binnen handbereik


binnenHandbereik
dv 2007-2017 – NKdeE CR&D fiche ” binnen handbereik” – A4

de wereld heeft vier vingers (een duim is geen vinger, een duim is een duim).
de wereld heeft vier vingers en twee kanten.

als ge u een wereld kunt voorstellen met meer of minder vingers en met meer of minder kanten, dan moogt ge gaan aanschuiven bij google of in china of eender waar: de wereld zal aan uw voeten liggen want gij kunt het AGI-probleem oplossen.

waarom is een duim geen vinger? begin daar al mee, dat is nog een beetje te doen…

upsized


weekPlus
dv 2017 – “NKdeE CR&D fiche ‘Perculatie'” -Pastel op papier 95×70 cm

De verzwakking van de post-mortem mens, veroordeeld tot onzichtbaarheid in het eeuwige Nu – de nivellering van de individualiteiten in de geradicaliseerde horizon: ‘er is niets te zien, niets te verwachten’ wordt ‘in het Er is het Niets te zien’. De reïficatie en de kwantificatie wordt radicaal doorgetrokken, in de GeldRuimte is elke kwaliteit een commoditeit, een betaalbaarheid, een Schuld.

Iedereen is Schuldig.

Het individu wordt van het Niets onttrokken, gesubstraheerd: U bent Niets en kan zich enkel door uw betaalkracht (uw schuld dus want alles wat u verdiend dient te worden geconsumeerd in het Nu) een geheugenplaats veroorloven, u wordt bewaard in de Bestanden. Alles wat u doet is er op gericht uw geheugenplaats te behouden, desgevallend uit te breiden. U realiseert daarmede uw eigen Niets, een aflaat van het eeuwige Nu dat Niets is.

Zelf bent u Ondergronds. Al van bij uw geboorte zit u in het Verzet, in de Ondergrondse. Uw groei wordt gevoed door uw zwakte, het wak in het Nu. Door het wak van uw zwakte sijpelt het leven door tot uw Zelf.

In het Zelf is elke perceptie een perculatie door het wak, een druppeling van het Echte door de uiterst verfijnde filters van het Nu.  De filters vormen in wezen een uiterst efficiënte beschermlaag. Het eerste wat we zien is niet mama of papa maar een camera. Van bij de vroegste ontwikkeling van geavanceerde cognitie wordt er een beeldenplug in uw brein geslagen. Daardoor wordt massaal de stroom van Onmenselijkheden gepompt: video, audio, de verschrikkingen te lezen op de gelaten van uw Ouderen.  Zo werd u geformatteerd voor ontvangst van de Bestanden.

De perculatie is noodzakelijk voor het in stand houden van het individu in een exploiteerbare staat. De filtrageprocessen dienen nog geoptimaliseerd te worden door de processen van condensatie, vervreemding, representatie en revisie: de cultuurindustrie, de sociale netwerken, de media en de markteconomie.

De vraag hoe lang de Homo Post-Mortem nog in stand gehouden dient te worden hangt momenteel nog van te veel factoren af om rationeel benaderd te worden, maar de Overbodigheid in het Mogelijke is al enkele decennia een feit.

In het kader van de Afvalpreventie is het raadzaam om nu reeds met de Opruiming van de mannelijke exemplaren te beginnen. Dit kan, gezien de recente successen met de uitrol van het Euthanasieprogramma,  geruisloos via de geijkte sensibiliseringscampagnes bouwend op het nog steeds immens populaire humanisme. Een mannelijk bestaan is obsoleet, niet meer menswaardig.

Elk individu heeft aanspraak op haar vrouwelijkheid via het geboorterecht. Het Eindspel van de mensheid, het Laatste Woord,  hoort toe aan de Femina Post-Mortem. Het Laatste Woord is uiteraard het Verdict van de Mens, de Uitspraak van de Naam van God.

 

week2008
dv 2008 – ‘intuitieve init van de klasse “PERCULATIE”‘ – potlood op papier, A5

zwalkontwerp


zwalk
dv 2017 – ontwerpblad ‘zwalk’

In de gignologische antropologie (de NKdeE Mensleer) is, vanuit de laat-twintigste-eeuwse 3d animatie, de studie van de humane walk cycle in functie van de alfabetisering der bewegingen tot ware bloei gekomen.

Hier de genese van de ‘zwalk’ een letter geprononceerd als iets tussen een gutturale plof, een keel-l en een gutturale a in (let op voor braakneigingen bij de uitspraak).

De zwalk doet zich voor bij bv. shoppende jonge moeders die gehuld in modieuze tenue door de winkelstraten struinen maar daarbij gehinderd door de in zwaarte sterk toegenomen handbagage zich miscalculeren in het zetten van de volgende stap,  evenwichtsverstoring ondervinden en vervolgens door overcompensatie het nog naar voren neigende been kruiselings over het steunbeen zwaaien hetgeen tot een plotse en algehele obstructie in de pas kan leiden (‘mijn benen in de knoop, begot’). De stap wordt dan alsnog hervat, en daarbij zal men zien, is het subject veelal uitstotende een zwalk-klank die indicatief is voor de geleverde krachtsinspanning.

klik op het pijltje om een audio-opname van een ‘zwalk’-klank te beluisteren

De zwalk (en het bijhorende zwalk-waarschuwingsteken ‘let op voor zwalkende moeders’) is in onbruik geraakt door het wegkwijnen van de winkelwandelstraten o.i.v. het VR-shoppen gelanceerd door Amazon vanaf 2019. U kan het ontwerpblad ‘zwalk’ hieronder bestellen als Hoogwaardig Creatief Afval (het unieke blad is inclusief een mechanisch vouwmodel dat u kan uitknippen!)

ontwerpblad ‘zwalk’

dv 2017, water color & ink on paper A4

€30,00

zwalkschets
voorbereidende schets voor het bladontwerp van het ontwerpblad ‘zwalk’

stress


Onbekenden en contacten
Een onbekende is iemand die niet voorkomt
in uw lijst met contacten. U kunt een contact
of onbekende toevoegen of blokkeren, zodat
deze uw status niet kunnen zien en u geen
berichten kunnen sturen.

Als u geen actie onderneemt, verdwijnt de
onbekende wanneer u zich afmeldt.

o neen o neen niet weer betekenis
niet dit kolken der zinnen
niet dat lichaam dat ondubbelzinnig wil voelen
niet het zure druppeltjes druppelen in de huig
dit kokhalzen ‘ik’,  die hete krampen ‘wij’

 Een onbekende toevoegen of blokkeren

> Berichten > Mijn vrienden en selecteer de
onbekende> Meer> Als contact toev. of Gebr.
blokkeren.

het falen van de causaliteit was nu net glashelder
het absurde einde impliceerde onomwonden
de ramp geschiedenis, de onzin god, de waanzin jij

Gewaarschuwd worden wanneer een
contact online is.

Selecteer dat u gewaarschuwd wilt worden
wanneer een contact online is.

hier betaal ik niet voor

 

.

2006-2017, uit “HEMELNETLYRIEK – Lyrische teksten van vilt.skynetblogs.be 2004-2007” P.O.D.-boekje in voorbereiding

De serie ‘Gedicht van de dag’ geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie, een andere dv-tekst met dagelijks een ander dv-prentje.

(gelieve taal- of spelfouten of andere stoorsels te melden als reactie hier, dank!)

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek

BID

 

IBD

 

DIB

dv 2007-2008 (?) : Neo-Kathedraals onderzoek naar gedachtencycli in de Meditatieruimte bij Bruno e.a.. Het onderzoek ging uit van de holo-breintheorie van Pribram en voospelt metingen bij quasi-mystieke ervaringen geinduceerd door bv. het chanten van de namen van g*d in de kaballa van Abulafra.

De Tijdskam in tijdsneutrale projectie DIB is opmerkelijk omdat deze kamvorm naast de spiraal natuurlijk een der basisvormen is van de NKdeE.

Deze onderzoeksaantekeningen waren voorheen niet gepubliceerd en zijn niet te koop. Hun waarde in 2049 loopt in de duizenden bitcoins…

 

 

NKdeE methodologisch diagram


De NKdeE hanteert een verruimde subject/objectverhouding in haar conceptuele ruimte. Hierbij een diagrammatische voorstelling daarvan vanuit een subjectief perspectief. Een diagram is een model van de werking (‘mock up’) van een (filosofisch) programma werkzaam in het Deiktisch Oponthoud, een soort zandbak van het ‘echte’ binnen de Kathedraal. Alle termen (‘subject, ‘object’, ‘traject’ etc. ) zijn aanduidingen van functies in zulk een programma, m.a.w. het zijn geen ‘dingen’ die ‘bestaan’. De ontologie van de Kathedraal is de zin ‘Zijn is een hulpwerkwoord’.

NKdeEpistemologisch diagram

“All metaphysical theories which admit a disjunction between the component elements of individual experience on the one hand, and on the other hand the component elements of the external world, must inevitably run into difficulties over the truth and falsehood of propositions, and over the grounds for judgment. The former difficulty is metaphysical, the latter epistemological. But all difficulties as to first principles are only camouflaged metaphysical difficulties. Thus the epistemological difficulty is only solvable by an appeal to ontology”

(Whitehead, Process and Reality p. 189).

Het weze duidelijk dat de Kathedraal de kritiek van Whitehead op Descartes wil radicaliseren. Whitehead plaats god als ontologisch sluitstuk op een technologisch apparaat. De Kathedraal erkent geen Zijn als dusdanig, dus enkel de filosofische techniek blijft over, een techniek die meer en meer geactualiseerd, gerealiseerd wordt in de hedendaagse informatietechnologie die in de transitie zit naar een bewustzijnstechnologie. In die technologie is er geen nood aan het Zijn. Of er daar nog nood is aan iets humaans zoals wij het als humaan (h)erkennen valt nog te bezien, maar onze illusie van het Zijn is alleszins volstrekt overbodig.
Bij de aanmaak van een alternatief bewustzijn is het ontbreken van die zijnsnoodzaak een deel van wat er onder ‘anders’ valt. In het Nederlands spreken we in deze context beter van ‘bewustheid’.

ruinerot


ruinerot

Aquarel “ruïnerot”

dv 2017, ink & watercolor on 300gr paper, A4 size Free shipping to BENELUX, other countries please inform dirkvekemans_at_yahoo.com

€75,00

“ruïnerot” is het derde aquarel in het NKdeE CR&D Walg & Rot (“Disgust & Decay” ) onderzoek, met weerom extra aandacht voor de ‘foregrounding’ waarbij het fetish-object of de actie-uitlokkende afbeelding voorzien wordt van een soortgelijke achtergrond van suggestief ‘rot’. Hier is het extraatje dat de gesuggereerde ruïne omgeving alludeert op het Romantieke rot en de verheerlijking van de vergane glorie (Sieg!)

zie ook

Eén van de interessante vragen daarbij vind ik of je in de mimetische afbeelding ook kunt spreken van een temporele inkleuring van veraf-dichtbij of voorgrond-achtergrond.
Ik zal er Auerbach op moeten nalezen.

Om evident gezaag te vermijden zal het volgende werkstuk wel een mannelijk naakt op de voorgrond hebben (en daarna een varken ocharme voor ‘mensenvriend’ Theo Francken ofzo, enfin u get ze picture…). ’t Is dat het voor iedereen ewa moet marcheren è…