ViLT

Neue Kathedrale des erotischen Elends, nl weblog (v.2)

Ruis

het gedicht


het gedicht is een erectiel tekstweefsel. de vrije lyriek maakt er in deze toestand node gebruik van, maar van harte is het niet. je kan een vrije lyricus herkennen aan de korte maar diepe zucht die zij voorafgaand aan het meestal afgedwongen voorlezen van een gedicht ten gehore brengt. de meeste gedichtenlezers (of luisteraars) zijn vooralsnog mens, dus kortzichtig egocentrisch en grenzeloos hebzuchtig. populaire gedichten presenteren zich dan ook vaak […]

Lees verder →

gezellig onderonsje


gloed voor guido o rouwgezel, gij loeit de schaduw van de aaiersbloem, de lila miabillen, & het tussendoorse van het prangen onzer loodplooien (ooien) (oin) (o) hoogacht het leegpletsen in de klaproep der handen (nden) (nd) (e) & uit de nijdnaad van het scheurschip, onder de glijzangen zijner zinkgrijpers, het behangsel week na weekend afvallende krasvlees (asvlees) (avls) (a) o, ’t zal bruisend in het witsel ruisen der oogdervingen (vingen) […]

Lees verder →

het niets is een uitvinding


8 mei 2005. Mei is mijn Maya. Nederland ontwaakt uit haar consumentenroes. Lode schrijft: Ongeluk voor twee personen Bespottelijk, ook hier, is het opgeven van bloed ter verduidelijking, de donatie clarificeerplasma, het wat glijdt er nu weer in het duidingsveld, het wie vaart er daar mijn aderlating aan, het hoe heks ik het hier uit. Kom, kortom, de bel gaat, schuif aan, treedt binnen, bestel ons een ongeluk voor twee […]

Lees verder →

dag van de week


“de dag van de week is … MAANDAG!!!!!!” de verkiezing van de dag van de week kwam tot stand dankzij de geheel onbaatzuchtige steun van de Vintrobank, uw Huis van Schaamteloos Geschonden Vertrouwen! Elke dag een nieuwe dag van de week steunen, je moet het verdienen, elke dag! moi non plus   “Scoonre wijf was noyt gheboren (het standbeeld van de Kathedraal, zich hullende in neo-kathedraalse taciturniteit)” dv 2017, ink […]

Lees verder →

de gave van het onmogelijke


[ waar is dat voorwoord henen] de opeenstapeling van de vernomen trivialiteiten leidt tot zinsverbijstering mocht er iemand nog aan twijfelen: artaud had gelijk. ge zoudt er zot van worden. het gegevene is een gave, dwz. voor anderen is het een gave (“zij heeft een gave”). een lyricus heeft niets. voor de lyricus is de gave een opgave. de opgave is de lyrische opgave (die voor de anderen niet geldt, […]

Lees verder →

voorwoord bij de gave van het onmogelijke


// ach, bel maar: den auteur is hedennacht in Derrida hervallen in een voorwoord zegt men wat er niet toe doet men spreekt zich tegen, nu het nog kan bv. laat ons leren tellen 0 – de uiteindelijke opbrengst der analogieën is de onveranderlijkheid, het niets waarop men tellen kan 1 – het onveranderlijke is nul, de identiteit is één, namelijk dat wat niet veranderde 1 –  één is wat […]

Lees verder →

n-kamer


“n-embodiment in an RGB-room with slightly shifting perspective” dv 2017, ink & water color on paper, 12,5 x 18 cm met dank aan een geweldige Nele! Zie http://nele.nu handleiding voor het maken van een n-kamer (manifold) maak een canvas – canvas :: een 3d representatie van kleur-space (rgb) :: ‘irreële” omgeving met logische verankering in realiteit (RGB-space is een valabele voorstelling van ‘reëel’ kleurspectrum voeg virtuele belichting toe – plaatsing […]

Lees verder →

NKdeE Instructie Tablet 001


T 001, zijdelings genomen // NkdeE Instructietabletten worden gebruikt in de Kristineacademie ter instructie van de Novicen in de Kathedraalse Leer. Het zijn plaatjes in triplex waar langs beide zijden kunstig ingekleurde Leesnotities van de Kathedraalauteur zijn gekleefd. Voor de duurzaamheid (die Novicen toch) worden de tabletten minstens driemaal gevernist met bootvernis. De Kristineacademie is een Participatief Educatief Proces  (PEP) in de Kathedraal, thans, zoals van bij haar opening, gesloten. […]

Lees verder →

NKdeE Ekphrasis – introductie Yuko Otomo


over Ekphrasis in de NKdeE // gereserveerde woorden in de NKdeE programmataal staan in italic en beginnen met een hoofdletter – een verklarend Lexicon van deze woorden is in voorbereiding Je merkt er (nog) nauwelijks wat van, maar de Neue Kathedrale des erotischen Elends heeft dit Werkjaar (’16-’17) een Zijbeuk lopen rond ekphrasis. Ekphrasis is, volgens Wikipedia, een kunstige beschrijving van een voorwerp, meestal van een kunstvoorwerp en in het bijzonder […]

Lees verder →

gil: het


// voorontwerp van een GIL (Generatief Interactief Literatuurprogramma) Lees aandachtig volgende opgave°: HET wat is het? kom & breng het in de omgang ( het mengen het in verandering brengen het vertroebelen) de dode letter met de dood besmeuren het levende woord met het lijf belichamen de zin uitbraken als schreeuw van een gevangene* het eten – er in roeren – paplepel het drinken – het schudden – hanenstaart het […]

Lees verder →

malecosteus indicus (de vale)


bij ‘Hallelujah Junction’ van John Adams dagelijks echter & met wredere ijspegels helder de vogelende walgmuziek & vaal is de vale de boven de wanhoopsvelden als wanhoop uitgestreken wanhoop bij het zachte neerzijgen van warmte  bij strijkende strijkers oplinters stijf geknield, huldigende de afgeknalde soldaatkinderen (schoon is het bloedloze vel van den oorlog, plukhaartjespluis in de wind) in mist, in pracht, in driest gezang & strak de omarmende armen omarmen […]

Lees verder →

maskerman (fiche)


[zonder titel – Werkblad] dv2016, ink on paper, A4 f (ekphrasis) ” De vinculis in genere, the lid nailed shut, the sarcophagus of light” Peter Lamborn Wilson, Abecedarium, Xexoxial ed. 2010, p.23 BAF VAV –, zie de op het land genagelde aarding i-k afglijdend in de trage neergang a-b naar het eternele vlak van het niet- iets, de taohemel e-f. elk ogenblik (de letter is hol, vol verdwenen klank, een […]

Lees verder →

samen zijn


samen zijn ekphrasis  van  Space Time door Karl Heinz Jeron   … 1. de universele tijd is een gemiddelde van verzamelde data van honderden atoomklokken elke klok heeft een eindige precisie elke klok heeft een klokafwijking elke klok die op een gegeven tijdstip de universele tijd aangeeft, wijkt na verloop van tijd af van de universele tijd een atoomklok heeft een lichtsignaal op een afstand van 1 kilometer is na […]

Lees verder →

la fouf de mer fait du bruit / moment (24)


“la fouf de mer fait du bruit” cdbv 2015, body print, bister & pastel A2   het onvoltooide heden heeft bijna een punt bereikt elk  woord gaat weg, de straat is opgebroken, zang waarin ik zwevende hang. de wereld barst van zelfgenoegzaamheid. een cluster klanken wil nog iets beduiden. in de winter bloeit de winter open tot een naakte roos de koude brengt de koude tot onszelf witte haat in […]

Lees verder →

33 romantitels ( € 0.20/st)

Rich Burroughs

ik & het einde waar ik eindig het eindigende ik ik eindig ik beëindig ik eindig ik toen ik eindigde, ik ik, finaal einde, zon, ik ik, ik in het einde is ik eindelijk ik ik, eindelijk waar het einde is, ben ik in het einde is het ik dat ik ben ik, eindelijk ik eind-ik dikkertje dikkertje eind ik-einde einde. het deinende het einde van ik ik dapper is […]

Lees verder →

Asemic Endgame illus. Գ


“Asemic Endgame IllustrationԳ “ dv 2013, ink, acrylics, bister on paper and cloth on wood, 50×42 cm “Asemic Endgame ” is a new procedural research into Asemic Writing as writing Under Siege, attempting to establish links with  Negarestani’s “poromechanics” and the non-philosophy of François Laruelle. There’s absolutely no meaning here. EYES what we see is dead already, darkness surrounding darkness, what we see is dying, death surrounding the progression of […]

Lees verder →

Asemic Endgame page Ћ


“Asemic Endgame page Ћ” dv 2013, ink on paper, A4 “Asemic Endgame ” is a new procedural research into Asemic Writing as writing Under Siege, attempting to establish links with  Negarestani’s “poromechanics” and the non-philosophy of François Laruelle. There’s absolutely no meaning here.

Lees verder →

eerste leesboekje


ap apa aa a aa aa apa pa a aap. apen epen nepe neep pana panae paan pene peen pena ne pa een aap. enee eena eeno een opnametent? een te een ma ennet een nee een tonnenmaat? manee mapa een aap met een noot. ovenwanten io? antoniemen wo? een noot van wim. a tomatenpoeder! nenee eet de noot maar op. materiaal vat terminaal &  valeriaan m maar val niet […]

Lees verder →

reizigers in de anti-tijd (i)


Ik dacht dat het beter was de nacht in twee wachtbeurten te verdelen, opdat de nachtrust niet te veel versnipperd zou worden. Ik luisterde opnieuw naar de speaker die vervolgde … ook de opmars van een onoverzichtelijk muizenleger, dat in één dicht tegen mekaar aangedrukte massa over een oppervlakte van 400 vierkante kilometer naar onze stad oprukt, wordt gestuit met vlammenwerpers door onze vuurtroepen en speciaal uitgeruste helicopters. In de […]

Lees verder →

het tankschip (e)


Elle avait de tout petite nichons. Er begon mij stilaan eenig licht op te gaan, maar nog zeer onbestemd, als de eerste schemering van den dageraad. Eens bracht Oscar, den oude kellner, hem spontaan een vijffrankstuk terug dat hij hem te kort had weergegeven, maar mijn buurman weerde hem af door te wuiven met zijn aristocratische hand als verjoeg hij een bromvlieg. En Jacky parkeerde voor het terras van het […]

Lees verder →

refreshen is ook kut (ford zegt foert)


De E3 is nutteloos geworden voor investeerders en media De waarde van wat nutteloos is geworden Email gewoon nutteloos geworden Waarom krijgen inktcartridges verbrand (en nutteloos geworden) in cursuskosten, examengelden, nutteloos geworden studieboeken; Als je wifi een DoS aanval heeft gekregen, zijn dan zaken zoals WPA en WEP nutteloos geworden? Men kan immers een ander onveilig accesspoint opzetten De Orde was nu een in veler ogen nutteloos maar lucratief instituut […]

Lees verder →

IC 2011 – level 1 – zoom +5


[IC is een spel op basis van mijn cyclus ‘indringende cirkelzagen’  – een ‘cirkelzaag’ of level in het spel is een  sonnet waarvan men (minimaal) het eerste kwatrijn  dient te herhalen ter indicatie dat de tekst normaliter eindeloos doorloopt in een lus – er zijn 14 levels  –  de sonnetten kunnen door de speler ter verhoging van de fun worden open geplooid tot grotere tekstruimtes, een beetje zoals inzoomen op […]

Lees verder →

proto-e


“proto-e” dv 2010, water color and ink on paper, A5 40 € – mail dirk_at_vilt.net e, eu eh, eh èh èh èh èh – èh ÈH e, eu eh, eh, èh èh èh èh – èh ÈH e, eu èh, eu, EU EU_______ÈH EUH______EU e, eu eh, eh èh èh èh èh – èh ÈH ———————-ee

Lees verder →

RKA 09/02/2010


Grapeïstische geluids- en muziekmashes van Arnoud Camerlinckxs doorschoten met live meertalige voordracht , Spoken Word, performance, muziek van Johan De Velder, Dirk Vekemans, Geert Huybens en diverse gasten. Plus Wat Er Verder Zoal Gaande Was In De Studio. Vrije Lyriek à l’improviste in de ether gegooid, bruisend, stotterend, barstend, haperend, groeiend, intens, ontroerend, explosief, enfin, soit: u hoort het wel. Elke dinsdagnacht van 24u00 tot 1u00 te beluisteren via Radio […]

Lees verder →

Radio Klebnikov Archief


Grapeïstische geluids- en muziekmashes van Arnoud Camerlinckxs doorschoten met live meertalige voordracht , Spoken Word, performance, muziek van Johan De Velder, Dirk Vekemans, Geert Huybens en diverse gasten. Plus Wat Er Verder Zoal Gaande Was In De Studio. Vrije Lyriek à l’improviste in de ether gegooid, bruisend, stotterend, barstend, haperend, groeiend, intens, ontroerend, explosief, enfin, soit: u hoort het wel. Elke dinsdagnacht van 24u00 tot 1u00 te beluisteren via Radio […]

Lees verder →

halihalo


Petit Traité  Laid et Glauque sur le Temps où l’Ombre devient Proie et l’Homme les Déchets des Choses wij, wij wachten: straks gaat Het gebeuren. wij, wij jagen: het bloed van het hert klotst in onze kommen. wij, wij schoffelen: het brood op de tafel, het bloed van de koe in een pens op ons bord. de Heer zij gepreze. wij, wij bidden: de heer zij gepreze (wie doet er […]

Lees verder →