de
wolken
weven door
her cirkelen
van gieren verleidelijk hun schuiven.

invoer: 路病 – Sick on the Road – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj064.html

zài: (gevestigd) te, zijn in, bestaan, bezig zijn met iets

Advertenties

LAIS LXXXII


Het inzicht flitst, de schichten verblinden
en met haat zijn de boorden afgezet
en met verachting wil men verbinden
de kennis met het strakke van de wet,
ruimte met de tijd die stil is gezet,
vaste dingen die in ’t duister zweven,
échte wezens die er niets beleven.
  Alles is daar af en om het even,
want het leven is er zo gegeven
dat je het slechts dood kan overleven.

invoertekst (2012)

dv 2019 – asemische lezing van LAIS LXXXII

Harusmuze #452


22B14b

452 – het teveel is altijd tijdelijk, het tekort is altijd plaatselijk

hexagram 38 –  (kuí) – “Tegenstelling”

commentaar

  • de tijd dringt, de ruimte vernauwt.
  • het leven heeft het exces van de tijd nodig op de haar toegemeten, de beperkte ruimte: dat is biokapitaal, het leefgeld in de a-lineaire Geldruimte. het biokapitaal motiveert, het geeft de zin van het leven, de goesting.
  • als we het leven willen synthetiseren zal het ons evenveel aan kapitaal kosten om het ‘natuurlijke’ gebrek aan het teveel van de tijd te compenseren (wet van het behoud van energie): de miljarden aan onderzoek worden niet besteed aan het in stand houden van natuurlijk leven (‘life is cheap’)
  • andere dimensies kunnen andere, voor ons niet waarneembare vormen van non-leven herbergen
  • als we het teveel van de tijd zien, zien we het tekort van de ruimte niet, en omgekeerd.

invoer

https://dirkvekemans.com/2018/11/20/harusmuze-155/

LAIS LXXXI


Al de stemmen met hun melodieën
brengen huiverend tot klare klank
het gestrenge in de litanieën:
schrap geluk, schenk uw leven zonder dank,
negeer vertwijfeling, proef de stank,
kots uw ziel uit in het hopeloze,
voel de koude ketting van het boze,
verdoe uw spijt tot snik in het gelid:
ook u is offer, u, uitverkoren,
u wordt als ieder dra tot licht verhit.

invoertekst (2012)

dv 2019 – asemische lezing van LAIS LXXXI