over het ‘Gedicht van de Dag’-programma

Het programma ‘Gedicht van de Dag‘ is het redigeer en revisie-programma van de auteur van de NKdeE. De input ervan is het geheel van lyrische teksten die uiterlijke kenmerken van ‘gedicht’ vertonen (regels, strofen,…). In het algemeen zijn alle input-teksten reeds op deze blog aanwezig. De output is telkens 1 tekst per dag die dan hier verschijnt (op een vast tijdstip, vroeger 11:36 GMT+2 nu 02:03 GMT+2

Het programma herschrijft de oude teksten in chronologische volgorde van ontstaan naar wat volgens de auteur op dat moment de beste manier is om de gepresenteerde lyrische beweging over te brengen op de lezer. Aangezien het programma niet-destructief redigeert, kan de lezer desgewenst de oude versie opsporen in de verzameling van teksten en de versies vergelijken.

De chronologisch volgorde kan om subjectieve redenen doorbroken worden.

In geval van publicatie in drukvorm (tijdschriften, boeken…) of online representatie elders is het meestal aangewezen om enkel de laatst beschikbare versie van de tekst te gebruiken.

Op het ogenblik dat alle door de auteur geschreven  teksten door het programma verwerkt zijn, wordt de cyclus herhaald.

Teksten die deel uitmaken van een bepaald programma (bv. ‘Spelen Dat Het Donker Wordt’, ‘101 Eigentijdse Aanroepingen van de Muze’, …) worden zo mogelijk na passage door het ‘Gedicht van de Dag’-programma voorzien van een nieuwe bundeling in pdf-formaat dat gratis te downloaden is of tegen vergoeding te bestellen bij een POD-dienst (in voorbereiding).

Lees de output van het ‘Gedicht van de Dag‘-programma.

Advertenties