so[ro]res


zusters lieve zusters wees toch

 1. lieve zusters
 2. f* (sorry) mild voor ons

alles immers (ook dat wat blijkbaar levensvatbaar was) is weer
helemaal wég no f* (sorry) virus found in outgoing message –  checked by AVG Free Edition 7.5.430

zoals het mondje thuis glinstert, zo ook de opdrachtenlijst:

 • kinders … aborteren;
 • stoelpootjes … afzagen
 • letters … uitgommen

als een hangend handje dat als een hand van g*d (sorry) de triangel
in het orkest slaafs naar de partituur bedient:

Kajiet (kajiet)
(Kajiet) kajiet
Kajiet (kajiet)

(bombom) ting

Kajiet (kajiet)
(Kajiet) kajiet
Kajiet (kajiet)

(bombom) tang

 hoe erger de feiten hoe dieper
de oorzaak hoe dieper de
oorzaak hoe groter
de reden hoe groter
de reden hoe feller de
brand hoe feller de brand
hoe mooier de ogen hoe
mooier de ogen hoe
Mulder het zand.

mRobartesAcceptingaNoforanAnswer

“Michael Robartes accepting a no for an answer”
dv2017

aquarel Michael Robartes

dv 2017, ink & water colour on paper, A4 free shipping to Benelux countries

€25,00

Advertenties

met Isis de trein op


Bij het zich tijdelijk wegcijferende slingeren der intensiteiten
kwakt de hylomorfe fluim landschap mij het spiegelraam op.
In onderscheid ik ontwar het ingewikkeld zijn der lijnen:
beeld van het beeld dat ik u aanstamp, hic et nunc. De krullen.

Kent het geen vorm of mal waaruit winst sectorieel sijpelen kan, zo is
er geen hand die lippen dermate labiel in die wolk kan strepen. Jij.
Toch is zoekgeraakt onderweegs onze verstandhouding. Gelieve dus
deze brief te willen aanvaarden, de opdeling. Het middenrif mij

is bevroren, adem stokt & in stuikt het, maar hort niet mijn ros
dat in knieval zich de hoorn rooskneusde, krab niet pandorisch open bv.
het vat van die arabeske, de martelaarsdood verheerlijkende larie:
U is U al – O gij op driften & zeebaren gewonnen landscylla – het

hoogst besmettelijke oker aards uitgestald & gebonden is U
in uw al te bonte wrong, & ’t lokkend afzakken der schouderstof
is ons een bruistablet in onze navels, maar dat uitslaan der spirituele
winden niet, gatwalmend uit het kader dier zwarte vestomslag, niet

die knettergeile hamzuchtige tupperwaren tantes, niet dat zich radeloos
opfikken in g*d, verdomme. Asjeblief è. Het fragmentarische is tijdig weg
zo het bij zichzelf in gebreke blijft, het schattige teveel ook helaas
dat mij eigen is, en de zin die van pinguïns schuifelend op het ijs is,

maar van pinguïns niettemin. De te korte pootjes koud gehouden. Daar
dan te klapwieken de zon staat met verstrekkende vleugels. Icarus ik.

2006-2017, uit “HEMELNETLYRIEK – Lyrische teksten van vilt.skynetblogs.be 2004-2007” P.O.D.-boekje in voorbereiding

 

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

(gelieve taal- of spelfouten of andere stoorsels te melden als reactie hier, dank!)

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek

isisisisiswel

aquarel ” is Isis Isis wel?”

dv 2007, ink & water color on paper A5 free shipping to Beneluk countries

€25,00

ode aan helena


 

heur slibber-gladde strengen haar
de oogopslag in / de inval op het oog
uit, de wilde blik wild

op het bordeel van de hoop;
op de stoeprand van de beleving;
in het met kunst bemetselde portaal der banale tastbaarheden;

de rode gloed van haar welwillende lichaam

 • de amstel in;
 • de seine in;
 • de [mijnRivier] in;

op de kleffe deurmat van de dood;
in de ros-fluwelen gaanderijen van het niet;

 • met het rozige jurkje aan;
 • met de huid in de split waarin de blik verzuipt;
 • met de tere hals glanzende in de schittering van het ontblote metaal;
 • bij het vastrijden van de verzen in de verstarde fonemen;

zij,  retroactieve besmetting in het poly-isotopisch dynamisch-allegorisch semantisch veld van onze datastromen:

 o input Helena, o
out.print (Helena), unparsed & leunend

tegen een stapeltje gesubsidieerde Zwerm,
30% afgeprijsd al, o mond
die zich aan monden in mijn
mond mondeling viraal
verslindt en slinkt en slikt

en verder slinkt
en in het eigen verdwijnen
glipt tot ze
mij lipt, louter

ik();

2006-2017, uit “HEMELNETLYRIEK – Lyrische teksten van vilt.skynetblogs.be 2004-2007” P.O.D.-boekje in voorbereiding

helena
“helena” – dv2006, photoshopmontage

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

(gelieve taal- of spelfouten of andere stoorsels te melden als reactie hier, dank!)

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek

de koorzangen ik


Het werkpaard recht de rug het werkpaard spreekt:
“ Gunt mij het recht, het slecht, het oud, het all-gemeen,
het onbemorst gebruijck van wat ghij hebt gesproken”

De stal knort & draait zich om in haar stal
morst wat mest op het stro & de hoop
druppelt een fijn straaltje geel in het gele
spaarlampenlicht.

Het licht loopt uit, het herfst alom & het
baalt om het beest dat staande
door talloze teken bebeten
zelfvoldaan toch dreigt
om te vallen, zelfs en kaatst

zich langs teil en plas de donkerbruine
ogen in van de bevallige
roskamster, het gouden
meisje Chicklitzdochter:

heur gedachten trillen hoekig in wat rag
heur lijfjeslijn staat haarfijn afgetekend
in de wijds gapende dakramen velux
met daarin ook de
maansverschuivingen dell
boven de
slome rivieren ikea …

O, wat een ongein, o wat een vre-
se-lij-ke janboel.

Want ja hoor
dra gaat het Koor
af

(zo:):

2006-2017, uit “HEMELNETLYRIEK – Lyrische teksten van vilt.skynetblogs.be 2004-2007” P.O.D.-boekje in voorbereiding

portia
‘eye of Portia Hume’ – NKdeE CR&D archive 2006

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

(gelieve taal- of spelfouten of andere stoorsels te melden als reactie hier, dank!)

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek!

het snotjoch g*d


wij uw steden ingelokt ja wij die wij zijn:
de spotziekte met haar vrieskou grijnst ons aan,
de pneumatische hechting niet onze handen
aan het asfalt wijl de oorlappen op de lellen

opwippen en de order gedwongen flatlandinlijving
de blauwe armpjes in een stalen vat brak water steekt;
wij zijn die wij zijn: de mouw die ons klef omvouwt
wijl de in troostmist rijzende zakzon de laatste

boomgezangen leegvreet, wijl een stijgzwerm
lichtlentielen nog vrij is, zo mei is, zo gorterblij
ontketent ons kermen het ronduit betekenisloze

als een zich een sperlip lachende kweekpatrijs
o mens zo speekselt g*d nog kom toch hier
dan kus *k  je een lusje liefde op je tong.

 

anascan
the anascan” – NKdeE CR&D diagram, dv 2006

2006-2017, uit “HEMELNETLYRIEK – Lyrische teksten van vilt.skynetblogs.be 2004-2007” P.O.D.-boekje in voorbereiding

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

(gelieve taal- of spelfouten of andere stoorsels te melden als reactie hier, dank!)

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek!

radicaal


Passie is een enkelinge, ze strompelt
als vergeet-mij-nietje uit de keuken,
verspreidt het woord vanuit de Naad & is
het eens met het vuil onder de tegels, zwiert

de N van haar set bij een bos uit de kleren,
sleutelt aan rozen, weet dat het een roos is, roos
is, roos op, roos af, die roos, vezel per vezel, 1
bloemblad per bloedbad, 1 rampspoed per stengel

of ze slaapt of ze verzint zich bij elke zap
een beter einde of weigert zuurzoet het amen
tot in de oneindigheid, omarmt peripathetisch

de knieën van de Dondergod, ombeeft & ombibbert
met uitwaaierende haren, met haar snikkende lak-
stemmetje O al die dagen, Heer, dat ik neigde naar U.

 

2006-2017, uit “HEMELNETLYRIEK – Lyrische teksten van vilt.skynetblogs.be 2004-2007” P.O.D.-boekje in voorbereiding

aanbedenI
“aanbeden i” – dv 2006 – ink & water color on paper, A6

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

(gelieve taal- of spelfouten of andere stoorsels te melden als reactie hier, dank!)

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek!

Zijn en Pijn


I

Als je met jouw teen, jouw grote
Teen, tegen een uitstekend Randje
van de Badkamertegels in de Bad-

Kamer stoot, waar

Zich het vollopende
Bad bevindt, dan is er,

mijn Liefste, geen
hoger- of achterliggende
Tegel achter of vóór

die Tegel waartegen jij je de Teen
stootte & evenmin kan er ooit nog Ergens

een Teen de jouwe genoemd worden die zich
aan het stoten nog onttrekken kan.

 

500happiness_011


 

II

De Teen is met de Tegel

Tegelijk

het Zijn van uw Stoten,
het gestoten Zijn.
& als Zijnde het Stoten.

De Illusie evenwel van zelfs
dit louter immanent gedachte Zijn
Stort in bij de pijn van het Stoten

zelf. Waar er eerst
nog Teen, Tegel en daarin op distincte
Wijze van een verglijdende Situatie sprake
kon zijn ( ‘Status’),

is er nu enkel nog het

Nu

Van de pijn

(“Wat ben je aan het doen, Dirk?”).

 

500happiness_009


 

III

In het Zijn hebben we dus
niets anders
dan de Pijn. Er is

Daar hoegenaamd geen Plaats
voor het leggen van een Knoop

in een zakdoek en de Talige Vloek
is als Pleister

meer Ont-echting dan Hechting
en komt sowieso veel te lang
na de Pijn en doet daarom
te kort aan de

Pijn.

500happiness_008


 

 

IV

Gelukkig maar,
godverdomme.

 

500happiness_005

 

2006-2017, uit “HEMELNETLYRIEK – Lyrische teksten van vilt.skynetblogs.be 2004-2007” P.O.D.-boekje in voorbereiding

De tekeningen komen uit een collectie tekeningen bij ‘Islandverse’ een bundel gedichten van Audacia Dangereyes die opgebouwd zijn uit flarden opgevangen conversaties (2007)

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

(gelieve taal- of spelfouten of andere stoorsels te melden als reactie hier, dank!)

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek!