over het ‘Gedicht van de Dag’-programma

Het programma ‘Gedicht van de Dag(GvdD) is het redigeer en revisie-programma van de auteur van de NKdeE.

De input van het programma is het geheel van lyrische teksten die uiterlijke kenmerken van ‘gedicht’ vertonen (regels, strofen,…). In het algemeen zijn alle input-teksten reeds in een of andere versie al op deze blog aanwezig.

De output is telkens 1 tekst per dag die dan hier verschijnt (op een vast tijdstip, vroeger 11:36 GMT+2 nu 02:03 GMT+2. Deze output wordt gekoppeld aan de output van het Prentjes- programma. Het Prentjes-programma levert illustraties bij teksten, het produceert grafisch Afval. Het grafische Afval wordt te koop aangeboden in de Brolwinkel van de NKdeE (in ontwikkeling, voorlopig enkel manuele bestellingen van getagde prenten via mail).

De routines van het GvdD-programma kunnen in ruime mate verschillen van reeks (zie hieronder) tot reeks in de output van het GvdD. Het prentjes-programma bestaat ook in verschillende versies. Een versie van het Prentjes-programma, het Collage-programma, wordt bv. gebruikt op LYRIEK, het overtyp-programma van de NKdeE op http://lyriek.blogspot.be

Het GvdD-programma herschrijft de oude teksten in chronologische volgorde van ontstaan naar wat volgens de auteur op dat moment de beste manier is om de gepresenteerde lyrische beweging over te brengen op de lezer.

Aangezien het programma niet-destructief redigeert, kan de lezer desgewenst de oude versie opsporen in de verzameling van teksten en de versies vergelijken.

De meeste teksten werden en worden geproduceerd in min of meer samenhangende reeksen, verzamelingen van teksten op basis van gemeenschappelijke creatieve algoritmes (een beetje zoals men vroeger in de Literatuur ‘poëziebundels’ had). De meeste van die reeksen hebben een benaming en een manifest-bestand met uitleg over hun inhoud/methodes.

De chronologisch volgorde kan om subjectieve redenen doorbroken worden.

In geval van publicatie in drukvorm (tijdschriften, boeken…) of online representatie via andere servers is het meestal aangewezen om enkel de laatst beschikbare versie van de tekst te gebruiken. Gelieve bij dergelijke publicatie wel een expliciete verwijzing naar de Neue Kathedrale des erotische Elends op te nemen. Die herkomst is en blijft dan wel evident, maar niet iedereen neemt de moeite om de tekst in de zoekmachines van Google in te voeren…

Op het ogenblik dat alle door de auteur geschreven  teksten door het programma verwerkt zijn, wordt de cyclus herhaald.

Teksten die deel uitmaken van een bepaald programma (bv. ‘Spelen Dat Het Donker Wordt’, ‘101 Eigentijdse Aanroepingen van de Muze’, …) worden zo mogelijk na passage door het ‘Gedicht van de Dag’-programma voorzien van een nieuwe bundeling in pdf-formaat dat gratis te downloaden is of tegen vergoeding te bestellen bij een POD-dienst (in voorbereiding).

Lees de output van het ‘Gedicht van de Dag‘-programma.