over de NKdeE

there’s a text in English here

over de Neue Kathedrale des erotischen Elends

nkdee_11-11
In functie van de bevattelijkheid maakte de Kathedraal-Auteur in 2005 dit beeldje uit afvalhout van de Kathedraal. De koperen miniaturen op deze foto verwijzen enkel naar zichzelf. Het beeldje is sindsdien te koop voor € 3.421.449.

Aldus ontstond er een tijdsrekening volgens dewelke de Kathedraal zich thans in haar 14de jaarring bevindt (september  2017 – september 2018)

 

Advertenties