dageraad (4/5)


pictoraal verschuift het rode raam naar af
en  je voet gaat op de vloer verkleuren
van goud tot bleekte. vette aders spellen
blauwe hemel om tot hel van vuur en ijs.

trilharen in de geeuwstorm, de kijkende
bollen tollen in de gaten en je wenteltoren
waggelt nog vol onnavolgbaar vluchtende
draken die het evenwicht fataal verstoren:

welkom in de brakke bak van deze brave
morgen. in het laken ligt een plooi rond leegte
haar lichaam voor begeerte was een haven
en het ontbreken breekt verzwelgen open:

monsterlijk ontwaakt het dagelijks verdriet,
woorden, toekomst, daden zijn er verder niet.

(aug. 1994 – juli 2018)

dawn4.jpg
dv 2018 – “Asemische Lezing van dageraad 4”  – bister, crayon – A4 – €25
Advertenties

dageraad (3/5)


elke schaduw is op eender licht een lijn.
elk beeld gedachte afstand tot een kras
wijkend van de kras die beeld wil zijn,
geslepen spiegel van het zicht dat was.

de tijd wordt door elkaar gehaald op glas
de gruwel staat met leven oog in oog
het scherpste beeld blijft altijd scherf,
lijn die van de dood zijn teken erft.

jij scheerde maar, gunde jezelf geen blik
je woorden zaten klaar in zinnen jij en ik
in monden met lippen rood van rode wijn

een klad bloed zat in het spoelen plots, iets
van toen je vlinder was en en vrij en trots.
uit de snede welde op een brede rups van pijn.

 

(aug. 1994 – juli 2018)

 

dawn3
dv 2018 –  “asemische lezing van dageraad 3” – bister, crayon – A4 – €25

 

dageraad (2/5)


zo elk moment weldra tot nooit vergaat,
is niemand ooit het anders aangedaan:
geen raad bij dag vertrouwd, geen staat
van waken houdt bij nacht nog aan.

geen muze laat zich zien bij licht:
haar bitter-zuur versleepte zoet,
het drijven zonder duur of zicht
is eenzaam minnen zonder goed

en niemand wil wat wensen ziften
uit wat gebeurt als wil en daad.
verlangen is een lust die voelen laat

het leven als talent, een handvol giften
en iedereen is deelgenoot aan dageraad:
genot een god die niets verduren laat.

 

(aug. 1994 – juli 2018)

 

dawn2.jpg
dv 2018 – “asemische lezing van dageraad 2” – bister, crayon – A4 – €25

dageraad (1/5)


je weet hoezeer de overslag, het  uit
nachten uitslaan van wat was of wou
zijn, het bij jouw omslaan tot besluit
de opstand die nu beginnen zou

de tot je adamsappel opgeknoopte wet
het rond vertier gewoven stalen net
in het zicht van jouw aangewezen staat
jouw taak, jouw hakkelen naar daad

in het licht ook van de voorjaarszon
die huldigt nog in gulden schittering:
dat alles toch verglijdt naar schemering.

je weet dat zilver zal tot zwart verteren,
dat goud per ons tot woord verzweren,
dat elk moment vergaat alsof het nooit begon.

 

(aug. 1994 – juli 2018)

 

dawn1.jpg
dv 2018 – “asemische lezing van dageraad 1” – bister , crayon – A4 – €25

papa maakt de lente niet


De jongste dag begon met kraaien,
naar dansend licht dat viel voor haar
door ongekuiste kinderkamerramen.

Nog winterlijk was daar
de zon in opgeknoopt 
voor het stelen van paarden
uit de droom die zij ontloopt.

Zo zingen lastte zij de vogels
dat de botten afgetekend in de bomen hingen,
zo gonzen gold haar kraaien de bijen
dat het haar beloofde zou beginnen,

zo schril doorsneed zij schellend mij	
dat ik mij verspreken wou aan haar
en mij allicht te dun tot land ontrolde
en laaiend wakker werd en blij.
 
uit Spelen dat het Donker Wordt (1995-1999/ rev. 2018)

winterkind
dv 2018 – “winterkind” – bister, crayon,acryl – A4 – €25

14 sonnetten – 14


Hij sluit zolang de avond uit haar naderen
en uit haar spelen, even, dat zij lopen kon,
is elke vorm van val geschrapt. De scherven 
zetten hem beweend weer regelrecht paraat

beschreven in de zetel waar alsnog 
geen woord voor is. Zij let nog niet op 
noten: hij maakt haar de wereld uit en is
tot haar vermaak hertekend in de lach

die hij als vanouds herkent. Zij leest
hem wel, maar spelt slaapwel als hij
de kamer toch al donker noemt. Nacht.

Het licht gaat uit. Zij fluistert nog
in dieper donkergroen een rozenblad 
voor hem en stiller al voor haar de bloem.
uit Spelen dat het Donker Wordt (1995-1999/ rev. 2018)


joy
dv 2018 – “every child a joy for ever” – crayon,bister – A4 – €25