vruchtbeginsel


kijk maar grijp niet naar
bloesemknoppen in de zon.
pluk jouw leegte leeg.

inputtekst: Meng Chiao – Apricots Died Young 1 – vert. David Hinton, ISBN 0-691-01237-7, p.43

dv 2019 – ‘bloesemdorst kan ’t drinken schaden’ – potlood -A6
Advertenties