachtige blindeerzak gemaakt, plus nog wat fabuleuze foto’s (zie op PK-LP). Deze twee zijn maar lepe pixeltrukjes van paps. U krijgt hier wel bijkomende info over de materialenlijst: pyramidaal verpakkingsmateriaal van gerecycleerd karton, zwart geverfd glazen kaderplaatjes, door ons moeder gered van de glascontainer houten inschuifkader voor de glazen platen, zwart geverfd

Lees verder →

oneigenlijk gebruik van het wiel


Het Pad van de Wenende Nacht – vlak 15 [mystieke tafelrede van Willie de Wael gehouden op de koffietafel bij de nde begrafenisplechtigheid voor zanger Izeganz] Stof & stasis van het verbeelde wiel een trits overwegingen om met het oog op de uiteindelijke vereenzelviging met het kosmische Zelf alvast uw Albasten Ego te zandstralen Schets (draaizang) voor een beeld op een zwart tafelblad door glasscherven omgeven waarin de weerspiegelingen van […]

Lees verder →

Alternatieve downloads


Vlak 13 van het Pad van de Wenende Nacht in een alternatieve encodering , zie verder in  Kosmose #3, http://www.kosmose.be. De download van de gallerie-versie bleek voor sommigen niet altijd te werken, vandaar. Op mijn Daily Motion account heb ik ook een makkelijk op blogs te embedden versie geplaatst, zie http://www.dailymotion.com/video/x5b74f_vlak-13-van-het-pad-van-de-wenende_creation In het Kathedraalbestand staat nu ook een vertaling van de tekst door Helen White (bedankt Helen!): http://www.vilt.net/nkdee/data/downloads/chlebnikov/vlak_13_web.html

Lees verder →

kosmose#3 online


Kosmose, het open Podium voor audiovisuele en tekstuele artiesten van Charlotte Peys, heeft het derde nummer online. Een goed gestoffeerd themanummer is het geworden rond ‘vagebond(en)’ met daarin ook een bijdrage van Grapes of Art en these vagabond shoes : de flash-video van Vlak 13 van Het Pad van de Wenende Nacht. Mocht u het gemist hebben op de tentoonstelling vam *zaoem in Gent kan u dus nu daar terecht […]

Lees verder →

Liedje van later


(te pasten op een doosje saroma-pudding, bv.) Later, als je mijn vergeten bent vergeten & je mijn zwijgen uit je stille heden als een kriebelkever uit je grijze haren in de leegte onder af & dood wil slaan,- Later, als je in de openslaande gaten krijgt hoe ik mijzelf in nietigheid & stof ontviel & in je hand je hand als hand kwam leggen die het ware kloppen voelde telkens […]

Lees verder →

Onthullingen, maskeringen & de esthetiek van de beperking


Het Khlebnikov Carnaval (KC/CC/KK/CK) is gepland voor augustus 2008. Wat het precies gaat inhouden is op dit moment een open vraag. U weet er niks van, maar er is niemand die er meer van weet dan u. Dit soort openheid, de dreiging van het onbekende, is iets waar niemand tegenwoordig nog mee om kan. Waarschijnlijk dromen we ervan, zoals kindjes dromen van het onbegrijpelijke. Het KC is daarom nu al […]

Lees verder →

apocrief izeganz gefezel


VLAK 14 [Zanger Izeganz & twee Ingezetenen van het Salon] Izeganz klopt zich het kunstroet van de loden jas. De handen zijn hem opgezwollen met de zweren van beteugeling. Hij stinkt: de hemel zelf zou haar blauw in roestig donker willen splijten om hem uit de weg te kunnen gaan, & uit zijn sliertige haren gutst een zure spray van schilferig bestipte dauw die dwars door elke hel kon branden. […]

Lees verder →