Gedicht van de dag

maude_easton

dv 9/2006, potlood op papier 14,8 x 21
Maude Easton 20/08/1891
naar een platinum print van
Edward Linley Sambourne

 

Er de moed inhouden

n.v.d.r.: het onderstaande gedicht gaat wel degelijk  over:

  • het niet helen der wonden
  • de onmogelijkheid van het vergeten
  • de herhaaldelijk weerklinkende roep
  • het niet Gebeuren van het niet-gebeurde
  • het onafwendbare van de grijns (van waar-las-ik-dit-eerder)
  • het ons

 

Wanhoop zet haar schouders onder de precisie
waarmee er naar de vallende regendruppel verwezen
wordt, die ongeveer 200 meter verderop

op straat valt, in een poel
van eerdere druppels: n.a.v.
het niet helen der wonden, bv.,
daar waar ze geslagen werden of
de onmogelijkheid van het vergeten, zondermeer
of de herhaaldelijk weerklinkende roep, die smartelijk maar ongrijpbaar
steeds weer even onvolledig onbeantwoord blijft, het niet
Gebeuren van het niet-gebeurde
ook en het onafwendbare
van de grijns
(van waar-las-ik-dit-eerder),
die tanende is terwijl je dit verder leest, weer maar eens niet-begrijpende
dat ook dit weer niet over jou maar over het ons gaat,
waar jij slechts bij gratie van deze regels bij hoort,
vanuit het negatieve, zeg maar, uit het niets
waaruit ik je dagelijks opwek, hoewel dat dus
op tot wanhoop stemmende wijze onmogelijk is.

Net dus, o ironie, op het ogenblik dat u dat
als irrelevant verafschuwt, kan ik u eindelijk
berichten, dat ik heden denk enige vooruitgang

geboekt te hebben in het mij ritmisch op- en
afzetten, zodanig dat ik naar behoren
schitteren kan daar, waar het ik naar behoren
dient te schitteren,

even.

 

02/01/07

De teksten der Vrije Lyriek kennen geen finaal stadium.
De serie ‘Gedicht van de dag’  geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie,  een ander dv-gedicht met dagelijks een ander dv-prentje.

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek!

Gedicht van de dag

de emmer2006
zonder titel, dv 2005, waterverf op papier, A6

Proper vers

In het boek Huis
in de deur Blad
op de vloer Vloer

op de foto Schim
in de schim Vlees:
het Schuimmeisje.

Schuim in
de emmer
Emmer.

03/12/06

De teksten de Vrije Lyriek zijn constant in hun ongestadigheid.

De serie ‘Gedicht van de dag’  geeft sinds 2/06/2017 dagelijks, in de laatst bewerkte versie,  een ander dv-gedicht met dagelijks een ander dv-prentje.

Leve de Praktijk van de Vrije Lyriek!

 

 

Gregory Bateson en het groteske

Toespraak tot de euh,  Hoofden van Leiden en Leuven

door d.v.,  Verkozen President van de Gisterennacht Geseculariseerde Kathedraal.

Op 5/01/2007 schreef ik ongeveer dit, naar aanleiding van iets dat ik bij Bateson las:

Het zijn natuurlijk de aanwezigheden van […] (de IT) en alles wat daarmee misgaat, de zichtbaar scheppende code die ons hier met de neus op de feiten duwt.

We zijn/worden gaandeweg ons veel meer bewust van wetmatigheden in processen waarvan we vroeger enkel in termen van toeval of goddelijke voorzienigheid dachten, en we zien de gevolgen van schijnbare futiliteiten gigantische proporties aannemen, live op onze schermen.

We krijgen gaandeweg meer respect voor en vat op het karakteristiek-groteske, het letterlijke van een eigen leven leiden, het elan vital dat enkel zijn uitdrukking kan vinden in de exemplarische uniciteiten, de kruislijnen die op hun beurt onbepaalde multipliciteiten aanduiden, het vervat zijn dat zijn uniekheid ontleent aan de afwezigheid van de eenheid, juist omdat die eenheid enkel in de gebeurtenis van dat éénmaken zit, dáár geconstitueerd wordt. Woorden worden de naam van een klasse, een programmatisch benaderbaar en stuurbaar object.

God? jaja maar welke versie draait u en hebt u de laatste patch al? Zo maakt elke helpdesk weer zijn eigen entiteiten, die vervolgens bijna de investering van een nieuwe helpdesk verantwoorden. Het monster monstert.

En wij zijn flut. Aardappelvlokkenprut.

http://vilt.skynetblogs.be/archive/2007/01/05/nu-ook-al-boel-met-bateson.html

(vooral de commentaren zijn interessant)

Ondertussen is het duidelijk dat onze reactie op deze groei van het buitenmenselijke (ik opteer in deze wereldwijde gispartij voor ‘buiten’ in plaats van voor ‘boven’ : het hoeft niet eens boven ons te staan zoals in de superbots waar transhumanisten als wormpje mensrest in willen kruipen) op de excessen (letterlijk: het teveel van Bataille) van het Kapitaal er snel een geworden is van blinde ontkenning. Afschuw van het ‘misvormde’.

We willen het niet geweten hebben. We houden ons vast aan de Modernistische illusie van de controle, de ‘vanzelfsprekende’ uitvoering van het Verlichtingsprogramma op basis van onze ‘Europese waarden’. De ‘kracht van verandering’ en meer van die neo-post-nieuw-ideologische nonsens.

Hoe zou iets dat wij zelf gecreëerd hebben, hoe zou ‘onze’ economie ons kunnen overmeesteren? Wij zijn toch geen mieren die gevangen zijn in de algoritmen van het programma ‘mierenhoop’? Of zingende bijen? Euh, ooit al eens een zingende bij of een stoffige werkmier haar nest zien opblazen omdat er toch winst moet gemaakt worden?

De ‘bankencrisis’ van 2008 heeft ons geleerd dat we in onze kapitale onontkoombaarheid ook letterlijk zijn overgeleverd niet alleen aan de buien en grillen maar ook aan de catastrofes van het economische ‘klimaat’. Tja. Welkom in de GeldRuimte.

De GeldRuimte vervangt de compleet wereldvreemde TijdRuimte van die Joodse Loser van een Einstein. Heel die relativiteit is toch een grote hoax! Postmodernistische moeilijkdoenerij! Boerenbedrog! Fake Physics!

Ik, dv,  en mijn team van professionele onderzoekers, puike mensen, harde werkers, echte talenten, fantastisch allemaal, ik ben echt trots,  wij hebben de nieuwe formule kunnen opstellen. Eerlijk gezegd begrijpen wij niet goed hoe al die fysici zo blind konden blijven voor de evidente Waarheid van deze formule. Maar ja, diezelfde fysici willen ons doen geloven dat de aarde opwarmt terwijl het buiten -20 is!

Aan de hand van deze nieuwe formule kunnen we samen ervoor zorgen dat de mens terug zijn volledige potentie kan waarmaken. Met deze formule die ons binnenloodst in het Duizendjarige Rijk van de GeldRuimte, zullen we de mens weer groots maken!

emck

Het kleinste kind weet toch dat eender welke vorm van energie maar zo groot is als dat wat ge ervoor moet betalen! Zo simpel, zo schoon!

(De K staat uiteraard voor Kapitaal, uit te drukken in eender welke eenheid daarvan, de Gisterennacht  Geseculariseerde Kathedraal prefereert de Dollar)