Harusmuze #86


harusmuze086_gr

86 – bij moeilijkheden zet je best het onbezorgde kind dat je was op je schouders, waad je vervolgens behoedzaam door de moeilijkheden, aangemoedigd door het joelen in je nek, zet het kind dan neer en verdwijn tevreden zuchtend in de moeilijkheden

hexigram 39 – 蹇 – CHIEN – ‘moeilijkheden’

Lees over het Harusmuzeprogramma

Bekijk alle Harusmuzes

Advertenties