ViLT

Neue Kathedrale des erotischen Elends, nl weblog (v.2)

Kathedraalse Leer

geef er een draai aan


Gisteren naar aanleiding van de uiterst beknopte explicatie van enkele Neo-Kathedraalse spreuken bij de dagelijkse wandeling toch effen stil blijven staan bij het woord ‘inventie’. Het woord ‘inventie’ ligt meestal zo goed als nieuw ergens in de buurt van de Stinkende Gedachtengracht bij de Offerweide. Ja, ik weet het: de foto van Geugle is nog van voor dat Natuurpunt hier haar Kamsalamanderpuntjes kwam zetten. Ik heb hier een geforward fotoke […]

Lees verder →

formulier PCAE 1.1


  Om de verkoop van Persoonlijk Creatief Afval van de NKdeE te regulariseren is mij in functie van Kathedraal-Auteur vanochtend opgedragen (“regelt da ne keer“) een formulier PCAE te ontwerpen waarvan u hier de versie 1.1 kan downloaden in pdf-formaat: PCA Echtheidscertificaat_versie_1_.pdf Zelf zie ik de noodzaak van die regularisatie niet goed in, Afval is Afval denk ik dan, maar blijkbaar ligt de verkoop van Afval in E-Kliniek Vlaanderen moeilijker […]

Lees verder →

Kathedraals Uitdeinend Tobben


“Er is geen oplossing. Het brengt geen zoden aan de dijk. Je kan er tegen zijn, maar wat is het alternatief? Er is geen beginnen aan. ’t Moet wel hè. Ik weet dat het niet zou mogen, maar ik moet toch (op mijn werk geraken/iets eten/voor mijn kinderen zorgen/…). Wat moet ge denken, hè? Die politici zijn maar zakkenvullers, je kan stemmen op eender wie, veranderen doet er toch niks… […]

Lees verder →

twee bedenkingen


1. Geen nieuws goed nieuws “Literatuur is nieuws dat nieuws blijft”, zo deelt ons mede de oude waarzegger Ezra Pound.  Een uitspraak die als Facebookstatus al meermaals bedolven werd onder de likes: zolang het onderwerp van Pound’s bruinigheid vermeden kan worden,  wordt er  massaal instemmend cognacbelgeklonken en dikke sigaargetrokken bij Vijveruitlatingen als deze. “Hoor, hoor”. Goed, maar hoe speelt de literatuur dat klaar, zo’n evidente tegenspraak? Pound lost het op […]

Lees verder →

gignogram ‘verwelken’


‘gignogram verwelken‘ dv 2017, ink & water color on paper A5 gignomenologische noten het eigenlijke verwelkingstraject begint vanaf de doodsvernauwing die in feite een ultieme bloeiopstoot is de leefweerstand of doodsaversie en de simultane verwelkingsescalatie zorgt voor een onhoudbare trajectspanning die dan ook tot trajectdesintegratie (overwerpontbinding) leidt: er ontstaan divergerende trajecten die enkel middels  objectontbinding kunnen worden opgelost in de uitwaai van het rot (bovenaan het gignogram) kunnen rottingswervels optreden: […]

Lees verder →

cartoon van de dag


“schets voor een cartoon” dv 2017, pencil on paper, 7×12 cm boutade van de dag deze boutade geldt ook wel als oeuvre van de dag want zij vertegenwoordigt tezelfdertijd (Derrida: à la même fois) mijn volledig literair-kritisch werk. Dus als later, in de gezegende toekomst van mijn afwezigheid, ooit – god behoede – het iemand in haar hoofd zou halen om te spreken over mijn literair-kritische oeuvre, dan gaat het […]

Lees verder →

sonnet van de dag


dv 2017, foto (detail) van het NKdeE Altaar, van en te het Centrum van het Gekende Universum uit Ronsard, ‘Continuation des Amours’ (1555) LVI Amour se vint cacher dans les yeus de Cassandre, Comme un tan, qui les boeufs fait mouscher par les bois, Puis il choisit un trait sur tous ceus du carquois, Qui piquant sçait le mieus dedans les coeurs descendre. Il élongna ses mains, et feit son […]

Lees verder →

de gave van het onmogelijke


[ waar is dat voorwoord henen] de opeenstapeling van de vernomen trivialiteiten leidt tot zinsverbijstering mocht er iemand nog aan twijfelen: artaud had gelijk. ge zoudt er zot van worden. het gegevene is een gave, dwz. voor anderen is het een gave (“zij heeft een gave”). een lyricus heeft niets. voor de lyricus is de gave een opgave. de opgave is de lyrische opgave (die voor de anderen niet geldt, […]

Lees verder →

NKdeE Instructie Tablet 001


T 001, zijdelings genomen // NkdeE Instructietabletten worden gebruikt in de Kristineacademie ter instructie van de Novicen in de Kathedraalse Leer. Het zijn plaatjes in triplex waar langs beide zijden kunstig ingekleurde Leesnotities van de Kathedraalauteur zijn gekleefd. Voor de duurzaamheid (die Novicen toch) worden de tabletten minstens driemaal gevernist met bootvernis. De Kristineacademie is een Participatief Educatief Proces  (PEP) in de Kathedraal, thans, zoals van bij haar opening, gesloten. […]

Lees verder →

NKdeE Ekphrasis – introductie Yuko Otomo


over Ekphrasis in de NKdeE // gereserveerde woorden in de NKdeE programmataal staan in italic en beginnen met een hoofdletter – een verklarend Lexicon van deze woorden is in voorbereiding Je merkt er (nog) nauwelijks wat van, maar de Neue Kathedrale des erotischen Elends heeft dit Werkjaar (’16-’17) een Zijbeuk lopen rond ekphrasis. Ekphrasis is, volgens Wikipedia, een kunstige beschrijving van een voorwerp, meestal van een kunstvoorwerp en in het bijzonder […]

Lees verder →

gil: het


// voorontwerp van een GIL (Generatief Interactief Literatuurprogramma) Lees aandachtig volgende opgave°: HET wat is het? kom & breng het in de omgang ( het mengen het in verandering brengen het vertroebelen) de dode letter met de dood besmeuren het levende woord met het lijf belichamen de zin uitbraken als schreeuw van een gevangene* het eten – er in roeren – paplepel het drinken – het schudden – hanenstaart het […]

Lees verder →

nieuwe pdf: The Seven Stages of Being


Een paar kleine wijzigingen, spellingcorrectie dan nog voornamelijk, maar toch voldoende om een nieuwe versie te rechtvaardigen. De ‘Zeven Stadia van het Zijn’ uit 2013, een “seminal” tekst voor de Nieuwe Kathedraal van de erotische Ellende en haar Bouwkunde,  blijft een onvertaalbare tekst, dus ook nu in het Engels: the seven_stages_of_being_2016-signed.pdf  

Lees verder →

maskerman (fiche)


[zonder titel – Werkblad] dv2016, ink on paper, A4 f (ekphrasis) ” De vinculis in genere, the lid nailed shut, the sarcophagus of light” Peter Lamborn Wilson, Abecedarium, Xexoxial ed. 2010, p.23 BAF VAV –, zie de op het land genagelde aarding i-k afglijdend in de trage neergang a-b naar het eternele vlak van het niet- iets, de taohemel e-f. elk ogenblik (de letter is hol, vol verdwenen klank, een […]

Lees verder →

NKdeE Deeldoosje


Zoals het een kathedraal past, heeft ook de Neue Kathedrale des erotischen Elends vele rituelen. Eén daarvan vindt plaats in de intieme, huiselijke sfeer: het NKdeE Deelritueel. Het Deelritueel is in wezen een theeceremonie: de bezoek(st)er van een Kathedraalauteur, Kathedraalarbeider of Kathedraaladept (de drie KA’s, m/v) wordt uitgenodigd samen een kopje (groene) thee te nuttigen. De theetafel wordt in gereedheid gebracht, de thee gezet & in stilte wordt de thee […]

Lees verder →

kathedraal strijkt neer te Linter


DE KREET (mededeling van de Kathedraal-Moeder) “Hedenochtend 10u50 is het Kathedraalbeeld met haar Attributen in de nieuwe ambtswoning van de huidige Kathedraalauteur (dv) geïnstalleerd & voltrok zich in een Oogwenk de Inwijding van de Nieuwe Kathedraal van de Erotische Ellende te Drieslinter. Drieslinter, & bij uitbreiding de fusiegemeente Linter ( sinds 1977 bestaande uit de dorpskernen Drieslinter, Melkwezer, Neerhespen, Neerlinter, Orsmaal-Gussenhoven, Overhespen & Wommersom), is dus voortaan het nieuwe Centrum […]

Lees verder →

over intuïtie, Beuys & het maken van vlekken (1)


een NKdeE CR&D schrijfsel over Joseph Beuys, de duale  modi in de organisatie van ons sociaal gedrag en de vlek als aleatorisch aanspreekpunt voor directe waarneming/grafische creatie INTUITIE / EXTREME WAARNEMING / WAARNEMING VAN HET EXTREME / WAARBIJ HET DENKEN AAN / ZIJN BEGIN IS / DE COUPE KUNSTMATIG VOEREN / EXPERIMENT (GRENZEN / IN HET GEGEVENE / ACTIEF BINNENSTAAN (13,5×29,2cm – Beuys 1965) **** ** *   noot vooraf: […]

Lees verder →

cathedral proverbs


Slimies:  you get to see them everyday, next to the loads of selfies. Slimies are beautiful, lovely pictures with some ‘deep wisdom’ written on them in a nice, comforting type font. These pictures beg you to like them, share them, perhaps your friends will not like you anymore if you don’t. The amount of pseudo-philosophical crap of this kind floating like plastic garbage on the waves of the social networks […]

Lees verder →

kathedraalspreuken


U ziet ze dagelijks: mooie, lieftallige prentjes met daarop in een fraai en dus braaf lettertype één of andere ‘diepzinnigheid’. Je behoort dan ‘aja’ te zeggen, want het is ‘waar’ & dus dien je het te leuken en/of te delen. De hoeveelheid pseudo-filosofische crap van die aard die de sociale netwerken teisteren, neemt ondertussen gigantische proporties aan. Aangezien het exponentieel veel meer moeite kost om informatie te verwijderen dan om […]

Lees verder →

lus (t)


gruwelijk is de hunkering naar gruwel in het oplaaiende geweld & zo leidt alle gruwel naar vernietiging vernietigend is de drang naar  vernietiging in de ondergane gruwel & zo glijdt alles onhoudbaar in het Niets nietig is de weerklank der verzuchtingen in het schrokken van het Niets & zo ontstaat het Alomvattende het Alomvattende is Niets & in het Niets  is het Alomvattende als Niets geborgen & zo ontstaat de […]

Lees verder →

dit nu, alom


Make no mistake: 9/11 is een sloom virus dat pas nu de ware omvang van de pandemie bereikt. status-update: iedereen is radeloos. een man springt uit de brandende toren. zeven jaar later zie ik hem vallen, in Barcelona  op een reusachtige video-installatie, tijdens een prestigieuze expositie aldaar. zijn val is eindeloos, de herhaling duwt keer op keer de zweer open van de eeuwigheid van dat gebeuren, zijn panische angst geeft […]

Lees verder →

madrigaal voor een gevallen engel


voor Т. К. Boem. Zo klapt zij plots mijn ruimte toe. Vleugels flappen open Tot een waas van heerlijkheid waarin haar delicate lichaam Glimt in erg diviene graad. De hemel moet zijn leeg gelopen. Dit ogenblik is niets, dit nu lost op in nooit: het harde Wit van deze kernen licht is van een dodelijk gewicht, Je ziet & ziet haar niet, alle logica wordt tijdelijk ontwricht. Inzicht valt je […]

Lees verder →

de kracht van rot


over ROT init van een NKdeE CR&D rond het verrotten, het bederf, het verval – mock-up van een ProcesFilosofisch Programma (PFP) “een mens is gemaakt om te voet te denken” dv, zonet, hier //@ INIT De kracht van Rot (verval, bederf: Reza Negarestani analyseert ‘decay’ in “Undercover softness: An Introduction to the Architecture and Politics of Decay”, Collapse Volume VI, Falmouth 2010, ISBN 978-0-9553087-7-2, p. 379-430, ) werkt deontologisch (getrouw/volgens […]

Lees verder →

alles is brol


welkom in Asemia, uw dagelijkse Wereld Zonder Betekenis. (deze nota handelt over een het op een rijdende bus) ziehier het. wat is het? ( slechte vraag). het is niet (zijn is een illusie veroorzaakt door een foutieve interpretatie van een hulpwerkwoord). het wordt. het wordt het  & door het het-worden van het wordt het een het dat zit op de bus (het is bebust, het heeft bebustzijn). de bus bust. […]

Lees verder →

declamatiekladjes


Bij het declameren der Neo-Kathedraalse Verbigrammata wordt traditioneel een kladblaadje van 98 bij 62 mm gebruikt om bij het inktdoppen van de pen de pennestreek te testen. Deze declamatiekladjes groeien bij de geoefende verbigramdeclamator uit tot met de eigenlijke declamatie resonerende asemisch-kalligrafische miniaturen. Regine Clauwaert hierover: “De beperking waaraan het declamätorische schrijven per definitie onderworpen is bouwt een creatieve spanning op in de Neo-Kathedraalse neofiet. Die spanning vindt dan een […]

Lees verder →

collABCing_a


dv 2013, pen and bister on paper, A4 The Neue Kathedrale des eotische Elends  (NKdeE) founded by dv in 2004 has it’s own mythology, philosophy, religion and language. It’s language is traditionally written in the letters of the NKdeE Schoonschrift, a very sophisticated system of phonetic and phonological correlations. This alphabet of erotic misery is used more commonly  among it’s more marginal, less educated members, but due to the increasing […]

Lees verder →

de kloof (nieuwjaarsboodschap van franz kafka aan zijn afwezige geliefde)


[lamandaii] “Bij starten van het spel wordt om MSD 1 gevraagd. De kopie die je nu hebt, voldoet niet, omdat daarop niet de beveiligingscodes staan, die wel op het origineel staan. Doe dus voor je gaat spelen eerst het volgende: Stop het spel Reik met  je beide handen zo hoog je kan naar het zwarte gat van de hemel en roep “HIER” Kopieer het hier bijgesloten programma real2.exe naar die […]

Lees verder →

boom


   De boom denkt. De boom heeft geen gedachten, zijn denken is als denken onbereikbaar. Geen hand beroert het denken van de boom. Het denken is zijn onverschil: wij, die de boom zien, wiegende zijn naakte takken in de winterse zon, zien ook zijn denken. Ware er het Zijn, de boom zou zijn denken zijn, zijn Zijn zou samenvallen met zijn denken. Er is geen Zijn. Er is geen er. […]

Lees verder →

laspolei-declamatie


“laspolei-declamatie” dv 2012, bister, pencil, marie’s water colors & chinese ink  een toepassingsvoorbeeld van de neo-kathedraalse praktijk van het declameren der verbigrammata. ten einde de visualisatie te vergemakkelijken wordt het verbigram (links boven) begeleid met een (primitieve) voorstelling van een begeerd figuur (links onder)  een pseudo-theoretische of lyrische  uiteenzetting over het verbigram (boven rechts, waarna de eigenlijke declamatie kan beginnen (beneden rechts). het is raadzaam de declamatie twee tot driemaal […]

Lees verder →

bradaii-declamatie


“bradaii-declamatie” dv 2012, bister, pencil & chinese ink  een toepassingsvoorbeeld van de neo-kathedraalse praktijk van het declameren der verbigrammata. ten einde de visualisatie te vergemakkelijken wordt het verbigram (links boven) begeleid met een (primitieve) voorstelling van een begeerd figuur (links onder)  een pseudo-theoretische of lyrische  uiteenzetting over het verbigram (boven rechts, waarna de eigenlijke declamatie kan beginnen (beneden rechts). het is raadzaam de declamatie twee tot driemaal daags gedurende enkele […]

Lees verder →

incantatie


“incantatie (selesteina-declamatie)” dv 2012, bister, pencil & chinese ink een toepassingsvoorbeeld van de neo-kathedraalse praktijk van het declameren der verbigrammata. ten einde de visualisatie te vergemakkelijken wordt een (primitieve) voorstelling van een begeerd figuur (links) begeleid met een pseudo-theoretische uiteenzetting over het verbigram (boven rechts, waarna de eigenlijke declamatie kan beginnen (beneden rechts). het is raadzaam de declamatie twee tot driemaal daags gedurende enkele minuten (2 bladzijden A4) aan te […]

Lees verder →